https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje

GOSPODARSTVO

Zelena luč za pomurski vodovodni Sistem C

Ljutomer, 24.07.2013 ob 7:30  

Občina Ljutomer je prejela pozitivno odločbo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS o financiranju vodovodnega Sistema C iz naslova Kohezijskega sklada EU v višini 32 milijonov evrov (skupna vrednost projekta je 49,3 milijonov evrov), kar pomeni, da lahko nadaljuje s projektom in pristopi k podpisu izvajalskih pogodb.


Županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba je izrazila zadovoljstvo, da se je projekt premaknil v fazo izvedbe, kar pomeni, da se investicija uresničuje znotraj okna za črpanje kohezijskih sredstev.

"Vesela sem, da smo opravili ta del naloge in se zahvaljujem za korektno in uspešno sodelovanje pri vodenju tega velikega projekta vsem sodelavcem v občinah soinvestitoricah ter sogovornikom na ministrstvu in državni ravni. Za nami in tudi pred nami je veliko dela", je dodala Karbova.

Prenova in širitev vodovodnega omrežja v sklopu projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem C, ki ga izvajajo občine Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej, koordinira pa ga Občina Ljutomer, obsega 172 kilometrov vodovodnega omrežja in 21 kilometrov kanalizacije.

Izboljšala se bo kakovost pitne vode za 26.696 prebivalcev in omogočila priključitev 10.388 prebivalcev na vodovodno omrežje ter 1.056 prebivalcev na kanalizacijsko omrežje.

Do tega trenutka so bile izvedene večletne priprave, načrtovanje in projektiranje, pridobivanje dovoljenj ter izvedba postopkov javnega naročanja za štiri večje sklope. Dokončna odločba o sofinanciranju pomeni, da lahko pri razpisih, kjer je zaključen postopek izbire izvajalcev, pristopijo k podpisu in izvedbi.

Skupna vrednost projekta je 49,3 milijona evrov, od tega 32 milijonov evrov iz naslova Kohezijskega sklada EU, ostala sredstva se zagotovijo iz državnega proračuna Vodnega sklada RS in v manjši meri tudi iz proračunov občin.

    Fotogalerija