https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje
https://www.ris-dr.si/
https://www.facebook.com/events/2499176920294703/
http://www.zniders.com/

LOKALNO

Pred vrati gradnja novega urgentnega centra v Rakičanu

Murska Sobota, 20.03.2013 ob 16:21  

V prostorih Splošne bolnišnice Murska Sobota je danes potekala tiskovna konferenca, na kateri so osvetlili uspešnost poslovanja preteklega leta, predstavili pa tudi program izgradnje urgentnega centra, ki bi nove paciente naj sprejel septembra 2014. Z letnim poročilom so se seznanili tudi člani sveta zavoda, ki so gradnjo urgentnega centra tudi potrdili. Na tiskovni konferenci sta spregovorila direktor bolnišnice Bojan Korošec in finančni drektor Marjan Maček, preteklo leto pa sta ocenila kot eno najbolj uspešnih v zadnjem obdobju, tako iz finančnega, kot iz strokovnega vidika.


Kot je uvodoma povedal direktor murskosoboške bolnišnice, so preteklo leto uspešnega poslovanja zaznamovali: energetska obnovitev, uspešno opravljena presoja za pridobitev mednarodne akreditacije, v celoti izpolnjen, ponekod pa tudi presežen program, pridobitev dveh operacijskih dvoran ter novega ortopedskega oddelka. Kot je bilo povedano, so uresničili večine zastavljenih ciljev, tako ocenjujejo poslovanje v skladu s pričakovanji in trendi kot zelo uspešno.

V letu 2012 so ustvarili 94.349 bolniško oskrbnih dni, kar je za 10,50 manj kot leta 2011. V specialističnih ambulantah je bilo obravnavanih 168.840 bolnikov, od tega po pogodbi z ZZZS 7.007 bolnikov več kot v predhodnem letu. Povprečna ležalna doba je znašala 5,1 dni, v letu 2011 pa 5,6 dni. Program do ZZZS v specialistično ambulantni dejavnosti niso izpolnili le v pulmološki in otroški ambulanti.

Prihodki večji od odhodkov

Soboška bolnišnica je lani ustvarila presežek prihodkov nad odhodki v višini 327.585 evrov, kot pa je pri tem pojasnil Marjan Maček, gre povečanje prihodkov pripisati predvsem preseženemu  prospektivnemu  programu, povečanju prihodkov iz tržne dejavnosti, povečanju zdravljenja bolnikov z rakom ter nekaterim varčevalnim ukrepom.

Na strani stroškov je bilo za naložbe namenjeno 3,7 milijona evrov in več kot milijon za nakup medicinske opreme. Kljub lanskemu dobičku ima bolnišnica izgubo v višini 3 milijone evrov do leta 2009 in za 4,7 milijona evrov neporavnanih obveznosti do dobaviteljev, od tega 3,7 milijona zapadlih obveznosti. Kot je bilo na seji 15. marca potrjeno s strani Sveta zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota, se bo izguba iz preteklih let pokrila iz presežka prihodkov nad odhodki. 

Pred vrati gradnja novega urgentnega centra

Na tiskovni konferenci so predstavili tudi pomemben projekt – izgradnjo urgentnega centra tipa C z neto površine 1.344 kvadratnih metrov, ki bi ga naj začeli graditi avgusta 2013. Naložba je ocenjena na 6,5 milijona evrov. Financiranje investicije je predvideno v 85 odstotkih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v 15 odstotkih iz integralnega proračuna Republike Slovenije, zagotovljenih na postavkah Ministrstva za zdravje, neupravičene stroške pa bo krila Splošna bolnišnica Murska Sobota iz lastnih virov. V novem centru, ki bi svoja vrata predvidoma odprl avgusta 2014, načrtujejo okrog 35 zaposlenih.

    Fotogalerija