https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje

LOKALNO

Slovar prekmurskih besed

 

V prekmursko-slovenskem slovarju smo izbrali del prekmurskih besed, ki jih je zbral mag. Franc Kuzmič.

 

Št. Prekmurska beseda Razlaga
1. adomáš pojedina po delu
2. agac akacija
3. ájati spančkati
4. ájdi poziv k dejanju
5. ájncváj nemudoma
6. ajnšlog žveplo za sode
7. akorát ravno zdaj, pravkar
8. álmoštvo dobra dela, miloščina
9. ancug moška obleka
10. antisolar hudičevo seme
11. ápočina mlada živina
12. áreštvo zapor, ječa
13. aufbiks poziv k pretepu
14. apat opat, menih
15. ajnšlog žveplo za sode
16. babnjek  ženskar
17. báči spoštljiv naziv za starega moškega (tudi stric)
18. bagaš, bagaž prtljaga
19. bagzivanje parjenje
20. bájati čarati
21. bájcar rudar
22. bajckanje zibanje
23. bajdlin skleda
24. bajšlati otipavati
25. bajusati brkati
26. bak samec, klepalnik, samec pri drobnici
27. bakanči čevlji, gojzarice, okovanke
28. baligáč levičar
29. bankaš denarnica
30. barát redovnik
31. barbèr brivec
32. bátriven srčen, pogumen
33. baufnoti hlastniti, šavsniti, popasti
34. bautoša prodajalec
35. bedača neumna ženska
36. bèkeč kožuh, telovnik
37. belinje koruzno perje
38. besnóča divjanje
39. beteg bolezen
40. betlehen božično drevo
41. bétva betev, bilka
42. biksati loščiti, počenjati neumnosti
43. binglati zibati se, bingljati, majati
44. bistrodrkavec hitri tekač
45. bizgec omejenec, pritlikavec
46. blodnost zmota, blaznost, nespamtnost
47. bogecmešter izdelovalec nabožnih kipov
48. bojdikaj  nepridiprav, ničvreden, poreden
49. bojtár pomočnik kravjega pastirja, pastirjev pomočnik, pogonič
50. bráčica pobiralka žita
51. božen ubog, reven
52. brgüše bele lanene moške hlače
53. broditi bresti, tuhtasti, razmišljati, misliti
54. buknoti propasti, pasti, pasti v šoli cepniti
55. burkati buriti, razburjati, vznemirjati, klokotati
56. cajg vrsta blaga, cenena tkanina
57. capkati počasi hoditi
58. cartlati milo ravnati, razneževati
59. cajgar kazalec
60. cajtinge časopis
61. cigütati slabo na gosli igrati
62. cimprača hiška iz lesa in krita s slamo
63. cincar neodločnež
64. cmüliti pritajeno jokati, izsesavati
65. comprnica čarovnica
66. cótavi raztrgan, razcapan, strgan
67. cujgučati vtikati se, vmešavati se
68. cuk konjska vprega
69. cukžaga dvoročna žaga, amerikanka
70. cumprati čarati
71. cünclek ledena svečka, privesek
72. cvek žebelj
73. cviknoti preščipniti
74. cvinga spona
75. čalamadi mešana vložena zelenjava
76. čaléjr goljuf, čarovnik
77. čamüga nelepa naglavna ruta
78. čednüvati modrovati
79. čeketati vrešče govoriti, žlobudrati
80. čemeriti se jeziti se
81. česnek česen
82. četverokükláti štirioglat
83. čidi čigav
84. čikati žvečiti tobak
85. činiti delati, početi, opravljati
86. čobaš gobezdač
87. čóka plemenska svinja
88. čorba slaba gosta juha
89. črčevka sodra, drobna toča
90. črejvel škorenj
91. čüčnoti počepniti
92. čüden nenavaden
93. čüš pobalin, tudi paznik v vinogradu
94. čüti slišati
95. dakoli kdajkoli
96. damfar parni stroj
97. dávnostári zelo star
98. déjva devica
99. déndenéšnji dandanes
100. dénok vendar, vsaj
101. dénoti položiti, dati
102. deščevnjek mavrica
103. detinstvo otroštvo
104. dičenje slavljenje
105. divják neróden poganjek
106. dojdejvanje  uspavanje, hiranje
107. dójgledati povesiti oči, gledati zviška, omalovaževati
108. dójpoklücnjeni potrt, žalosten, mlahav
109. dójzgučati pogovoriti, povedati, prepričati
110. doli bujti zatrti
111. dolipotréjti polomiti, odlomiti
112. dósta veliko, dovolj, zadosti
113. drápati trgati, cefrati, praskati
114. đára mlada kokoš
115. đünč biser, ogrlica
116. entlarca šivalni stroj za robljenje
