https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje
http://www.jenamena.si/
https://www.ris-dr.si/
http://www.zniders.com/

POLITIKA

Županska kandidata Občine Cankova pred drugim krogom volitev

29.11.2018 ob 6:00  

Bliža se drugi krog lokalnih volitev, zato smo oba kandidata za župana Občine Cankova povprašali o nekaterih ključnih vprašanjih.

Odgovore Draga Vogrinčiča, trenutnega župana in Danila Kacijana vam podajamo spodaj. 

1. Občina Cankova je obmejna občina. Imate namene izvajati projekte za mednarodno sodelovanje?

Vogrinčič:

Občina Cankova je prva edina občina v Sloveniji, ki ima s strani Vlade Republike Slovenije in deželne vlade avstrijske Štajerske v Gradcu potrjeno Konvencijo in Statut mednarodnega projekt EZTS (EMR) "evropska mikro regija". Na mojo pobudo župana Občine Cankova, sem v zadnjih letih vzpostavil dialog z obema avstrijskima občinama Bad Radkerburg in Klöch, na katere meji občina. Z poznavalcema mednarodnih čezmejnih projektov dr. Bernardom Goršakom in dr. Petrom Pavlom Klasincem, je občina v zadnjih letih pripravila vse strokovno pravne podlage, ki smo jih uskladili z zakonodajo obeh držav; kar so soglasno potrdili občinski sveti vseh treh občin. Z vso potrebno dokumentacijo smo seznanjali odgovorne za mednarodno čezmejno sodelovanje slovenske vlade in ministrstva; kakor tudi Deželne vlade v Gradcu. Občina Cankova kot nosilna in sedežna bo v naslednjih letih z obema avstrijskima občinama pripravila povezovalne projekte iz naslova turizma, gospodarstva in obrti; sinergijske projekte naravnih danosti trajnostnega razvoja, projekte povezovanja in medgeneracijskega sodelovanja mladih; ostarelih in upokojencev; s katerimi se bomo kot "mikro regija" se bomo prijavljale za pridobitev nepovratnih sredstev iz naslova evropskih čezmejnih razpisov. Občina Cankova z ustanovitvijo mikro regije potrjuje dolgoročno razvojno strategijo mednarodnega sodelovanja kot nadgradnjo dosedanjih že izvedenih povezovanj od srečevanja obeh šol, gasilcev in turistov. Tako smo z uspešnim projektom Vinska tramincova pot Klöch-bivši mejni prehod Gerlinci-Turistično-vinska točka Gerlinci kot prvo fazo zakoličili projekcijo za razširitev turistično-vinske poti sosednjih Goričkih občin.

Kacijan:

Za razvoj občine in napredek je neobhodno potrebno izvajati projekte na mednarodnem sodelovanju. Pri tem je potrebno vključiti tudi sosednje občine, ki prav tako mejijo na republiko Avstrijo. Pri mednarodnem sodelovanju ima občina Cankova glede na geografsko lego velike možnosti in svetlo perspektivo za napredek in razvoj na celotni ravni. Brez mednarodnega sodelovanja se občini Cankova ne obetajo korenite spremembe in napredek.

2. Na Goričkem se veliko govori o razvoju turizma. Kakšno je vaše stališče do tega?

Vogrinčič:

