https://www.pomurec.com/vsebina/70240/Za_praznike_se_zahvalite_s_praznicno_voscilnico_na_Pomurec_com
https://www.pomurec.com/go/203/LOKALNO
https://www.ris-dr.si/go/1011/1886/DRUZINSKI_CENTER_POMURJE

LOKALNO

Subvencija za mlade in mlade družine

02.10.2022 ob 6:00  

Mestna občina Murska Sobota dodeljuje sredstva za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja mladih.


Uspešno rešeno stanovanjsko vprašanje je eden izmed najpomembnejših mejnikov na poti osamosvojitve mladih. Mestna občina Murska Sobota je tako objavila "Javni razpis za subvencioniranje stanovanjskega vprašanja mladim in mladim družinam v Mestni občini Murska Sobota v letu 2022," saj si želi ustvariti podporno okolje za ureditev stanovanjskih razmer mladim in mladim družinam in s tem olajšati njihovo osamosvajanje, predvsem pa prispevati k temu, da mladi ostanejo v Mestni občini Murska Sobota ali se na njeno območje celo priseljujejo ter soustvarjajo in razvijajo perspektivno, pozitivno in vključujoče okolje za vse prebivalce občine. Do subvencije so upravičeni mladi in mlade družine, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega razpisa, kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z gradnjo ali nakupom enostanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi ali pridobitvijo lastninske oziroma solastninske pravice na posameznem delu stavbe, na območju Mestne občine Murska Sobota.

Predmet razpisa je dodelitev subvencije (enkratne denarne pomoči) mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Mestni občini Murska Sobota. Po tem razpisu subvencija pripada mladim in mladim družinam kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z gradnjo ali nakupom enostanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi ali pridobitvijo lastninske oziroma solastninske pravice na posameznem delu stavbe, na območju Mestne občine Murska Sobota.

Do subvencije so upravičeni:
- mladi, ki na dan vložitve popolne vloge še niso dopolnili 35 let in so samski oziroma so pari brez otrok;
- mlada družina, to je življenjska skupnost staršev z enim ali več otroki, v kateri nobeden od staršev na dan vložitve popolne vloge še ni dopolnil 35 let. Kot mlada družina se šteje ne samo življenjska skupnost obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike, kot so opredeljene v predpisih, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska razmerja.

Do dodelitve subvencije je upravičen upravičenec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- na območju Mestne občine Murska Sobota prvič rešuje stanovanjsko vprašanje. Prvo reševanje stanovanjskega vprašanja pomeni prva gradnja ali nakup enostanovanjske stavbe oziroma stanovanja v večstanovanjski stavbi ali prva pridobitev lastninske ali solastninske pravice na posameznem delu stavbe, v primeru, da upravičenec nima v lasti druge stanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi.
- nima v lasti druge stanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi, ki bi jo Iahko glede na velikost in namembnost uporabil za rešitev stanovanjskega vprašanja,
- ima na dan oddaje vloge poravnane vse obveznosti do Mestne občine Murska Sobota in javnih zavodov katerih ustanoviteljica je Mestna občina Murska Sobota,
- letni osebni dohodek (dohodek upravičenca oziroma njegove družine) ne presega 2,5-kratnika povprečne letne pIače na zaposlenega v preteklem letu. (Povprečna mesečna neto plača za leto 2021 znaša 1.270,30 evra (Vir: Statistični urad Republike Slovenije)). 

Višina subvencije
Višina subvencije za posameznega upravičenca v primeru gradnje ali nakupa enostanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi znaša do največ 5.000,00 evrov.
Poleg subvencije iz prvega odstavka te točke se upravičencu dodeli še:
- do največ 1.000, 00 evrov, v kolikor gre za gradnjo enostanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi na kulturno varstvenem območju,
- glede na število otrok v mladi družini, in sicer:
*en otrok do največ 800, 00 evrov,
*dva otroka do največ 1.000,00 evra,
*trije otroci ali več do največ 1.200,00 evra. 

Višina subvencije za posameznega upravičenca v primeru pridobitve lastninske oziroma solastninske pravice na posameznem delu stavbe znaša do največ 3.000, 00 evrov.

