http://www.gtz.si/
https://www.facebook.com/SR%C5%A0A-parketarstvo-in-trgovina-482767995154662/
http://www.ac-andrejek.si/
https://www.saubermacher-komunala.si/
https://www.pomurec.com/vsebina/65234/Za_praznike_se_zahvalite_s_praznicno_voscilnico_na_Pomurec_com
https://www.gornji-petrovci.si/
https://www.beltinci.si/
https://www.puconci.si/
https://www.moravske-toplice.si/
http://www.center-maximus.si/si/

LOKALNO

Uspešen zaključek dela s prvo skupino romskih žensk, vključenih v projekt socialne aktivacije

Beltinci, 28.06.2020 ob 6:05  

Uspešno zaključili prvi ciklus programa socialne aktivacije, namenjen romskim ženskam.

Projektna partnerja RIS Dvorec Rakičan in Ljudska univerza Lendava sta uspešno zaključila prvi ciklus programa socialne aktivacije, namenjen romskim ženskam.

Program socialne aktivacije se izvaja pod okriljem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Projekt, je financiran iz javnih sredstev, 80 % le-teh predstavljajo sredstva Evropskega socialnega sklada.

Zaupaj si - Patja andi tute

Program socialne aktivacije, ki se v Sloveniji v obdobju od 2019 do 2022 izvaja v petih šestmesečnih ciklusih, se izvaja v treh vsebinsko zaokroženih sklopih, vsak od njih naslavlja specifično ranljivo ciljno skupino.

Eden od teh programov je namenjen romskim ženskam, v Prekmurju se izvaja v Beltincih in v Lendavi, in sicer pod okriljem izvajalcev RIS Dvorec Rakičan (vodilni partner) in Ljudske univerze Lendava (projektni partner), program nosi spodbuden naslov "Zaupaj si - Patja andi tute".

Namenjen romskim ženskam

Program socialne aktivacije, namenjen romskim ženskam, predstavlja pomembno podporo pri njihovem zmanjševanju socialne izključenosti, spodbuja njihovo aktivnejše sodelovanje v družbi, osebni razvoj in razvoj kompetenc, ki jih potrebujejo za uspešnejše sodelovanje v širšem socialnem okolju. Program se izvaja ob podpori in v sodelovanju z različnimi deležniki iz lokalnega okolja.

Udeleženke skozi svoje sodelovanje v programu razvijajo socialne kompetence, pridobivajo na svojih funkcionalnih kompetencah, ki jim pomagajo pri aktivnejšem reševanju svojih socialnih in drugih problemov.

Skozi vsebine programa, ki ga izvajajo, želijo udeleženke motivirati in opolnomočiti za uspešnejšo vključitev v lokalno okolje in tudi za vstop na trg delovne sile.

Zaključna prireditev v Beltincih

V sklopu projekta je v Beltincih potekala zaključna prireditev, ki so jo pripravile mentorice in udeleženke prve skupine programa "Zaupaj si - Patja andi tute," ki ga RIS Dvorec Rakičan izvaja v Beltincih.

Na dogodku, ki so se ga udeležili tudi zunanji deležniki projekta, so mentorice, udeleženke in ostali deležniki projekta, predstavili svoje vtise s šestmesečnega izvajanja in sodelovanja v programu.

Projekt: »ZAUPAJ SI  – PATJA ANDI TUTE«

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. 80 % je financirano iz sredstev Evropskega socialnega sklada in 20 % je financirano iz sredstev slovenske udeležbe.

Izvajalca programa sta RIS Dvorec Rakičan, vodilni partner in Ljudska univerza Lendava - Nepi Egyetem Lendva, projektni partner.

Prednostna os: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine.
Prednostna naložba: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti.
Specifični cilj: Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela.

 

 Več fotografij v spodnji galeriji ...

    Fotogalerija