Goričko je z vso pestrostjo naravnih danosti; v bogastvu kulturnih in krajinskih znamenitosti izredna priložnost za razvoj turizma. V zadnjih letih beležimo v naši občini in na Goričkem porast turistov in kolesarjev (veliki manko je, da nimamo kolesarskih stez, ker nam javni razpisi ne omogočajo pridobitev nepovratnih sredstev za izgradnjo ob občinskih cestah; kakšno je stanje na regionalnih in državnih cestah na Goričkem nam je vsem poznano). Občina Cankova v zadnjih letih izredno veliko vlaga v razvoj turizma v povezovanju vseh naravnih, krajinskih in kulturnih znamenitosti; ker je na odličnem prostoru v bližini avstrijskih term v Bad Radkersburgu; Radenci; kot prag v Krajinski park Goričko. Z uspešnimi že urejenimi projekti Turistične vinske točke (glejte odgovor v tč.1;) letos končujemo Turistično točko; najvišji vrh v občini Cankova z razglednim stolpom in v vseh vaških središčih urejamo vaška središča. Vsebina teh središč bodo mize z klopmi; postajališča za kolesarje in turistično informacijske table z opisom zgodovine in kulturnih znamenitosti kraja v treh jezikih in poudarjene turistične kmetije in prodaje na kmetijah vsega kar naši podjetni občani kot proizvode ali produkte prodajajo doma in je na voljo turistom. Verjamem, da je velika priložnost za razvoj turizma v naši občini in širši regiji ureditev Ledavskega jezera; letos je Direkcija za vode z občino prijavila Life projekt v Bruselj; ki bo sem prepričan uspešen in se bo v naslednjih letih strokovnim celovitim pristopom očistila voda in okolica. Moje stališče je, da se moramo občine, turistična društva in vsi akterji na področju turizma povezovati in s skupnimi nastopi na vseh nivojih promocijsko nastopati; smatram, da nam organizirano strokovna povezanost manjka, kar je predpogoj, da smo uspešni. Občina Cankova zadnja leta namenja v proračunu finančna sredstva kot spodbudo za ustanovitev podjetij in manjših s-pejev na dvorišču in za vsako novo delovno mesto namenja primerno subvencijo.

Kacijan:

Turizem je izredno pomembna panoga in ima občina Cankova na tem področju veliko možnosti. Na tem področju se je že do sedaj kar precej postorilo, vendar je potrebno narediti korenito nadgradnjo in spremljati trende sodobnega turizma. Turizem ni samo, da turistom ponudimo dobro hrano, pijačo in nastanitev. Turizem je bistveno več in je potrebno najprej ustvariti pogoje, da turisti prihajajo in jim pri tem ponuditi razloge zakaj bi obiskali občino Cankova. Potreben je takojšen pristop k urejanju sprehajalnih poti, kolesarskih stez , jezero v Kraščih  in še druge zelo pomembne zadeve. Pri tem je potrebno izkoristiti dejstvo, da občina leži v krajinskem parku Goričko in je treba omenjeno možnost nadgraditi in koristno izkoristiti za vse občane in občanke občine Cankova.

 

Foto: Drago Vogrinčič, župan Občine Cankova

3. Kakšno je stanje cest, pločnikov in javne razsvetljave? Kaj od tega se bo renoviralo v bodoče?

Vogrinčič:

V Občini Cankova sproti urejamo občinske ceste; v vsakoletnem proračunu namenjamo del za rekonstrukcije; del pa za sprotno vzdrževanje. Stanje občinskih cest je zadovoljivo; pločnike imamo zgrajene na Cankovi in v Skakovcih; z Direkcijo za ceste smo v dialogu za izdelavo projektov rekonstrukcije državnih cest v naši občini, ki bo vključevalo tudi izgradnjo pločnikov. Letos smo z direkcijo zgradili središče v naselju Skakovci z pločnikom in ulično razsvetljavo; prenovili iz občinskega proračuna in pridobljenih nepovratnih sredstev središče občine na Cankovi; z ulično razsvetljavo in novimi kandelabri z lučmi v parku. V središču naselja Gerlinci smo zgradili novo ulično razsvetljavo.

naslednjih letih bomo izvajali rekonstrukcije občinskih cest v vseh naseljih; z pločniki in ulično razsvetljavo (imamo že izdelane projekte po vaseh); z Direkcijo za infrastrukturo bomo spomladi pristopili k odkupu zemljišč za pločnike in kolesarske steze ob državnih cestah, Skakovci-Krašči; Cankova-Korovci-Gerlinci. Prav tako zahtevamo od Direkcije, da pripravi projekte in zagotovi sredstva za vse tri povezovalne državne ceste (bivših mejnih prehodov Cankova; Korovci in Gerlinci), da bodo z urejenimi kolesarskimi stezami pospešili turizem in varnost kolesarjev in turistov.

