https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje
https://www.eventim.si/si/vstopnice/vecerna-glasbena-carovnija-ms-murska-sobota-trg-539935/event.html
https://www.pomurec.com/go/203/LOKALNO

FOKUS

Mag. Tomislav Nemec: »Kriza je priložnost v preobleki«

Ljutomer, 13.3.2013  

Mag. Tomislav Nemec, direktor Zdravstvenega doma Ljutomer, nekdanji načelnik ljutomerske upravne enote in predsednik uprave Darsa vidi krizo kot priložnost v preobleki, in dodaja, da je sedaj priložnost, da prečistimo procese in odnose ter postavimo zdravo osnovo za prihodnost in novo rast. Pomembno je, da zaposleni pri delu poistovetijo svoje osebne cilje s cilji organizacije, potem se stvari same po sebi odvijajo v pravi smeri. Ob tem je pomembna komunikacija, verodostojnost in navdušujoča vizija.

Z rubriko FOKUS želimo fokusirati in razkrivati okuse pomurskih vodstvenih kadrov za posel, vodenje in ravnanje s človeškimi viri.

 

Mag. Tomislav Nemec, rojen leta 1962 na Ptuju, je otroštvo preživel na Kamenščaku, sedaj pa živi z družino v Ljutomeru. Osnovno šolo in gimnazijo je končal v domačem Ljutomeru, nato doštudiral prvo stopnjo geodezije, drugo stopnjo ekonomije in končal magistrski študij menedžmenta kakovosti.

Poklicno pot je začel na ljutomerski geodetski upravi, nato pa bil 13 let načelnik ljutomerske upravne enote. Povedal je, da so to obdobje zaznamovala skupna prizadevanja, da je UE Ljutomer postala prepoznavna po usmerjenosti k uporabnikom ter bila prva prejemnica certifikata kakovosti ter več drugih priznanj. V obdobju 2007-2009 je vodil upravo Darsa, in kot je poudaril Nemec, so v tem času odprli največ novih kilometrov avtocest, med drugim tudi Pomurko, uvedene so bile vinjete, pocenili so gradnjo avtocest.

Od junija 2011 je direktor Zdravstvenega doma Ljutomer. V tem obdobju so odpravili izgubo preteklih let, poslovno leto 2012 pa zaključili s 320.000 evrov presežka.

V kriznih časih lahko tarnamo ali pa iščemo rešitve

Kriza je prinesla številne spremembe, nove težave, s katerimi se je potrebno spoprijeti. Nemec na krizo in vodenje v teh časih gleda kot na priložnost v preobleki. »Zdravstvenim domovom se sredstva vsako leto znižajo, opravimo pa enako ali pa še več storitev. Lahko tarnamo ali pa iščemo rešitve. Rešitve so ponavadi zelo enostavne, delati je potrebno, kot je v osnovi zamišljeno in kot je prav. V letih izobilja se je marsikaj toleriralo, tako imajo nekateri danes probleme z opuščanjem starih navad. Sedaj je priložnost, da prečistimo procese in odnose ter postavimo zdravo osnovo za prihodnost in novo rast«, opiše trenutno situacijo.

Kot zavod poskušajo delovati v treh smereh, in sicer nižati stroške, narediti več ter zviševati prihodke. Vse to uspeva, če pri tem sodeluje večina sodelavcev, ki verjamejo v prihodnost in so pripravljeni narediti nekaj več, kot se od njih formalno pričakuje. Nagrada je stabilnost, varna služba in občutek, da delaš dobro. Nemec je vesel, da je v ZD spoznal odlične sodelavke in sodelavce.

Ob drugačnih razmerah na trgu bi bili tudi prijemi povečevanja prihodkov drugačni

Zaradi prilagajanja razmeram na trgu je treba spremeniti tudi poslovne prijeme in jih prilagoditi trenutnim razmeram. Kot sam pravi, je lahko v zdravstvu npr. donatorstvo eden izmed pomembnih virov sofinanciranja investicij. Gotovo bi se tudi teh prijemov povečevanja prihodkov posluževali več, če bi bile na trgu razmere drugačne. 

Kot enega izmed problemov javnega sektorja Nemec izpostavi tudi uravnilovko. V protikrizni vnemi so bili sprejeti tudi predpisi, ki še v večji meri zmanjšujejo korelacijo med dobrim delom in nagrajevanjem. Tako ne more vsaj malo nagraditi tistih, ki resnično delajo dobro in več, in tudi obratno.

Zmagovita formula je, če zaposleni pri delu poistovetijo svoje osebne cilje s cilji organizacije

Sodelavcem nenehno sporoča, da so pomembnejši stabilnost zaposlitve, vsakomesečni redni dohodek in rast zavoda, kot pa kratkoročne ugodnosti, ki so jih bili deležni le nekateri. Zaradi varčevalnih ukrepov imajo vsi nekoliko manj ter delajo več, so pa finančno stabilni, investirajo in se širijo. »Sicer pa je zame zmagovita formula, če zaposleni pri delu poistovetijo svoje osebne cilje s cilji organizacije, potem se stvari same po sebi odvijajo v pravi smeri. Zato pa je potrebno odpreti veliko komunikacijskih poti, biti verodostojen in imeti navdušujočo vizijo. Vse to nam zaenkrat uspeva postopoma. Vendar, kjer je volja, je pot«, še doda Nemec.

