https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje
https://www.ris-dr.si/
http://www.zniders.com/

LOKALNO

Od danes naprej lahko v Murski Soboti uveljavljate pravico do enkratne denarne pomoči za novorojence

Murska Sobota, 01.04.2015 ob 11:00  

Mestni svet je na seji v mesecu marcu letos sprejel Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v MO Murska Sobota. Višina enkratne denarne pomoči znaša 500 evrov. Zaprosite lahko za otroka, ki je bil rojen od 1. januarja 2015 dalje.

 

Pogoj je stalno bivališče v MO Murska Sobota

Gre za enkratno denarno pomoč družini novorojenega otroka, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna. S tem staršem novorojenega otroka zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

Upravičenci so starši otroka, od katerih ima vsaj eden izmed staršev in otrok stalno bivališče v MO Murska Sobota. Če starša živita ločeno, prejme pomoč tisti od staršev, pri katerem otrok dejansko živi. Do pomoči je upravičena tudi oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka, če otrok staršev nima, ali pa je staršem otrok odvzet. Prejemnik denarne pomoči je eden od staršev ali zakoniti zastopnik otroka, ki se v vlogi za denarno pomoč opredeli kot prejemnik denarne pomoči.

Postopek uveljavljanja pravice do denarne pomoči ob rojstvu otroka

Postopek se začne z vložitvijo vloge, ki vsebuje podatke o vlagatelju, številki transakcijskega računa, banke in podatke o novorojenem otroku. K vlogi bo potrebno priložiti izpisek iz rojstne matične knjige za novorojenega otroka, potrdilo o stalnem bivališču oziroma skupnem gospodinjstvu in obojestransko kopijo bančne kartice. Če bo imel otrok zakonitega zastopnika pa dokazilo pristojnega organa o zakonitem zastopništvu. Denarno pomoč starši lahko uveljavljajo v roku 7 mesecev od dneva rojstva otroka.

Vloga za uveljavitev denarne pomoči novorojencu v Mestni občini Murska Sobota najdete na spletni strani MO Murska Sobota pod rubriko vloge, dobiti pa jo tudi v vložišču MO Murska Sobota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fotogalerija