Subvencija se deli med upravičence do višine zagotovljenih sredstev v proračunu. V kolikor strokovna komisija ugotovi, da sredstva ne zadoščajo za dodelitev vsem upravičencem, se sredstva proporcionalno razdelijo med vse upravičence. 

Ker je ena izmed ključnih ovir na poti do primernega stanovanja vsekakor tudi zagotovitev zadostnih finančnih sredstev za gradnjo oziroma nakup prvega stanovanja ali stanovanjske hiše, so za subvencioniranje prvega reševanja stanovanjskega vprašanja, na Mestni občini Murska Sobota v proračunu za leto 2022 namenili sredstva v višini 100.000 evrov. 

Razpisna dokumentacija in vse ostale informacije glede Javnega razpisa se nahajajo se nahaja na občinski spletni strani. Za sodelovanje na javnem razpisu je treba oddati spletno vlogo na občinski spletni strani. Zadnji dan za oddajo vloge je 30.oktober 2022, so sporočili iz Mestne občine Murska Sobota.

Fotografije so simbolične.

  Fotogalerija

  Komentarji

  1. gost
   02.10.2022 ob 6:25 JenniferForand gost

   Everyone can make money now a days very easily...dd.....I am a full time college student and just w0rking for 3 to 4 hrs a day. Everybody must try this home online job now by just use... This Following Website.----->>> 𝗪𝘄𝘄.𝗢𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲𝗖𝗮𝘀𝗵𝟭.𝗰𝗼𝗺

   0 1 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  2. gost
   02.10.2022 ob 7:51 gost

   Stanovanja po ključu gdo je komu prijatelj ali sorodnik. To je to.

   8 0 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  3. gost
   02.10.2022 ob 8:20 gost

   Projekt: Razredni boj proti srednjemu sloju Ta trenutek, ko se svetovno gospodarstvo ohlaja, ko smo priča visoki inflaciji, energetski krizi, zapleteni geopolitični situaciji, je v Evropski uniji le ena država, ki predlaga višje davke in s tem močno znižuje plače zaposlenim. Da, uganili ste, gre za Slovenijo. Višji bodo davki za tiste, ki prejemajo povprečno plačo, za tiste, ki so najproduktivnejši, za samostojne podjetnike in druge. Nemčija na drugi strani uvaja davčno razbremenitev v višini okoli 10 milijard evrov. Mi gremo žal v nasprotno smer. Sproža se razredni boj proti srednjemu sloju in to v trenutku, ko bi ga najbolj potrebovali. Namesto davčno prijazne in predvidljive države se na gospodarsko ohladitev pripravljamo kot socialistična Republika Slovenija. 👉 Dohodnina in nižje plače Nekaj podatkov: Povprečna plača v Sloveniji je 1.304 EUR. S predlogom zakona o dohodnini, ki ga predlaga Ministrstvo za finance, se bo zaposlenemu s povprečno plačo, glede veljavni zakon za leto 2023, neto plača znižala za kar 130 evrov letno. Zaposlenemu s plačo v višini dveh povprečnih plač pa se bo glede veljavni zakon za leto 2023 neto plača znižala za 165 evrov letno. Prav zdaj bi prebivalstvo in slovenska podjetja potrebovala stabilno poslovno okolje, na katerega se lahko zanesejo. Spreminjanje dohodnine v tem času je popolnoma nerazumno. 👉 Normiranci Prednost pavšalnega načina obdavčitve je njegova enostavnost. Malim podjetnikom se namreč ni treba ukvarjati z goro birokracije in zbiranjem računov, da si zvišujejo stroške. Vlada bi morala ta sistem širiti še na druga področja, ne pa ga podirati. Nikakor ne zdrži teza ministra za finance in Luke Mesca, da normiranci premalo prispevajo v proračunsko blagajno ter da gre za "davčno oazo.” Poglejmo statistiko iz leta 2020: Normiranci prispevajo v davčno blagajno občutno več kot ostali zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo po dejanskih prihodkih in odhodkih. Izhajajoč iz podatkov FURS je povprečna efektivna stopnja obdavčitve za odmerno leto 2020 pri zavezancih samostojnih podjetnikih znašala 1,69%, pri normiranih samostojnih podjetnikih 4,25%, pri gospodarskih družbah pa le 0,72%. Po novem se bodo upoštevali normirani odhodki v višini 80 % prihodkov zgolj do 35.000 EUR prihodkov. Pri prihodkih nad 35.000 EUR se bodo normirani odhodki priznali zgolj v višini 40 % prihodkov. Primer: Samostojni podjetnik normiranec, ki ima 50.000 EUR prihodkov, danes plača 2.000 EUR davka. Po novem bo plačal kar 3.200 EUR davka. 1.200 EUR več. Gre kar za 60-odstotno povečanje. Nova ureditev bo normirance dodatno obremenila skupaj za 56 milijonov EUR. Samostojni podjetniki predstavljajo enega od stebrov našega gospodarstva in naše družbe. Smo v času, ko nam grozi inflacija, energetska kriza ter ohlajanje gospodarstva in odgovorna država v tem času ne bi smela šibiti enega od stebrov svojega gospodarstva. 👉 Višje najemnine Večja obdavčitev najemnin je posebej v trenutni stanovanjski krizi popolnoma nerazumna. Najemniški trg je treba razbremeniti in ne obremeniti. Vlada tudi predlaga dvig stopnje dohodnine od tovrstnih dohodkov s 15 % na 25 %. S tem bodo najbolj prizadeti tisti, ki so prisiljeni živeti v najemu, ker si ne zmorejo privoščiti nakupa lastnega stanovanja. Ti ljudje so najbolj ranljivi. Najemodajalci bodo višjo obdavčitev enostavno prenesli prevalili v višjo najemnino. In zagotovo se pričakuje, da se bo s povečanjem davka povečalo tudi oddajanje na črno.

