https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje

POLITIKA

FOTO: Seja Občinskega sveta Občine Cankova po burni razpravi prekinjena

Cankova, 20.11.2017 ob 9:00  

V četrtek, 16. novembra 2017, je v sejni sobi Občine Cankova potekala 15. redna seja Občinskega sveta Občine Cankova. Na seji niso obravnavali vseh točk dnevnega reda, saj so sejo zapustili trije svetniki.  

Občinski svetniki so najprej obravnavali stališče do petih pripomb z javne razgrnitve za Občinski prostorski načrt (OPN) Občine Cankova. Stališča do pripomb, ki so nastale v okviru javne razgrnitve OPN-ja Občine Cankova in okoljskega poročila, ki je bil izdelan za OPN Občine Cankova, je predstavila predstavnica ZEU-ja Alenka Šumak. Občinski svetniki so soglasno sprejeli podana stališča do podanih pripomb.

Razliko v ekonomski ceni bo doplačala občina

V nadaljevanju je sledila obravnava o določitvi ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtcu Osnovne šole Cankova. Obrazložitev je podala ravnateljica Osnovne šole Cankova Jolanda Maruško.

Trenutna ekonomska cena vrtca na Cankovi je bila sprejeta leta 2015 in znaša 385,84 evrov. Ker pa so se stroški plač delavcev v vrtcu zvišali, se bo nova ekonomska cena za šolsko leto 2017/2018 zvišala za 25 evrov. Župan Občine Cankova Drago Vogrinčič je predlagal, da bi razliko do dejanske cene v višini 25 evrov pokrila občina. Starši bi tako plačevali isto ceno za vrtec, občina pa več.

Občinski svetniki so sprejeli sklep, da 25 evrov mesečno na otroka, pokrije Občina Cankova, in to ne glede na to, ali ima otrok stalno prebivališče v Občini Cankova ali v drugi občini.

Na seji pa se je zataknilo pri obravnavi in sprejetju Odloka o rebalansu II. Proračuna Občine Cankova za leto 2017, ko so trije svetniki med burno razpravo zapustili sejo. Ker za nadaljevanje seje niso bili sklepčni je bila seja predčasno zaključena.

Več fotografij v spodnji galeriji …

 

    Fotogalerija