https://www.lust.si/
https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje

FOKUS

Alenka Kučan - direktorica, ki sledi svojim načelom

7.12.2011  

V današnji rubriki Fokus predstavljamo direktorico Ljudske univerze Murska Sobota Alenko Kučan. Svojo pot je začela v proizvodnem podjetju, spremljala pot podjetja v propad, postala učiteljica, vzljubila delo z ljudmi, danes pa je direktorica, ki ceni sodelavce in v prihodnost gleda z optimizmom.

Z rubriko FOKUS želimo fokusirati in razkrivati okuse pomurskih vodstvenih kadrov za posel, vodenje in ravnanje s človeškimi viri.

Po srednji šoli naravoslovno-matematične usmeritve v Murski Soboti je Kučanova končala študij na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in si pridobila naziv univerzitetna diplomirana inženirka rastlinske proizvodnje. Željo, nadaljevati z magisterijem, ji je preprečila ponudba za mikavno pripravništvo v podjetju ABC Pomurka Evroproduct Puconci: "Namesto obljubljenega dela in pridobivanja izkušenj na Nizozemskem  pa mi je to pripravništvo omogočilo pridobiti izkušnjo spremljanja podjetja na poti v propad."

Po negativni izkušnji v stroki je sprejela delo »nadomestne učiteljice« za naravoslovje s poznavanjem blaga na Srednji ekonomski šoli v Murski Soboti. V dobrih štirih letih poučevanja, ki so sledila, si je pridobila pedagoško-andragoško izobrazbo in opravila strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja: "Spoznala sem izobraževanje odraslih in odkrila, da pri delu z ljudmi in poučevanju resnično uživam in da me to delo izpolnjuje dosti bolj kot delo v stroki."

Na Ljudsko univerzo prišla po naključju

Negativni izkušnji navkljub je Kučanova kasneje sprejela službo v podjetju Agranta, d. o. o., v Puconcih, kjer se je spet ponovila stara zgodba: "Ko že kar nekaj mesecev nismo prejeli plače, sem vsa obupana, čisto slučajno, na zadnji dan razpisa, opazila objavo za prosto delovno mesto strokovnega sodelavca na Ljudski univerzi Murska Sobota (v nadaljevanju LUMS). Po ugotovitvi, da izpolnjujem vse pogoje, sem napisala prošnjo, bila poklicana na razgovor in opravljanje testiranja k takratni direktorici, Lilijani Grof, in bila sprejeta na razpisano delovno mesto."

To je bilo leta 2003. Od takrat pa vse do danes, pravi, je predana LUMS-u in izobraževanju odraslih: "Z dodatnimi usposabljanji sem si pridobila znanja in veščine za razvijanje, organiziranje in vodenje izobraževalnih programov, delo na področju presojanja in razvijanja kakovosti, licence za izvajanje javno veljavnih programov pismenosti, certifikat za ocenjevalca pri Nacionalnih poklicnih kvalifikacijah … Na novo pridobljena znanja sem kontinuirano prenašala in jih še prenašam v svoje delo."

V kriznih časih je manj samoplačniškega izobraževanja

Tudi izobraževanje, pravi Alenka Kučan, je kot mnoge druge storitve s krizo prešlo v nekoliko drugačne čase. Zaradi povečanega števila brezposelnih so na LUMS začeli izvajati različne programe za dvig splošnih kompetenc, programe motivacije za izobraževanje, programe za uspešnejše vključevanje na trg dela in usposabljanja za opravljanje določenih del: "Naš spekter izobraževanj se je tako v teh časih celo nekoliko povečal, gre pa seveda za programe in projekte, ki smo jih zaradi svoje usposobljenosti, strokovnosti in dobrih referenc  pridobili na raznih razpisih in so zato za udeležence brezplačni." Pravi še, da se je  v teh časih zmanjšalo samoplačniško izobraževanje, izobraževanje otrok v jezikovnih tečajih in financiranje izobraževanja s strani podjetij, kar je po njenem mnenju logična posledica slabe plačilne sposobnosti posameznikov in podjetij v naši regiji.

