https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje

POLITIKA

Preobrat na mestni seji, kdo je novi direktor knjižnice

30.06.2022 ob 6:00  

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota se v torek, 21. junija, sestal na na 27. redni seji, kjer so med drugim mestni svetniki povozili mnenje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in dali soglasje za nov petletni mandat mag. Klaudiji Šek Škafar na čelu Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota.


Svet Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota je dne 14. aprila 2022, objavil javni razpis za delovno mesto direktorja Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota. Na javni razpis so prispele tri pravočasne in popolne vloge. Na razpis sta se zraven mag. Klaudije Šek Škafar prijavili še Jasna Horvat in Maja Gjergjek. Svet knjižnice je z vsemi tremi kandidatkami na 10. redni seji dne 12. maja 2022 opravil razgovor.

Po opravljenem razgovoru s kandidatkami je svet knjižnice z javnim glasovanjem s šestimi glasovi članov sveta knjižnice sprejel odločitev, da se za direktorico knjižnice predlaga kandidatka mag. Klaudija Šek Škafar, ki je po poklicu magistrica znanosti s področja Ekonomije in poslovnih ved, funkcijo direktorice Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota pa opravlja že od 1. januarja 2018. Na podlagi 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda osrednje splošne knjižnice Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota je svet knjižnice z dopisom z dne 13. maja 2022 Mestno občino Murska Sobota zaprosil za podajo soglasja k imenovanju kandidatke mag. Klaudije Šek Škafar za direktorico Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 30. seji, dne 8. junija 2022 obravnavala vlogo sveta knjižnice. Od skupno 9 članov komisije je bilo na seji prisotnih 7 članov komisije. Po predstavitvi kandidatke in opravljeni razpravi je komisija s 4 glasovi ZA in 2 glasovoma PROTI sklenila predlagati mestnemu svetu, kot izhaja iz izreka sklepa, da se ji nadaljnji mandat ne podeli. 

Mestni svetniki pa so povozili mnenje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, saj je za omenjen sklep od 21 mestnih svetnikov glasovalo 10 ZA sklep komisije, 11 mestnih svetnikov pa PROTI sklepu komisije. Tako so dali soglasje za nov petletni mandat mag. Klaudiji Šek Škafar na čelu Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota.

Nato pa so še na predlog mag. Marjana Gujta še z 11 glasovi za, 8 proti in 1 vzdržanim glasom potrdili preoblikovani sklep, da se mag. Klaudiji Šek Škafar podeli soglasje za nov petletni mandat na čelu Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota.

    Fotogalerija