https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje

POLITIKA

Poslanec Horvat se bori za oprostitev davka gasilskim društvom

13.03.2014 ob 11:05  

V torek je pomurski poslanec Jožef Horvat na seji Odbora za finance in monetarno politiko kot prvopodpisani predstavil novelo zakona o davku na nepremičnine, ki določa, da gasilski domovi niso obdavčeni. V zmedi in kopici napak, ki so v informativnih izračunih nepreminskega davka, bi moralo na primer Prostovoljno gasilsko društvo Žižki plačati slabih 900 evrov dajatve.


Po podatkih Gasilske zveze Slovenije smo konec leta 2013 imeli v Sloveniji 151.156 registriranih prostovoljnih gasilcev, ki so vključeni v 1299 prostovoljnih gasilskih društev (PGD) in 49 prostovoljnih gasilskih društev. V lasti prostovoljnih gasilskih društev je čez 2000 gasislkih objektov - gasilskih domov.

Gasilske organizacije so širom po Sloveniji že prejele informativne izračune davka na nepremičnine, kar so poslanci Nove Slovenije napovedovali, saj v Zakonu o davku na nepremičnine, ki ga je sprejela koalicija Alenke Bratušek, tako piše. To je povzročilo veliko razburjenja med gasilci in ponekod se že organizira akcija zbiranja ključev gasilskih domov, ki jih bodo PGD-ji predali predsednici vlade. Izračunana višina davka je namreč zelo visoka in bo močno obremenila skromne proračune PGD. PGD Žižki, katerega član sem tudi poslanec Horvat, je prejelo informativni izračun davka za leto 2014 v višini 872,30 EUR.

"Dejstvo je, da gasilske organizacije potrebujejo finančna sredstva za tehnično opremljenost, ki je v primerjavi z opremljenostjo gasilskih organizacij v sosednjih državah tehnološko zastarela in pomanjkljiva. Zato bi bilo logično in prav, da PGD razpoložljiva finančna sredstva investirajo v nakup opreme, ne pa da poleg prostovoljnega dela financirajo še zgrešene fiskalne načrte vlade, ki za gasilce očitno nima posluha," pravijo v Novi Sloveniji.


Zakon NSI podprli Zakonodajno-pravna služba DZ in Državni svet

Tudi iz mnenja zakonodajno-pravne službe DZ (ZPS) izhaja, da je novela Zakona o davku na nepremičnine, kot jo je predlagala poslanska skupina NSi, potrebna, če želimo na pravno jasen način doseči oprostitev gasilskih organizacij obveznosti plačila davka na nepremičnine. ZPS se v svojem mnenju ne strinja z mnenjem vlade in koalicijskih strank, da je novela, ki jo predlaga NSI nepotrebna. Tudi komisija Državnega sveta je predlog NSi podprla z rezultatom glasovanja 10:0.

V zakonu sicer piše, da so davčne oprostitve (na podlagi 8.člena zakona) deležne humanitarne organizacije in dejstvo je, da ima Gasilska zveza Slovenije z odločbo iz leta 2010, izdano s strani Ministrstva za zdravje, priznan status humanitarne organizacije. Problem pa je, da ta odločba vse do danes ni vpisana v razvid humanitarnih organizacij pri Ministrstvu za zdravje, ki je odločbo izdalo, in prav ta razvid bo baza za zajemanje podatkov DURS pri izdaji odločb za odmero davka oziroma priznanje oprostitve plačila davka na nepremičnine. Dejstvo, da ima Gasilska zveza priznan status humanitarne organizacije, torej ne pomeni, da imajo avtomatsko tak status priznana tudi vsa gasilska društva in združenja znotraj Gasilske zveze Slovenije. Do danes nobene gasilska organizacija, nobeno PGD in nobena gasilska zveza še ni vpisana v razvid humanitarnih organizacij zato trditve vlade ne zdržijo.

Vlada je predlogu NSi nasprotovala zato, ker trdi, da so gasilske organizacije že na podlagi razlage zakona o humanitarnih organizacijah oproščene plačila davka na nepremičnine, pač po logiki: Če ima status humanitarne organizacije Gasilska zveza Slovenije, imajo tak status tudi vse organizacije znotraj te zveze. Takšno mnenje je pravno gledano na trhlih temeljih in ni trdno zagotovilo, da davek res ne bo obračunan. Takšno stališče vlade je odločno zavrnila Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora.


Razlaga zakona ne predstavlja formalnega pravnega vira!

V Novi Sloveniji menijo, da mora biti davčna zakonodaja jasna in nedvoumna in v sedaj veljavni zakonodaji ni podlage za oprostitev plačila davka za nepremičnine v lasti gasilskih organizacij. Razlaga zakona namreč ni formalni pravni vir, na katerega bi se zavezanec lahko uspešno skliceval v postopku odmere davka na nepremičnine. Tak način uporabe prava omogoča neenako obravnavanje PGD, saj bodo nekateri PGD lahko oproščeni plačila davka, drugi ne.

Vladna koalicija glasovala proti predlogu NSi

Kljub velikemu prizadevanju NSi in prvopodpisanega Horvata, ki je predlog zakona podrobno pojasnil, žal novela - kljub enotnosti opozicije - ni bila sprejeta (izid glasovanja: 8 ZA, 8 PROTI). Koalicija je na čelu s prvim poslancem Pozitivne Slovenije Janijem Möderndorferjem z žaljivimi opaskami do predlagateljev arogantno zavrnila predlog zakona, češ se bodo že dogovorili tako, da bo prav za gasilce, sicer pa jim naj župani plačajo davek ... 

"Ob tem se postavlja logično vprašanje, ali bo pri oprostitvah davka na nepremičnine obveljala praksa dogovarjanja: naši bodo oproščeni, vaši pa ne ali bo končno zmagal razum in jasne zakonske določbe," se sprašujejo v Novi Sloveniji.

    Fotogalerija