https://www.ris-dr.si/
https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje
https://www.eventim.si/si/vstopnice/slovenija-wales-lendava-sportni-park-lendava-571498/event.html
https://www.pomurec.com/go/203/LOKALNO
https://www.ris-dr.si/go/540/1835/ESCAPE_ROOM

INTERVJU

Občina Tišina: Delovanje v občinskem svetu je praktično nemogoče

Tišina, 03.10.2013 ob 7:00  

V seriji intervjujev pomurske župane sprašujemo o aktualnem delovanju pomurskih občin, večjih projektih, ki se jih lotevajo na občinski ravni, težavah v občinah in o delovanju občinske uprave. Ob mnenju župana povprašamo tudi nekaj članov iz občinskega sveta, da izrazijo svoj pogled na delovanje občine v trenutnem mandatu.

https://www.ris-dr.si/

V tokratnem intervjuju je bil naš sogovornik župan Občine Tišina Franc Horvat.

Župan Franc Horvat

Kako ocenjujete storjeno v občini v tem mandatu. Ste zadovoljni, ali bi se dalo storiti še kaj več?

V glavnem sem zadovoljen s storjenim. Vedno se pa da storiti kaj več, toliko samokritičen že moram biti.

Kateri so trenutno večji projekti, ki jih izvajate v občini?

V letošnjem letu imamo kar nekaj projektov v realizaciji. Večino projektov izvajamo s pomočjo EU sredstev. Izmed teh je največji projekt komasacije, ki se izvaja v petih naseljih. Prav tako s pomočjo EU sredstev izvajamo Obnovo desetih vaško gasilskih domov v občini. V sodelovanju s štirimi prekmurskimi občinami smo preko programa LEADER izvedli projekt Postavitve igral za otroke, kjer imamo sedaj v vseh 13 naseljih postavljena igrala za otroke. Drugi projekt iz LEADER programa pa je postavitev treh kolesarskih počivališč in enega nadstreška. V septembru pa smo pričeli z Energetsko sanacijo osnovne šole Tišina. Za vse prej omenjene projekte smo v tem mandatu pripravili dokumentacijo in prav tako pridobili EU sredstva. Na cestnem področju pa je največji projekt bila Rekonstrukcija ceste v vasi Borejci. Vsekakor pa je potrebno omeniti tudi pričetek izgradnje Pomurskega vodovoda, ki se na območju občine Tišina že tudi intenzivno izvaja.

Kako ocenjujete proračun za letošnje leto. Ste kaj "zategnili" pasove, ali je optimistično zastavljen?

Proračun je realno zastavljen, je pa potrebno dodati, da je dvig DD-ja za 2% postal nezanemarljiv strošek v proračunu. Moram povedati, da pri delu društev, sociali, javnih delih in podobnih zadevah nismo zategovali pasu. Da tudi s tem podpiramo delo društev, da delujejo in se ob enem tudi naprej razvijajo, ter se ljudje še vnaprej vključujejo v delo društev.

Kakšna je trenutna zadolženost občine in ali do konca mandata planirate še kaj dodatnih zadolžitev?

Naša trenutna zadolženost je 655.335,24 evra. Na prebivalca občine Tišina to znese 158,29 €. , kar po osebi pomeni 419 evrov. Glede dodatnega zadolževanja v tem trenutku ne morem nič reči oz. odgovoriti.

Katerih projektov (reševanja katere problematike) bi se bilo po vašem mnenju v občini v bližnji prihodnosti (nujno) še potrebno lotiti?

Vsekakor nadaljevanje projekta Pomurskega vodovoda Sistem – B druga faza. Izgradnja večnamenske dvorane pri OŠ Tišina, ki jo verjetno, glede na razpise na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport lahko realiziramo le iz sredstev za razvoj regije v naslednji finančni perspektivi. Nadaljevanje postopkov za spremembo Občinskega prostorskega načrta. Prav tako pa skrbeti za obnovo cestne infrastrukture. Vsekakor pa bo potrebno že v tem obdobju pričeti izvajati Dolgo in srednjeročni razvojni program občine Tišina, ki je bil sprejet v letošnjem letu.

Kako poteka delo v občinskem svetu - je sodelovanje korektno, se da normalno delovati, ali je včasih težko?

Na to vprašanje ne bom podal odgovora. Vse se lahko vidi iz posnetkov sej občinskega sveta.

 

Za mnenje smo povprašali še dva svetnika, Boštjana Šafariča in Stanka Mencigarja.

