https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje

INTERVJU

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica - šola, ki vztrajno gradi na razvoju

Srednja Bistrica, 15.12.2021 ob 6:00  

V sklopu projekta Pomurske novice, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za kulturo, vam predstavljamo pomurske šole in ravnatelje. Tokrat smo se pogovarjali z ravnateljico Osnovne šole Prežihovega Vranca Bistrica ter pomočnico ravnateljice za Vrtec Bistrica Eriko Hvala.

Osnovna šola na Srednji Bistrici je bila ustanovljena že v šolskem letu 1946/47, zgradbo v kateri še danes poteka pouk pa je bila zgrajena leta 1966. Poimenovali so jo po dobrem prijatelju dolnjebistriškega pisatelja Ferda Godine, pisatelju Prežihovem Vorancu. V okviru šole že od leta 1977 deluje tudi Vrtec Bistrica.

V okviru zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica trenutno deluje enota vrtca s 4 oddelki in 62 otroki ter osnovna šola, ki jo obiskuje 138 učencev. Ravnateljica šole pa je že čez petindvajset let domačinka Terezija Zamuda, ki je svojo poklicno pot začela kot predmetna učiteljica na imenovani šoli.

Kmalu po prevzemu ravnateljevanja je spoznala, da zgolj pedagoško znanje premalo za vodenje tako kompleksnega sistema. »Zato sem se odločila za formalno izobraževanje naprej in najprej zaključila študij na ekonomiji, ki mi je dal dodatna znanja iz področja financ in nato nadaljevala na magistrskem študiju menedžmenta v izobraževanju,« je povedala ravnateljica.

»Ko se spomnim nazaj naj povem, da smo razvoj začeli zelo počasi, a vztrajno. Naš razvoj je bil vedno usmerjen v nenehno izobraževanje in tako sem svoja znanja delila z vsemi sodelavci,« je povedala o začetku svojega ravnateljevanja.

Na razvoju so najprej začeli graditi v lokalnem okolju z društvi in Občino Črenšovci, kasneje so postali pomemben partner Zavoda za šolstvo OE Murska Sobota, svojo prepoznavnost pa so kmalu razširili še po širšem državnem prostoru in pred dobrim desetletjem in pol začeli sodelovati tudi s partnerji v tujini.

Velik poudarek pri razvoju so med drugim dali inovativnosti in digitalnim kompetencam, tako ob epidemiji covida-19 niso imeli posebnih težav pri delu na daljavo in tudi danes veliko stvari počenjajo in izvajajo na virtualni način, je med drugim dejala Zamudova.

»Pomembno ob vsem tem je, da nikoli ne obstaneš, da vedno poskušaš razumeti pričakovanje okolja do šol in zato bomo naš razvoj gradili naprej. Gradimo ga v smeri robotike in umetne inteligence,« je o razvoju še povedala ravnateljica in ob tem izpostavila mednarodni strokovni dogodek, ki ga v tej smeri pripravljajo maja prihodnje leto.

Sama šola je danes sodobno opremljena v prihodnje pa želijo posodobiti še športni del ob šoli in pa športno telovadnico. »Sicer pa tudi nakup nove tehnologije ne bo nikoli dokončana zgodba in zato bomo v tej smeri tudi našo razvojno pot in naš razvoj nadaljevali,« je še dejala.

Terezija Zamuda je za svoje delo pred leti s strani Zavoda za šolstvo območne enote Murska Sobota prejela tudi Kumerdejevo priznanje, ki ga kot pravi deli z vsemi sodelavci in tudi svojo družino. »To priznanje je bilo dejansko potrditev, da smo na pravi poti, da delamo dobro in da se je vredno truditi in graditi razvoj naprej.«

V sklopu šole deluje tudi Vrtec Bistrica, ki ga kot pomočnica ravnateljice od leta 2010 vodi Erika Hvala. Tako kot šola tudi vrtec sodeluje v mednarodnih projektih, za prejšnjega so prejeli tudi evropsko nagrado za inovativno poučevanje. To je bil prvi mednarodni projekt vrtca v katerem so kot krovni koordinator sodelovali s tremi partnerji Bolgari, Estonci in Italijani.

»Razvijali smo socialne kompetence in jezikovne kompetence vzgojiteljev, učili smo se tujega jezika, angleščine in angleščino pripeljali v vrtec. Preizkusili smo se v različnih metodah poučevanja angleščine pri predšolskih otrocih in nekako to vpeljevali v sam pedagoški proces v vsakdan vrtca in si izmenjali izkušnje dobre prakse. Izvedli smo tudi mednarodno konferenco s skoraj 200 udeleženci na kar smo zelo ponosni. To je bil nekaki vrh in cilj tudi mednarodnega sodelovanja,« je o nagrajenem projektu povedala Erika Hvala.

Svoje delo in poslanstvo nadaljujejo še naprej, tako so znova vpeti v nov projekt. Po besedah Erike Hvala želijo kot mali vaški vrtec naprej pogumno in postati mednarodno priznani in povezani. »Želimo, da naši otroci vejo, da so del naše vasi, da so pa tudi del naše regije, Slovenije in seveda tudi Evrope,« je zaključila.

Kot je še izpostavila ravnateljica šole se na Bistrici kmalu obeta gradnja novega vrtca, za katerega so letos uspeli pridobiti državna sredstva. Zgrajen naj bi bil v naslednjih dveh letih.

Več fotografij v spodnji galeriji...

    Fotogalerija