   9 5 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  4. gost
   02.10.2022 ob 8:48 gost

   Zgresil si poklic. Ti bi moral biti pisatelj pisec romanov. V vecini pa mas prav, kar si napisal.

   7 3 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  5. gost
   02.10.2022 ob 9:20 gost

   Vse te dvige plač je obljuba prejšnje neresne vlade Janeza Janše. Keri je več delil in obljubljal kot je imela Slovenija denarja. Zdaj pa davek plačuje glupi slovenski narod kot ga desna struja imenuje SDS in nova Slovenjija oproda Janeza Janše.

   5 7 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  6. gost
   02.10.2022 ob 10:24 Nejci iz zaprtega odelka gost

   Jaz sem nor jaz sem ubogi bogi bogi strvor jaz sem nor uhahah nor do daske. Dobrodosel sem v njegovem noriskem Jansevem kraljevstvu. Lepo vas pozdravlham dragi glupi narod. Vas Nejci ma vas rad. Smrt Beli gardi in domobrancem. Zivela komunisticna partija Jugoslavije i Josip Broz Tito. Za domovino z glupim narodom naprej.

   1 5 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  7. gost
   02.10.2022 ob 13:57 gost

   Dobro da si nor in zaprt.

   0 0 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  8. gost
   02.10.2022 ob 17:05 Rebeccachaffer gost

   Everyone can make money now a days very easily...dd.....I am a full time college student and just w0rking for 3 to 4 hrs a day. Everybody must try this home online job now by just use... This Following Website.----->>> 𝗪𝘄𝘄.𝗢𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲𝗖𝗮𝘀𝗵𝟭.𝗰𝗼𝗺

   0 1 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  9. gost
   02.10.2022 ob 23:25 Anka gost

   Bravo tako bi mogli tudi v ljubljani poskrbeti za mlade.Ne oni samo gledajo svoje zepe.

   1 0 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino

  info_outline

  Opozorilo

  Slovenski knjižni jezik je samo naš, zato ga cenimo. Na Pomurec.com želimo vzpodbujati njegovo rabo, zato vas naprošamo, da vaš komentar podate v slovenskem knjižnem jeziku. Pri tem sledite tudi načelom kakovostnega komentiranja. Najboljše komentarje bomo ob koncu leta nagradili.

  Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Pomurec.com. Pozivamo vas k strpni in argumentirani razpravi brez sovražnega govora.

  Po Kazenskem zakoniku KZ-1 je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter za grožnjo, da bo napadel življenje ali telo druge osebe. Pomurec.com bo v primeru obrazložene zahteve državnih organov, ki temelji na zakonski podlagi, podatke o komentatorjih, s katerimi razpolagamo, tem tudi posredoval.