117. eroplan letalo
118. escájg jedlini pribor
119. eti tukaj
120. etisé semkaj, semle
121. fačuk nezakonski otrok
122. fajercajk vžigalnik
123. fajrund zaključek
124. fajta zvrst, značaj, vrsta
125. fál, falej poceni
126. fála hvala
127. falajček košček
128. falinga napaka
129. falót nepridiprav
130. fara župnija
131. farof župnišče
132. fasati  dobiti, prejeti, nastradati
133. fazona obleka z izrezom
134. feder vzmet
135. felna platišče
136. fentati poškodovati, uničiti
137. feobnica klet pod hišo
138. feronka zavesa
139. ferderbati pokvariti
140. fiknoti pobegniti
141. flanca potaknjenec, sadika
142. flisanje prizadevanje, vaja, vadenje
143. foréc del opreme za vleko z živino
144. foringa vožnja, prevoz
145. förtoj predpasnik, ženski predpasnik
146. fotiv nezakonski otrok, pankrt
147. fotivojca nezakonska mati
148. fráj prost
149. francuz vrsta ključa
150. frčkarija nepotrebna stvar
151. frderbati pokvariti, uničiti
152. frfnjariti brundati, mrmrati, godrnjati
153. frlica pohujšljiva pesem, šaljiva zgodba
154. froc otrok
155. fršlus zadrga
156. frtao četrt
157. ftalati se dodeliti se
158. ftraglivost lenoba
159. füčkati žvižgati
160. fuknoti vreči, zabrisati
161. fundoš zemljišče
162. fuseklin nogavica
163. fušati slabo peti
164. gank hodnik
165. garanteranje jamčenje
166. gater žaga, venecijanka
167. gazda gospodar
168. gdašté kadar koli
169. géčati ječati
170. gedrno hrabro, pogumno, jedrnato
171. gejmant diamant
172. gejž jež
173. genoti ganiti, premakniti
174. gingavi nebogljen, slaboten, šibek, mlahav
175. gladoven lakomen, požrešen
176. glüta gnojni izcedek
177. gmaj pokoj, mir
178. goler ovratnik
179. gori ftrgnoti vlomiti, vdreti
180. gori vužgati prižgati
181. gorice vinograd
182. górpriti spoznati, sprevideti
183. górzriktani urejen
184. gošča gozd
185. gostüvanje ženitvovanje
186. govenšček gorejek, goveji iztrebek
187. grés zdrob
188. grôžati mešati
189. gut grlo
190. gveranje povračilo
191. gvant obleka
192. gvüšnost gotovost
193. gvint navoj
194. haklavi kočljiv, občutljiv, zamerljiv
195. handlanje barantanje, pogajanje
196. hasek korist
197. hefkati pritrjevati
198. hempek prismuknjenec
199. henjati nehati
200. hepnjen neumen
201. herbija dediščina
202. hertar vaški pastir
203. hintóva kočija
204. hištvo zakonska zveza, zakon
205. honvéd pripadnik ogrske vojske, madžarski domobranec
206. hozentrogari naramnice
207. hüdo vživanje zloraba
208. hujckati gugati
209. humištej trčen, prismojen
210. hütistánek šotoroski praznik
211. hütica kočica
212. idemo gremo
213. idina ajda
214. inan drugam
215. indašnji nekdanji
216. invocavit prva postna nedelja
217. ioštrvati stikati po čem, iskati
218. istinga glavnica, kapital
219. izda kljub temu, še vedno
220. jáker odprtina za spravljanje krme pod streho
221. jáko zelo
222. jálen sleparski, goljufiv, hinavski, prekanjen, prebrisan
223. jám pas vinograda, njive, ki ga obdelujejo naenkrat
224. janka, jonka, đonka žensko krilo
225. jedinéjnje združitev
226. jedrni priden, prizadeven, hiter
227. jezernik polkovnik, poveljnik, tisočnik
228. jica vročina
229. jèzero tisoč
230. juš pravica, dediščina
231. jünec vol, junec
232. juvkati vriskati
233. jelič smreka
234. kajlice pečnice, ploščice
235. kálati cepiti drva
236. kalpag čepica s kožuhovinastim robom
237. kamenec vrček za vino
238. kamenica kamnita šolska tabla
239. kámra shramba
240. kantár povodec pri konjski vpregi
241. kaput plašč, suknjič
242. kárta vstopnica, vozovnica, razglednica, zemljevid, karta, dopisnica
243. kaslin predalnik, omara
244. kecmec drevesna smola
245. kejp podoba, slika
246. kefa krtača, ščetka
