https://www.btc-city.com/sl/murska-sobota/vsi-ponudniki/ponudnik/city-murska-sobota/telemach
https://www.lust.si/
https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje

LOKALNO

Spoznajte študij strojništva na daljavo

03.06.2014 ob 14:00  

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto bo študijski program strojništva predstavila 9. junija ob 16. uri v Murski Soboti, v Raziskovalno izobraževalnem središču Dvorec Rakičan. Predstavniki fakultete bodo zainteresiranim posameznikom in podjetjem v regiji posredovali vse želene informacije.

 

Študijski program fakultete izhaja iz opredelitev aktualnih potreb gospodarstva ter strateških dokumentov Evropske unije in Slovenije. S pridobljenim strokovnim naslovom “diplomirani inženir strojništva” si diplomanti fakultete zagotovijo perspektivo na področju zaposlovanja ali nadaljnjega razvoja in napredovanja na delovnem mestu. Zaradi pomanjkanja tehničnih kadrov v Sloveniji je zaposljivost diplomantov možna na številnih področjih.

Študij na daljavo je akreditirana oblika študija, ki jo fakulteta izvaja na nivoju celotne Slovenije in v katero želi vključiti tudi študente Pomurske regije. Predstavlja sodobno obliko študija z močno pedagoško in tehnično podporo. Zagotavlja visoko dostopnost študija posameznikom, ki se iz različnih razlogov ne morejo redno udeleževati študijskih obveznosti. Fleksibilnost študija na daljavo je izražena predvsem v prilagojenosti posameznikom, ki si lahko povsem samostojno in v odvisnosti od svojih zaposlitvenih ali družinskih obveznosti razporejajo čas namenjen študiju. Izpostavljene so tudi druge prednosti študija na daljavo, predvsem je danes dragocen čas, nižji so stroški prevoza za potrebe študija, omogočen je dostop do informacij in učnih materialov vse dni in ure v tednu.

Študijski program želi fakulteta približati tudi gospodarskemu okolju Pomurske regije. Predvsem manjša in srednja podjetja imajo omejene možnosti za lasten in samostojen razvoj. Geografsko približevanje študijskih programov fakultete zagotavlja sodelovanje pri razvojnih projektih, pomembnih za razvoj malih in srednjih podjetij, hkrati se ustvarjajo pogoji za vključevanje strokovnjakov iz podjetij Pomurske regije v izobraževalni in raziskovalni proces fakultete ob izpostavljenosti potreb podjetij po zahtevanih znanjih.

Višino šolnine je možno poravnati v 10-obrokih. V primeru plačila s strani delodajalca, fakulteta zagotavlja 15% popust za vsakega dodatno vpisanega študenta iz istega podjetja.

Predhodne informacije lahko pridobite na spletni strani fakultete www.fini-unm.si ali v neposrednem telefonskem kontaktu z zaposlenimi na fakulteti s klicem na številko 07/39 32 206.

    Fotogalerija