https://www.ris-dr.si/
https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje
https://www.pomurec.com/go/203/LOKALNO
https://www.ris-dr.si/go/540/1835/ESCAPE_ROOM

LOKALNO

FOTO: V Črenšovcih slavnostno odprli Pomurski vodovod – sistem A

30.11.2015 ob 14:00  

Z novim vodovodnim sistemom »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem A«  je zagotovljena zanesljiva oskrba s pitno vodo za 23.733 prebivalcev v občinah Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana.

https://www.ris-dr.si/

Danes so pri vodnem stolpu v Črenšovcih s prerezom traku slavnostno odprli novo vodovodno omrežje, ki je bilo zgrajeno v sklopu evropskega projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem A«. Otvoritveni trak sta prerezala župan občine Črenšovci in koordinator projekta Anton Törnar in ministrica za okolje in prostor Irena Majcen.

Župan Törnar se je v nagovoru spomnil mnogih pomembnih mejnikov pri načrtovanju in izvedbi največjega projekta vseh sodelujočih občin. Izpostavil je tudi posameznike in institucije, ki so prispevali, da je zahteven projekt kljub številnim težavam, ki so jih pestile tekom njegove izvedbe, dokončan v predvidenem roku. Zadovoljstvo ob zaključku projekta je izrazila tudi ministrica Irena Majcen, ki je v popotnici ob otvoritvi vodnega stolpa zaželela, da bi sistem leta in leta deloval dobro, da bi domačini pili neoporočeno pitno vodo in da bi bila le ta finančno znosna.   

Neoporečna voda skoraj 24 tisoč prbivalcem sedmih občin

Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja je celovit regionalni projekt, h kateremu so pristopile pomurske občine z namenom zagotavljanja varne in trajne oskrbe s kakovostno pitno vodo za prebivalce celotnega Pomurja. »Sistem A« je samostojen projekt znotraj celovitega urejanja vodooskrbe Pomurja, ki je povezal sedem pomurskih občin, Črenšovce kot nosilno občino projekta ter občine Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana.

V sklopu projekta so v vseh sedmih sodelujočih občinah pridobili skupno 165.877 metrov novozgrajenih in izboljšanih cevovodov, pet novih in izboljšanih vodohranov, devet novih merilnih in regulacijskih jaškov, 17 nadgrajenih in novih črpališč, nadgradnjo dveh vodnih virov,  vzpostavili pa so tudi enoten in sodoben center vodenja. Z izvedbo projekta so zagotovili rezervne vodne količine ter izboljšali pretočne in tlačne razmere vodovodnega omrežja. S tem so zagotovili dolgoročno varno, kakovostno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo za 23.744 prebivalcev občin Sistema A.

Sodoben vodovodni sistem prinaša pomembne koristi vsem sedanjim in tudi prihodnjim generacijam prebivalcev pomurskih občin. Nemotena oskrba z zdravo pitno vodo izboljšuje življenjske pogoje ter odpira možnosti za razvoj turističnih in drugih gospodarskih dejavnosti.

Vrednost presega 26 milijonov evrov

Vrednost naložbe »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem A« je znašala 26,2 milijona evrov. Projekt so sofinancirali Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Ministrstvo RS za okolje in prostor, občine Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana ter Zakon o razvojni podpori pomurski regiji. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev – Oskrba s pitno vodo.

Več fotografij v spodnji galeriji ...

    Fotogalerija