"Zato v zavodu stremimo k iskanju rešitev za sofinanciranje naših dejavnosti preko raznih razpisov in projektov in s tem omogočamo cenovno ugodno ali brezplačno pridobivanja znanja čim večjemu številu prebivalcev naše regije. Seveda smo zategnili pasove pri nabavi materialnih sredstev in se odpovedali večjim investicijam v prostore ali opremo," pojasnjuje Kučanova.

Kljub krizi delo poteka strokovno in kakovostno

V javnem sektorju se po besedah Kučanove zaradi interventnih ukrepov vsi odpovedujejo napredovanju in izplačevanju redne delovne uspešnosti. "Kljub temu in kljub razmeram na trgu zagotavljam, da delo v zavodu poteka strokovno, kakovostno in ekonomično, za kar so v veliki meri zaslužni odlični sodelavci  in zunanji sodelavci, ki so lojalni LUMS-u," pove Alenka Kučan.

Je demokratična vodja, ki ceni sodelavce

"Moram priznati, da se pri vodenju svojih sodelavcev poslužujem predvsem demokratskih prijemov.  Sodelavcem zaupam, odločitve v glavnem sprejemamo skupaj, ob novih izzivih in morebitnih nesoglasjih se z njimi pogovorim. Spoštujem jih kot ljudi, sodelavce in strokovnjake," pove direktorica o svojem vodenju.

Direktorsko pisarno je nekaj časa dojemala kot prostor, kjer je izolirana od sodelavcev in vsakdanjega vrveža naših udeležencev: "Pisarno sem si prej namreč delila s kolegico, s katero sva večkrat v skupnih debatah iskale ustrezne rešitve ali pa s humorjem preganjale krizne trenutke in sive dni. Še zdaj zelo rada zavijem v »staro pisarno«, saj mi je timsko delo zelo blizu in v kratkih možganskih nevihtah pogosto rešimo izziv hitreje in učinkoviteje, kot bi jo rešila sama za veliko mizo v svoji pisarni."

Pravi, da pogreša  tudi neposredno delo z udeleženci v skupinah (čeprav še vedno sodeluje kot mentorica v  enem od programov pismenosti), saj se v vsaki skupini vedno ustvari posebno vzdušje in v interakcijah med udeleženci in učitelji si vsi pridobivajo nove izkušnje, bogatijo svoje dojemanje sveta in razvijajo ter krepijo vrednote.

Dober manager mora imeti vrsto kvalitet

"Kot sem  prebrala, bi moral biti dober menedžer križanec med antičnim junakom, Nobelovim nagrajencem za fiziko in televizijskim voditeljem ... Obstajajo seznami raznih lastnosti, ki naj bi jih imel ta »nadčlovek«. Menim pa, da je najpomembnejša njegova strokovnost in učinkovitost," meni Kučanova o lastnostih dobrega voditelja.

Kljub čutu za vodenje in organizacijskim sposobnostim,  se na področju vodenja in menedžmenta stalno uri in izpopolnjuje, pri tem pa, pravi, ostaja zvesta svojim vrednotam in notranjim občutkom: "Delo Ljudske univerze Murska Sobota pomeni trajno uspešnost na razmeroma visoki ravni, nenehno izboljševanje in kontinuiteto. Pomeni  skrb za človeške vire, za širjenje znanja in vrednot povezanih z učenjem, za omogočanje vseživljenjskega izobraževanja širokemu krogu ljudi, za nudenje informiranja, svetovanja in pomoči pri učenju vsem, ki to potrebujejo … In tako delo ocenjujem kot dobro in dobrodošlo."

Ljudi je treba motivirati za izobraževanje

Recepta na področju izobraževanje verjetno, pravi, ni, potrebno pa se je zavedati, da smo regija, ki ima prebivalce z razmeroma nizko stopnjo izobrazbe: "Te ljudi je potrebno najprej motivirati za izobraževanje, jim  odpraviti predsodke, ki jih imajo o izobraževanju iz preteklosti, jim pomagati poiskati pravo izobraževalno pot do njihovega kariernega cilja in jih na tej poti opremiti z vsemi kompetencami, ki so potrebne za uspešno vključevanje v izobraževanje, na trg dela in v širše okolje."