Oboje mora biti uravnoteženo, pisarna in teren

V pisarni, ob organizaciji dela, kot jo trenutno ima, mu čas najhitreje teče. Kot sam pravi, je njegova pisarna dejansko bolj »sprejemnica«, kjer se izmenjujejo sodelavci, pacienti in drugi partnerji. Šele po tretji uri postane to njegov delovni prostor. Sicer pa »pisarni« in »terenu«, ki v ZD v glavnem pomeni obhod prostorov ali sestanek drugod, daje enak pomen, oboje mora biti uravnoteženo.

Potrebna je navdušujoča vizija, ki sodelavce pritegne

Na vprašanje, kakšne lastnosti mora imeti dober manager, odgovarja: »Manager mora danes združevati dve funkciji, upravljanje in vodenje. Če se prva osredotoča na doseganje ciljev, na organiziranje in kontroliranje, z drugo vplivamo na vedenje ljudi. Prva je nekako samoumevna, biti tudi dober vodja pa je nekaj več. Vodja se mora osredotočiti na vprašanje, kako ljudi pripraviti, da bodo sledili, gre za način pridobivanja privržencev, da gredo tja, kamor jih vodja usmerja. Za to je potrebna navdušujoča vizija, ki sodelavce pritegne, seveda je potrebno motiviranje in ustvarjanje organizacijske kulture sprememb

Zaposleni morajo sprejeti odgovornost zase in za proces, v katerem sodelujejo

Ali pri delu zagovarja avtoritativno vodenje ali pa je bolj »mehki« manager, sam težko sodi, obenem pa dodaja, da pa je res, da posveti veliko časa pogovorom s sodelavci in jih prepričuje in razlaga, zakaj je nekaj dobro. Ceni, če se nekaj naredi zato, ker to nekdo želi in ve, da je prav, in ne zato, ker to mora narediti. »Ne želim, da spremembe ukazujem, ampak da za njih navdihujem. Cilj je, da zaposleni sprejmemo odgovornost zase in za proces, v katerem sodelujemo. Seveda je pogovor včasih tudi bolj »dinamičen«, upam pa, da ne avtokratski«, opiše vodenje.

Pomembna prvina posla je po njegovem mnenju to, da v poslu »vsi preživimo«, ne nekdo na račun drugega, ampak v vzajemnem partnerskem sodelovanju. Pomembna sta uravnoteženost odločitev, harmonija in konsenz. To se večkrat začuti, kot izmeri.

Cilj je nenehna izgradnja osebne integritete

Glede managerjev kot moralnih avtoritet pravi, da samo formalna avtoriteta ne zadošča za globlje spremembe. »Želim, da mi sodelavci zaupajo in verjamejo. Ali je temu tako, izveš v vsakodnevnih situacijah. Prepričljiv si, če vodiš  z »zgledom«. To je moj ideal. Potrebno pa je tudi delo na sebi, čeprav nisem od včeraj, se vsak dan kaj naučim. Cilj je nenehna izgradnja osebne integritete. Trudim se«, doda.

Trudijo se ustvariti stimulativno okolje in pritegniti mlade diplomante

Glede vsesplošnega problema pomanjkanja zdravnikov v Sloveniji ter reševanja te problematike v ZD Ljutomer Nemec odgovarja, da gre pri njih za menjavo generacij, mlajši, ki bi morali počasi prevzeti breme starejšim, še niso v celoti razpoložljivi. Gre za večleten proces, ki ga v zadnjem času intenzivno pospešujejo in poskušajo nadoknaditi ta primanjkljaj. Trudijo se ustvariti stimulativno okolje in pritegniti mlade diplomante. Veliko k temu prispeva mariborska medicinska fakulteta. Kot osnovni problem s strani države vidi premajhno število priznanih timov splošnih zdravnikov, saj je realizacija obravnave pacientov cca 25% višja, kot je priznana. Obenem izreka pohvalo vsem zdravnikom in sestram, ki vsakodnevno presegajo normo.

 

TOP 5 Tomislava Nemca

Naj svetovni voditelj oz. navdihujoča oseba: Vsak čas in dejavnost ima svoje junake, ki se veliko odpovedujejo, da dosežejo nadpovprečne rezultate. Navdihujejo me mnoge znane osebnosti, veliko je tudi junakov med nami, ko naredijo odlično majhne drobne stvari.  Cenim vsak napor za nekaj več, zato ne bom nikogar posebej izpostavljal.

Naj glasbena skupina/izvajalec: Poslušam vse zvrsti, od domačih izvajalcev pa zelo rad Sama Budna.

Najljubša knjiga: Ni ena sama. Zadnja prebrana je bila knjiga Marka Pavlihe, Nismo rojeni le zase.

Najljubši kraj v Pomurju: Jih je več, Ljutomer, Kamenščak, Jeruzalem…

Želja v življenju: Zdravje, mir in razumevanje. 

    Fotogalerija