Desno svetnik Boštjan Šafarič

Kako ocenjujete storjeno v občini v tem mandatu. Ste zadovoljni ali bi se dalo storiti še kaj več?

Začetek je bil obetaven, saj je župan obljubil nujno prevetritev občinske uprave, obljubljal je revizijo poslovanja pod bivšim županom in še marsikaj. Od vsega skupaj se je naredilo bolj malo: zgradil se je vrtec, uredila se je kmečka tržnica, rešuje se problematika tišinskega gradu, kot težišče županovega programa se izvajajo komasacije, …. Na splošno gledano, nisem zadovoljen, ker smo v občinsko politiko vstopili zaradi tega, ker smo želeli, da občina svojim občanom zagotovi najboljše možne pogoje za zaposlitev, zaslužek in dostojno življenje.

Podali smo kar nekaj predlogov, vendar se župan z večino tega ni strinjal, če pa se je, pa so bile zadeve izvedene s premalo elana. Ker gradivo predelamo, dajemo konstruktivne kritike in tudi predloge za boljše rešitve, se nas vztrajno stigmatizira kot nezadovoljneže. Vsi bi bili očitno najrajši, da bi na seje hodili dvigat roke.

Dalo bi se storiti mnogo več, vendar bi za to moral župan pogoltniti svoj ponos, kar pa je v veliki večini primerov nemogoče. Predvsem na področju gospodarstva župan ni pokazal ne želje ne volje za izboljšanje stanja, kar potrjuje praktično nična realizacija dosedanjih treh proračunov na tem področju.

Tudi na področju okolja bi morali aktivneje delati predvsem na sanaciji nasipov ob reki Muri, na reševanju odvodnjavanja in vodotokov. Na žalost so težišče županovega delovanja le komasacije in dejavnosti, ki se skladajo z osebnim prepričanjem župana.

Kako ocenjujete proračun za letošnje leto. Ste kaj "zategnili" pasove ali je optimistično zastavljen?

Proračun občine Tišina je iz mojega stališča vsako leto spomladi le pesek v oči svetnikom, da ga brez prevelikih razprav podprejo. Velika večina amandmajev je že vnaprej obsojena na neuspeh, ker prihajajo od “napačnih” ljudi. Praktično pred koncem leta pa nam župan predlaga rebalans proračuna, da potem zaključni račun izgleda kot skoraj 100% realizacija. S sprejemom takšnega rebalansa županu v bistvu čestitamo, da je naredil vse po svoje. Proračun je ponavadi zastavljen zelo všečno in optimistično, realizacija (do rebalansa) pa klavrna.

Je kakšen projekt/investicija, ki bi bila v občini nujno potrebna, pa ni dobila mesta v letošnjem proračunu?

Že lep čas se v Listi občanov trudimo, da bi pridobili v upravljanje oz. lastništvo bivši mejni prehod Gederovci, ker bi lahko uredili TIC, sedež javnega podjetja pomurskega vodovoda sistema “B”. Uredili smo sestanek z državnim sekretarjem, …. Zaenkrat je le v najemu.

Glede na letošnje poplave smo predlagali amandma, za zvišanje sredstev za odvodnjavanje, pa je bil amandma zavrnjen. Še predvidena sredstva so v prvi polovici leta popolnoma neizkoriščena. Občanom se s tem povzroča škoda na hišah in gospodarskih poslopjih, vendar ima vodstvo občine očitno druge prioritete - lepšanje okolice občinske zgradbe in cerkve. Prav tako smo predlagali začetek pritiska na državo za dokončanje nasipa ob Muri, ki je krvavo potreben, pa so vsi glavni akterji pasivni, ker status quo ustreza vsem, še najbolj pa državi.

Prav tako smo namesto nakupa novega avtomobila predlagali izobraževanje delavcev OU, da bi bolje in izdatneje črpali sredstva EU - amandma zavrnjen.

Kako poteka delo v občinskem svetu in z županom - je sodelovanje korektno, se da normalno delovati, ali je včasih težko?

Ne da je težko, je praktično nemogoče. Župan ne daje odgovorov, pojasnila so nerazumljiva (zadnja izredna seja OS), sklepi OS se ne upoštevajo, pristojni odbori se ne obveščajo o tekočih zadevah, poslovnik se upošteva le, ko je to v korist župana, gradivo se pošilja v zadnjem možnem trenutku …. Po zadnji izredni seji, ko je župan javno kritiziral občinski svet zaradi odločitve, ki jo je sprejel, pa je verjetno jasno, da ima v trenutnem sklicu občinskega sveta vse manj podpore.

