https://www.lust.si/
https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje

LOKALNO

Objavljen je razpis za Pomursko raziskovalno nagrado

Murska Sobota  

Pomurska izobraževalna fundacija PIF v sodelovanju s Pomursko akademsko znanstveno unijo PAZU razpisuje Pomursko raziskovalno nagrado. Rok za oddajo prijav je 28. februar 2022.

POMURSKA RAZISKOVALNA NAGRADA 2021

Podeljene bodo:

1. Nagrada akademika Antona Vratuše za najboljše magistrsko delo[1] s področja družboslovja in humanistike.
2. Nagrada za najboljše magistrsko delo[1] s področja naravoslovja in tehnike.
3. Nagrada za najboljše delo aplikativnega značaja[2].
4. Nagrada za najboljšo doktorsko disertacijo.

[1]Druga bolonjska stopnja.

[2]Vlogi priložite mnenje podjetja v katerem se delo (druga bolonjska stopnja, univerzitetni študij 7. ravni izobrazbe ali disertacija) že je ali se potencialno lahko aplicira.

Nagrajenci prejmejo plaketo in denarno nagrado v višini 600,00 EUR za nagradi pod zaporednima številkama 1 in 2, 800,00 EUR za najboljše delo aplikativnega značaja ter 1.000,00 EUR za najboljšo doktorsko disertacijo. Naloge bo ocenjevala strokovna komisija, sestavljena iz pomurskih akademikov, in sicer članov PAZU.

Pogoji za prijavo in izbor prejemnikov nagrade

Na razpis se lahko prijavijo kandidati s stalnim prebivališčem v Pomurju, ki so magistrirali ali doktorirali v letu 2021[3]. Prijava je možna le na eno od razpisanih nagrad.

Kandidati za nagradi pod zaporednima številkama 1 in 2 morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:

- so dosegli povprečno oceno študija vsaj 8,00,
- so bili ob zaključku študija mlajši od 27 let.

[3]Pogoj je formalni zaključek študija, pri dvopredmetnem študiju z enakovrednimi magistrskimi deli lahko kandidat izbere tudi nalogo, ki jo je zagovarjal prej.

Prijava in rok za oddajo vlog

Prijava mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec in ustrezne priloge (objavljeno na spletni strani www.pif.si).

Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali pošljejo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, s pripisom: »PRN 2021«, na naslov: PIF, Lendavska ulica 15a, 9000 Murska Sobota.

Rok za oddajo prijav je 28. 2. 2022.

Obveščanje o rezultatih razpisa

Uprava PIF bo kandidate o rezultatih razpisa obvestila do 29. 4. 2022. Odločitev uprave PIF je dokončna, pritožba ni mogoča. Dodatne informacije na tel.: 031-761-861.

* Foto: arhiv Pomurec

    Fotogalerija