Kacijan:

Stanje lokalnih cest v občini je v precejšnji meri v zelo slabem stanju in na posameznih cestah tudi nevarno za vse udeležence v cestnem prometu.  Veliko vasi sploh nima pločnikov in urejene javne razsvetljave. Tudi regionalne ceste niso v celoti v dobrem stanju in je potrebno narediti vse, da država omenjene ceste sprotno in kvalitetno vzdržuje in obnavlja in tako omogočimo vsem udeležencem varnost v cestnem prometu. V bodoče se bodo renovirali projekti, ki bodo sprejeti  na občinskem svetu in bo zagotovljena finančna konstrukcija.

4. S čim bo občina vzpodbujala gospodarsko rast?

Vogrinčič:

Župan se absolutno zavedam in temu sledim vsak dan, da je predpogoj uspešne gospodarske rasti občine; razvojno konkurenčno podjetništvo; obrtništvo in turizem, ki omogoča zaposlitev občanom in socialno sigurnost družin. Občina vseskozi podpira podjetnike in z projekti za razvoja turizma vzpodbuja ustanavljanje podjetij in prodajo na domu. Z potrjenim Občinskim prostorskim načrtom razpolagamo z dvema hektarjema gospodarsko-poslovne cone, ki je urejena z vso potrebno infrastrukturo, na voljo zainteresiranim domačim in tujim investitorjem. Občina bo z primernimi subvencijami za vsako novo delovno mesto, te investitorje podprla s subvencijami in vzpodbudami v ustanavljanju podjetij na poslovni coni kot stimulans v fazi izgradnje poslovnih zgradb. Z že omenjenim čezmejnim projektom mikro regije z avstrijskima občinama in povezovalnimi turističnimi projekti, bodo našo občino obiskovali domači in tuji turisti, kar bo imelo pozitivne multiplikativne poslovne učinke za razvoj podjetništva, obrti, turističnih kmetij in vseh akterjev v občini, ki se bodo znali vključiti v prodajno-turistično ponudbo. Občina Cankova vsako leto v proračunu namenja finančna sredstva za subvencioniranje podjetništva in novih delovnih mest. Prav tako s subvencijam vzpodbujamo naše občane-študente, da si pridobijo fakultativno izobrazbo in želimo, da se izobražujejo za poklice s katerimi si bodo našli zaposlitev in znanje za ustanovitev lastnih podjetij.

Kacijan:

Občina mora zagotavljati pogoje za razvoj gospodarstva in ponuditi gospodarstvo možnost delovanja. Vizija občine mora biti  spodbujanje drobnega gospodarstva, jim ponuditi ugodno in prijazno okolje in jih po možnosti tudi finančno stimulirati.

Foto: Danilo Kacijan, protikandidat trenutnemu županu. Vir: nzs.si

5. Veliko obmejnih občin se sooča z odhodom prebivalcev v Avstrijo, bodisi za delo, bodisi za preselitev. Kakšne ukrepe načrtujete za zmanjševanje tega učinka?

Vogrinčič:

Iskreno priznam, da je moja osebna bolečina, ko veliko naših prebivalcev vsakodnevno migrira v sosednjo Avstrijo na delo; ali se celo preseli v to državo. V vseh zgoraj omenjenih odgovorih za razvoj turizma in gospodarstva na vseh nivojih in s raznoraznimi subvencijami občina Cankova potrjuje aktivno odgovorno politiko za možnost lastnih podjetij in samozaposlitve doma. Verjamem pa, da vsak, ki pozna osnovne pojme gospodarstva in razlike BDP-ju in plač v sosednji Avstriji potrdi, da smo občine ob meji s to razvitejšo državo preprosto nemočne. Župani teh občin že leta opozarjamo državno politiko in vse odgovorne v Državnem zboru in ministrstva, da mora država z gospodarsko stimulativno politiko absolutno podpirati demografsko ogrožena območja in občine, ki mejijo z Avstrijo. Z prijazno gospodarsko politiko in zakonodajo se mora vzpostaviti poslovno okolje za zainteresirane investitorje v razvoj gospodarstva in turizma v naših občinah, ki bodo nudila nova delovna mesta z dobrimi plačami, ki bodo naše ljudi destimulirali za odhajanje na delo v sosednjo državo. Sprašujem se kako naj občina omejuje svoboden trg in pretok ljudi, ko pa je Evropa "brez mej" s svobodo pretoka ljudi, dela in kapitala. Občina Cankova dela in bo nadaljevala, da z vsemi razvojnimi projekti na vseh opisanih projektih, ki bodo omogočale zaposlitev našim ljudem. Občina je z spremembo 6 ha zemljišč v stavbna na območju zaselka Kotrman v Korovcih podpira projekt Sončne terme, ki bo, ko bo zaživel kot kompleks hotela z več kot 200 posteljami; zunanjimi in notranjimi bazeni zaposlil več kot 120 ljudi. V Korovcih smo zgradili javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje, ki omogoča priključitev hotela; občina je pridobila Okoljevarstveno soglasje in župan se osebno prizadevam v promociji projekta širom sveta v upanju, da bo prišel investitor in zgradil turistični kompleks, ki bo zaposloval naše ljudi.

Kacijan:

Občina Cankova bo spodbujala drobno gospodarstvo in tako nudila možnost samozaposlovanja. Odhod delovne sile v Avstrijo bo še naprej stalnica saj so dohodki v Avstriji bistveno višji, kot jih je trenutno možno zagotavljati v Sloveniji. Veliko delavcev, ki odhaja na delo v Avstrijo bi nedvomno si želelo živeti v Občini Cankova, in imajo svojo premoženje še vedno v občini Cankova. Potrebno bo spremeniti in prilagoditi zakonodajo v zvezi obdavčitve delavcev, ki so zaposleni v Avstriji in sem prepričan, da bi število prebivalcev občine Cankova precej naraslo.

6. Kateri projekt bo v naslednjem letu prioriteta? Prosimo, opišite še 2 projekta, ki sta za vas najpomembnejša v trajanju naslednjega mandata.

Vogrinčič:

Že omenjeni projekt Sončne terme; in projekti iz naslova evropske mikro regije so projekti, ki bodo zapisali Občino Cankovo na zemljevid regijsko uspešne skupnosti. V naslednjem letu je prvi projekt izgradnja javnega vodovoda v Gerlincih; povezava vseh turističnih točk v občini. Zelo pomemben je projekt Life s katerim bomo v naslednjih letih očistili vodo in okolico Ledavskega jezera. Z že izdelani projekti bomo gradili kanalizacijo v naseljih; v vseh preostalih zaselkih in samostojnih hišah pa bo občina s subvencijami podpirala graditev samostojnih čistilni naprav. Skratka v naslednjem mandatu bomo z strokovno relevantnimi projekti se prijavljali na nepovratna sredstva in našo občino na vseh področjih spremljala državne in evropske čezmejne razpise in v lastnem proračunu zagotavljala lastni delež potrebne samoudeležbe.

Kacijan:

Izgradnja vodovoda v Gerlincih in zagotoviti varno pitno vodo vsem občanom in občankam občine Cankova. Izgradnja vrtca in  kanalizacije na celotnem območju občine Cankova.

7. Kaj so po vašem mnenju 3 največje kvalitete občine v tem trenutku?

Vogrinčič:

Tri največje kvalitete Občine Cankova so:

- Urejene stabilne finance, ki nam omogočajo normalno poslovanje in zagotavljajo, da v proračunu namenjamo primeren delež za potrebne investicije;

- Dolgoletna premišljena politika , ki s strokovnimi sodelavci pripravljam razvojne projekte (na zalogo) na vseh področjih (kar sem opisal v zgornjih odgovorih)

- Odlična geografska lega, ki vključuje vhod v Krajinski park, bližina Avstrije in turističnih destinacij v bližnji okolici; in pridni delovni občani in občanke, ki se zavedamo, da samo z dobrim povezovanjem in delom smo in bomo uspešna razvijajoča občina

Kacijan:

Geografska lega, neokrnjena narava, neizkoriščeni naravni viri.

    Fotogalerija