Glede župana sem zelo razočaran. Človeka v resnici spoznaš, ko mu daš moč. Ravno zato g. Horvata na volitvah nismo podprli. Izkazalo se je, da smo imeli prav, saj se glede sloga županovanja, razen imena in priimka, na bolje ni spremenilo praktično nič. Župan v medije lansira floskule o vedno odprtih vratih in posluhu za predloge za izboljšanje občine, ko pa jih dobi, pa jih skorajda ne upošteva. V OS obstaja velik potencial, prav tako v OU, pa tega župan ne zna ali noče izkorisititi. Žal.

Svetnik Stanko Mencigar

Kako ocenjujete storjeno v občini v tem mandatu. Ste zadovoljni, ali bi se dalo storiti še kaj več?
V tem mandatu sem z delom v naši občini dokaj zadovoljen. Projekti, ki so bili zastavljeni so v večji meri tudi realizirani. Želje sicer imamo mnogo večje, vendar moramo biti realni, ker vse naenkrat ni možno izvesti. Vemo in zavedamo se kakšne so trenutne razmere v naši državi. Kljub temu je naša občina bila uspešna na raznih razpisih ministrstev in sicer za obnovo desetih vaško gasilskih domov, komasacije, projekt otroška igrala po vaseh in projekt kolesarska počivališča, projekt S Tišinske ravnice na Šalovske bregej. Končala se je izgradnja nizko energetskega vrtca pri OŠ Tišina, ter izgradnja prve faze rekonstrukcije ceste v Borejcih. Delno se je uredila tudi komunalna infrastruktura v novem naselju Murski Črnci. Asfaltirala se je cesta s parkirnimi mesti na pokopališče v Gederovcih. Uredil se je prostor, kjer je zaživela kmečka tržnica na Tišini. Uredil se je rondo v Gederovcih ter odprla turistično informativna pisarna.

Kako ocenjujete proračun za letošnje leto. Ste kaj "zategnili" pasove ali je optimistično zastavljen?
Proračun za letošnje leto je bil usmerjen predvsem v izvajanje projektov, ki so bili v letu 2012 prijavljeni na razne razpise, zato ocenjujem, da je zastavljen realno.

Je kakšen projekt/investicija, ki bi bila v občini nujno potrebna, pa ni dobila mesta v letošnjem proračunu?

Vsi nujo potrebni projekti /investicije so zajeti v letošnjem proračunu.

Kako poteka delo v občinskem svetu in z županom - je sodelovanje korektno, se da normalno delovati, ali je včasih težko?

Delo v našem občinskem svetu ne poteka normalno, je težko, ni sproščenih pogovorov, timskega dela, korektnega sodelovanja med nekaterimi svetniki in do župana. Ocenjujem, da bi lahko določene zadeve reševali veliko hitreje, brez prelaganja na naslednje seje in bi s tem tudi zmanjšali število sej. Nekateri svetniki, bi se mogli zamisliti nad delom župana in občinske uprave ter realno oceniti njihovo delo, ne pa jih samo kritizirati in jim metati polena pod noge, ter s skupnim sodelovanjem strmeti za boljši jutri naših občank in občanov.

 

  Fotogalerija

  Komentarji

  1. gost
   03.10.2013 ob 7:20 Jozek gost

   Butale in Butalci

   1 0 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  2. gost
   04.10.2013 ob 16:21 RobinHood gost

   V kolikor je sodelovanje s svetniki, se pravi predstavniki ljudstva nemogoče, je skrajni čas, da župan odstopi. Tudi občinsko upravo je potrebno vzeti pod drobnogled. Svetniki so glavni.

   1 0 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino
  3. gost
   16.11.2013 ob 23:17 curi gost

   Kdo pa je svetnik na levi??? Ce je na desni bostjan safaric...

   0 0 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino

  info_outline

  Opozorilo

  Slovenski knjižni jezik je samo naš, zato ga cenimo. Na Pomurec.com želimo vzpodbujati njegovo rabo, zato vas naprošamo, da vaš komentar podate v slovenskem knjižnem jeziku. Pri tem sledite tudi načelom kakovostnega komentiranja. Najboljše komentarje bomo ob koncu leta nagradili.

  Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Pomurec.com. Pozivamo vas k strpni in argumentirani razpravi brez sovražnega govora.

  Po Kazenskem zakoniku KZ-1 je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter za grožnjo, da bo napadel življenje ali telo druge osebe. Pomurec.com bo v primeru obrazložene zahteve državnih organov, ki temelji na zakonski podlagi, podatke o komentatorjih, s katerimi razpolagamo, tem tudi posredoval.