247. kerečnjek kokošji iztrebki
248. ketna veriga
249. kesnüvati zamujati
250. kisilak skuta, domači sir
251. kilav slab, nekvaliteten
252. kimpet otroška postelja, posteljica
253. klajfa čenča
254. klántivanje potepanje
255. klinga rezilo, ostrina
256. klump krama, ropotija, ničvredno blago
257. kmičen temen, mračen
258. kolajdranje furanje, potepanje z vozom
259. kopanja korito, svinjsko korito
260. kopünar nakupovalec jajc in perutnine
261. korajža pogum
262. korbel košarica
263. koruš kor, prostor za pevce, zbor
264. kóštati stati, poskusiti, okusiti
265. koula voz
266. krajiodválati odvaliti
267. krkouča krhkost, slabotnost
268. kroflin krof
269. kükec orodje za izvleko slame ali sena iz kope
270. kump čolnu podobna priprava, ki drži mlin nad vodo
271. kurvejš vlačugar, kurbir
272. küšüvanje poljubljanje
273. kvintli utežna mera, četrtina lota
274. kantár povodec pri konjski vpregi
275. kanka bergla
276. kvaren škodljiv
277. lagoji slab, pokvarjen
278. lakovnica posoda za vlivanje v sod
279. lalka slanina s podbradka svinje
280. lampica lučka, majhna svetilka
281. langivati potepati se, pohajkovati
282. larmati razgrajati, vpiti, kričati
283. lavor prenosni umivalnik
284. laufarski potepuški
285. lecanje sopenje
286. ledinka neobdelana zemlja
287. leiv svinjak
288. liščava ploha, nevihta
289. locné ovira, zanka, pletene mreža za nošenje sena in stelje
290. lomaš železniška postaja
291. lüdomorski ubijalski, morilski
292. lük čebula
293. lüpanje olupki
294. luster lestenec
295. lüšt veselje, želja, volja
296. macola veliko kladivo
297. magari čeprav, četudi
298. mandigati mahati jo, iti, hoditi, tavati
299. margejtica pikapolonica
300. máu čas, časovno razdobje
301. megenják počasnež, slabotnež
302. mentüvati obvarovati, usmiliti, varovati, rešiti
303. meték zimzelen, zelena podrast v gozdu, metulj
304. militi obžalovati, žalovati, smiliti
305. misiti se goliti se, menjavati perje
306. mlajina mrčes, golazen
307. modrija modrost, prevzetnost, domišljavost
308 mrkevca korenček, korenje
309. mujšter vzorec
310. müzge močvirje
311. nabiksati naplahtati
312. nadigavanje spodbujanje, nagnjenje
313. naednok naenkrat, nenadoma, nepričakovano
314. naglejüvati ogledovati, oprezati, vohuniti
315. nagučati nagovoriti, pregovoriti
316. naklajeni natovorjen, obložen
317. namrdati nasankati
318. nárastvo rastline, rastlinstvo
319. navdárjeni prizadet
320. nigda nekoč, nekdaj
321. nücati potrebovati, rabiti, uporabljati
322. obinoti objeti
323. odürjavanje sovraštvo, sovraženje
324. ograd sadovnjak, travnik za hišo
325. ogorka kumarica
326. ogradček vrt
327. opanke sandali
328. opicaniti zelo lepo urediti
329. osnávlanje izobraževanje
330. osredek rečni tok
331. pasoš živinski potni list
332. parma prostor za seno ali slamo, skedenj
333. pávidénje srečanje
334. pedünivanje strežba, razvajanje
335. peglati likati
336. péjnez novec, denar
337. penjovje štori
338. pitati vprašati
339. pivnica klet
340. plejmuzika pihalna godba
341. pofüčkati požvižgati
342. pojeb deček, fant
343. praščanje prasketanje, pokanje, hreščanje
344. prajcuker sladkor v prahu
345. prebrodjeni premišljen
346. raur dimnik
347. razkerati tvegati
348. rdanje drgnjenje
349. redlin pečica
350. rušt grodje, ostrešje
351. rašoška vilica
352. sagati strašiti
353. scecati izsesati
354. skefati očistiti s krtačo
355. sledi pozneje
356. sölk prekajevalnica, dimnica
357. svétešnji prazničen
358. šanec jarek
359. ščegetlivi žgečkljiv
360. šeft posel
361. šenkati darovati, podariti
362. špajz shramba
363. tošlin denarnica
364. tünka esena posoda za mast
365. üjdi predrgnjen, luknjast

    Fotogalerija