https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje
https://bolleblu.si/
http://www.zniders.com/

LOKALNO

Izvedba programa lučka v Zavodu Vitica ob 15. juniju – svetovnem dnevu osveščanja o nasilju nad starejšimi

15.06.2020 ob 6:05  

Zavod Vitica, Gornja Radgona so.p. je nevladna in neprofitna organizacija na področju socialnega varstva, ki deluje od leta 2014 z izvajanjem različnih programov, projektov in storitev.


Od leta 2016 izvajajo regijski program preprečevanja nasilja nad starejšimi Lučka, s ciljem kako učinkovito pristopiti k reševanju problematike nasilja nad starejšimi. Za dosego tega cilja je nujen aktiven pristop k osveščanju starejših ljudi in njihovih svojcev ter celotne javnosti o problematiki nasilja in ničelni toleranci do nasilja, o dejavnikih tveganja za nasilje nad starejšimi in o tem, da je kakršnokoli nasilje nad starejšo osebo, ki je večinoma najšibkejši člen v družini, nedopustno in da obstajajo storitve in programi, ki lahko pomagajo taki družini v stiski in absolutno osebi, ki je žrtev nasilja.

Petnajsti junij je svetovni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi z namenom, da bi se v svetu slišal glas boja proti nasilju nad starejšimi, saj je pogosto neodkrito in zamolčano. V preteklosti se nasilje nad starejšimi ni posebej izpostavljajo in je veljalo za tabu temo. V Sloveniji, podobno kot v ostalih razvitih državah, imamo demografski trend staranja prebivalstva.

Pri nasilju nad starejšimi gre največkrat za psihične in čustvene zlorabe ter tudi za fizično obračunavanje, različne oblike zanemarjanja, ekonomskega in finančnega izkoriščanja, izsiljevanja in celo spolnega nasilja. Po raziskavah eden od desetih starejših ljudi vsak mesec doživlja nasilje. Starejši o tem, da doživljajo nasilje s strani najbližjih oseb (lastnih otrok, vnukov, partnerjev) ali s strani zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, težko spregovorijo. Bojijo se, da bi razkritje nasilja še povečalo njihovo ogroženost in odvisnost ter jih pripeljalo v še večjo stisko. Obstaja tudi več dejavnikov tveganja, ki povečujejo verjetnost, da starejša oseba postane žrtev zlorabe, posebej pri osebi, ki ima težave s pomnjenjem (demenca), ima telesne ovire (invalidnost), ima depresijo, je osamljena, socialno prikrajšana in trpi zaradi pomanjkanja socialne podpore ali zlorablja alkohol ter druge snovi. Družinski člani morajo tako opravljati vlogo negovalcev, pri tem pa nimajo potrebne podpore in usposobljenosti za nego in komunikacijo s starejšimi. Obstaja tudi več dejavnikov tveganja, ki povečujejo verjetnost, da bo oskrbovalec zlorabljal in nasilno deloval do starejših, saj so poleg družinskega in poslovnega življenja preobremenjeni, mogoče so v preteklosti tudi sami doživljali nasilje ali delovali nasilno, so odvisni od starejše osebe zaradi stanovanja, financ ali drugih potreb, imajo težave z duševnim zdravjem, so brezposelni ali imajo skupne bivalne prostore skupaj z več osebami. Pomembno je pravočasno urediti premoženjske zadeve in v primeru zasvojenosti poiskati strokovno pomoč. Pri skrbi za starejšega človeka je potrebna tudi pravilna skrb zase in zagotovitev prostega časa zaradi preobremenjenosti.

Zaradi stresa in preobremenjenosti na delovnem mestu se povečuje tudi tveganje za nasilje strokovnih delavcev v institucijah za zdravljenje, nego in oskrbo starejših oseb. Do nasilja v institucijah pride tudi zaradi nezadostne usposobljenosti za delo in sožitje s starejšimi. Zato je tudi izobraževanje zaposlenih v strokovnih institucijah nujno in bi zagotovo izboljšalo kakovost dela s starejšimi osebami.

Strah, nemoč, sram in odvisnost starejšim preprečujejo, da bi o svoji stiski spregovorili z osebami ali organizacijami, ki jim lahko pomagajo. Čeprav se ozaveščanje o nasilju nad starejšimi povečuje, zdravniki poročajo o samo 2 % prijavljenih primerov tovrstnih zlorab. Žrtve ne spregovorijo zaradi prehude čustvene stiske, saj si želijo ostati v stikih z družino ali pa se dejansko ne počutijo zlorabljene. Starostnik preprosto ne ve, kako ukrepati v primeru nasilja in zlorab, nekateri starejši ljudje tudi nimajo nikogar, komur bi lahko svojo stisko zaupali.  Nekateri mogoče prikrivajo, da se nad njimi vrši nasilje, ker se bojijo institucionalizacije, maščevanja ali sramote.

Nevladne organizacije posebej opozarjajo, da starejši pogosto doživljajo nasilje, najpogosteje povzročeno od oseb, ki zanje skrbijo. Zato izvajajo vrsto aktivnosti in ukrepov, s katerimi želijo zagotoviti zdravo in aktivno staranje, s poudarkom na socialni vključenosti, da jim zagotovijo orodja, ki jim bodo omogočala dostojno, samostojno in čimbolj neodvisno življenje. V ta namen so vzpostavili zaupni telefon brez posredovanja osebnih podatkov, kjer želijo brez obsojanja prisluhniti in pomagati starejšim, ki so žrtve nasilja. Na številkah 051 695 100 in 02 561 15 20 jim omogočajo brezplačno pomoč in svetovanje ter informiranje o možnostih izbire pomoči. Ob svetovnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi so v letošnjem letu pripravili tudi plakate in jih raznosili po pomurskih občinah, ki so jih podprle s sofinanciranjem programa. Poleg tega bo v omenjenih občinah vsako gospodinjstvo v poštni nabiralnik prejelo letak s kratko vsebino, ki so jo v sklopu programa pripravili. Ob tej priložnosti se tako zahvaljujejo Občini Gornja Radgona, Občini Radenci, Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, Občini Puconci, Občini Črenšovci, Občini Razkrižje in Občini Tišina.

Z izvajanjem programa želijo prispevati k povečanju družbene občutljivosti za nasilje nad starejšimi in opolnomočiti svojce pri skrbi za svojega družinskega člana. Nasilje namreč ni stvar posameznika in zanj ni odgovorna oseba, ki nasilje doživlja, temveč tisti, ki ga izvaja. Žrtve nasilja potrebujejo veliko mero empatije, odprtosti in optimističnosti ter socialno vključenost oziroma socialno podporo v okolju. 

Starejše osebe je potrebno zaščititi pred nasiljem in zlorabami in v ta namen razviti ustrezne preventivne programe za usposabljanje in izobraževanje ljudi, ki skrbijo za starejše osebe bodisi na njihovih domovih ali v institucijah, namenjenih starejšim.

Problematika nasilja nad starejšimi zahteva globalen odziv na različnih področjih in ukrepanje različnih strok, veliko bomo pripomogli tudi s ponovno vzbuditvijo spoštovanja do starejših, saj imajo pravico do dostojne, varne in spoštljive starosti, zato nasilje jasno obsodimo, govorimo in delujemo proti nasilju.

 

PR

    Fotogalerija