https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje
https://www.ris-dr.si/
http://www.zniders.com/

INTERVJU

Karel Šoš, kandidat stranke SDS: Pomurci si zaslužimo lepšo prihodnost

24.11.2011 ob 9:07  

Karel Šoš, kandidat za poslanca  stranke SDS 4. volilnega okraja 8. volilne enote, želi Prekmurju vrniti blagostanje, ki si ga zasluži, predvsem pa se zavzemati za pravično državo – hoče enake pogoje za vse, ne samo za Ljubljančane. Opozarja na pomen izobraževanja na naravoslovno-tehničnih področjih, saj bodo le-ta v našem okolju znižala brezposelnost in mladim omogočila delo.

Šoš, mojster avtomehanik, že od leta 1976 vodi lastni avto servis, od leta 1986 aktivno sodeluje v organih Obrtne zbornice Slovenija in  Območne obrtne zbornice Murska Sobota, je  član Mojstrske izpitne komisije pri OZS za avtomobilsko stroko in več mandatov član Upravnega odbora sekcije avto serviserjev OZS,  sodni izvedenec ter cenilec za avtomobilsko področje, v mladih letih pa aktiven v hitrostnem moto športu.

V Slovensko demokratsko stranko se je včlanil leta 1996, od leta 2000 je član IO Mestnega odbora SDS Murska Sobota, leta 2008 je bil izvoljen za predsednika in leta 2009 za predsednika Pomurske regijske koordinacije SDS, je tudi diplomant Akademije dr. Jožeta Pučnika in prejemnik srebrnega znaka SDS.

Kako poteka vaša predvolilna kampanja? Ali vam osebno kot tudi stranki veliko pomeni?

Seveda (smeh)! Čas pred volitvami je zelo pester, a tudi naporen – z ekipo vsak dan obiščemo okrog 8–10 vasi in smo tako večji del dneva na terenu, a to je naša naloga. Sicer tako stranko SDS kot mene veliko ljudi podpira in so že odločeni, da bodo glasovali za nas, a s predstavitvijo ključnih točk zastavljenega programa, ki bo Pomurju omogočil lepšo prihodnost, se še veliko novih volivcev odloči za glas stranki SDS.

Kaj Pomurci, glede na trenutno gospodarsko in družbeno situacijo, pričakujejo od politikov?

Situacija je težka, ljudje ne vedo, pri čem so, in to jih teži. Želijo si višji standard oz. vsaj neko solidno življenje; veliko je namreč družin, še posebej na Goričkem, kjer je zaposlen npr. samo eden od staršev in komaj preživijo iz meseca v mesec; so tudi družine, ki razen skromne socialne pomoči nimajo nobenih dohodkov – potrebe so velike, družinski proračuni pa močno omejeni.

Je realno v zelo kratkem času pričakovati dvig standarda?

Ne, standarda ne bomo uspeli dvigniti tako hitro – iluzorno bi bilo to pričakovati; po našem programu pa bi lahko že naslednje leto pričakovali prve učinke.  

Ali je pot iz krize možna?

Po naravi sem optimist; če bi menil, da to ni možno, se ne bi podajal na volitve. Začutil sem, da je moja moralna dolžnost, da tudi sam prispevam k temu, da našo državo potegnemo iz krize. Program stranke SDS 10+100 predvideva v prvih 100 dnevih 10 ključnih ukrepov; rešitev je v ponovnem dvigu gospodarstva in vzpostavitvi novih delovnih mest.

Na kakšen način bo mogoče ponovno vzpostaviti trdno gospodarstvo?

Slovenija je kot članica EU močno odvisna od ostalih evropskih držav članic, saj večino izdelkov izvažamo v Evropo. Ker smo v evro območju, imamo tu pretok kapitala in delovne sile in s tem vse možnosti za dvig gospodarstva, moramo jih le izkoristiti. Trdno in zdravo gospodarstvo, ki nudi delovna mesta, je temelj vsake družbe.

Na katerih področjih se bodo mladi lahko najhitreje zaposlili?

Zagotovo je treba mlade spodbujati k izobraževanju na naravoslovno-tehničnih področjih, saj je v le-teh prihodnost. Tu je še turizem, ki ga Prekmurci premalo izkoriščamo, saj imamo za njegov razvoj veliko možnosti. Prekmurci smo iznajdljivi in delavni, vendar pa nam velikokrat manjka le ena komponenta – to je lahko začetni kapital, izobrazba, razni prezakomplicirani postopki ... Tudi sam sem že 35 let podjetnik in sem zaposloval  15–16 delavcev in na lastni koži izkusil situacijo. Vsekakor je javni sektor preveč razbohoten; določena delovna mesta bo nujno trebalo združiti in te ljudi prekvalificirati. Prihodnost za zaposlitve vidim v malih in srednjih podjetjih, ki bodo od države morala prejeti večje spodbude kot do sedaj.

Med drugim v programu izpostavljate, da se želite zavzemati za pravično državo. Na kakšen način?

Pravičnost oz. enakopravnost je največja vrednota, po kateri tudi sam kot politik delujem. Hočem pomagati tistim, ki so te pomoči potrebni. Pravična država je država, kjer so vsi državljani enakopravni ne glede na to, iz katerega konca prihajajo. Žal je tako, da zakoni niso za vse enaki; če vzamemo za primer čakalne vrste v zdravstvu – v Ljubljani so pogoji veliko boljši, tudi čakalne vrste so krajše, Pomurci pa prikrajšani. Čakanje na npr. operacijo je mnogokrat za koga usodno. Moti me tudi predolgo trajanje upravnih postopkov; vrtimo se v začaranem krogu, npr.: delodajalec ne more plačati delavca, a tudi sam ima dolžnike, a zaradi neustreznih inštrumentov ne more nič ...  Potrebno bo postaviti tako zakonodajo, ki bo dobra za vse ljudi, tudi za malega človeka.

Kako ocenjujete program stranke SDS?

To je program, ki edini omogoča takojšnje ukrepe in bo tudi dal rezultate. 2 leti ga je ustvarjalo več 100 strokovnjakov in zajema 18 področij: gospodarstvo, socialo, zdravstvo, šport, šolstvo, področje mladine, visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ... program zajema praktično vsa področja. Iluzorno je pričakovati rezultate takoj, se bodo pa pokazali že po 6 mesecih.

Zakaj naj volivci svoj glas zaupajo prav vam?

Želim si, da bi tudi drugi imeli omogočeno tisto, kar si želim sam – pravično in trdno državo. Zavzemal se bom za vse, ki potrebujejo pomoč, in teh ljudi je, posebej na odročnih predelih Goričkega, veliko. Trudil se bom prispevati k temu, da bodo ljudje živeli dostojno. Če želimo doseči skupno blagostanje, je pomembno, da vsak nekaj naredi za to – prvi korak je, da ljudje gredo na volitve. Volivce pozivam, da naj se odločijo pametno in prispevajo svoj glas, da bomo čim prej prišli iz krize.

Več o Karlu Šošu si lahko preberete na http://www.karelsos.si/.

Naročnik PR intervjuja: Slovenska demokratska stranka

    Fotogalerija