Predvsem je, pojasnjuje Kučanova, potrebno na vseh nivojih poskrbeti za kakovostne programe, strokovne kadre, ustrezne prostore in učne pripomočke, ki bodo zagotovili  zadovoljne in z znanjem opremljene udeležence: "Menim, da je v Prekmurju na vseh stopnjah, v formalnih in neformalnih programih zadosti znanja, volje in kreativnosti, ki omogočajo uspešno izobraževanje. Zato me najbolj moti, če se domača podjetja odločajo za usluge izobraževalcev iz drugih regij ali nekompetentne ponudnike, ki jih izberejo na podlagi cene."

 Letno se pride na LUMS izobraževat 6 000 oseb od 5 do 80 let

V enem letu se raznih oblik izobraževanja na Ljudski univerzi Murska Sobota udeleži okrog 6.000 udeležencev, še več jih beležijo, če vključijo tudi tiste, ki se udeležijo prireditev ob Tednu vseživljenjskega učenja. Starost udeležencev je od petega leta v programih, ki jih izvajajo za predšolske otroke, pa do 80 let in več, v programih,  ki jih izvajajo za udeležence v tretjem življenjskem obdobju: "Tako izvajamo programe z istim ciljem; razvoj bralne pismenosti, za starše in otroke v vrtcu in bralni študijski krožek za starejše odrasle v Centru za starejše Murska Sobota."

 Po podatkih se posamezniki najraje odločajo za učenje tujega jezika in računalništva. "Pri nas na tem področju izvajamo javno veljavne programe po mednarodnih standardih in z zaključnim javno veljavnim potrdilom. Vsako leto vključujemo tudi skupino mladostnikov, v program PUM - projektno učenje za mlajše odrasle, številne udeležence v programe Usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU), v programe Usposabljanja za delo, v Osnovno šolo za odrasle, študijske programe, programe za starejše odrasle … " pove Kučanova. Vključevanje v posamezne programe variira in je, po besedah direktorice, odvisno tako od trenutnega ekonomskega stanja, stanja brezposelnosti, potreb posameznika, usmerjenosti gospodarstva in regije.

Ostaja zvesta načelom

Kučanova deluje kot »mehka« menedžerka: "Zavzeti stališče avtoritativnega vodje v organizaciji, kjer sem bila prej enakovredna sodelavka, se mi ne zdi primerno in je v našem kolektivu tudi nepotrebno. Zagotovo pa ostajam zvesta načelom učinkovitosti, profesionalnosti in pravičnosti in se trudim da delujem v skladu z njimi."

"V kolektivu smo navajeni, da večino dela na svojem področju vsak opravi samostojno.  O stvareh, ki se nam zdijo pomembne ali za katere ne najdemo pravih rešitev, se pogovorimo na tedenskih kolegijih ali pa jih rešimo v sodelovanju posameznika z vodstvom. Zelo učinkoviti  smo takrat, ko smo organizirani v manjše time, ki samostojno oblikujejo določeni program, projekt, promocijski dogodek," pove o svojem kolektivu.

"V svetu, kjer se nekdanje vrednote vedno bolj izgubljajo, sem sama še vedno zagovornica poštenosti, odkritosti, delavnosti in spoštovanja sočloveka," meni Alenka Kučan, ki za temi  vrednotami tudi stoji, saj bi bila, pravi, brez ravnanja v skladu z njimi, nevredna lastnega samospoštovanja in spoštovanja sodelavcev.

Rada dela z ljudmi in za ljudi

"Pri srcu mi je raznolikost mojega dela. To, da delam z ljudmi in za ljudi, in to, da lahko sodelujem pri širjenju vrednote vseživljenjskega izobraževanja  v svojem lokalnem okolju in širše. Lepo mi je pokramljati z udeleženci, poslušati njihova spoznanja ob zaključevanju programa in biti del njihovega uspeha," razmišlja o tem, kaj ji pri delu predstavlja največji užitek.

Svojega dela, pravi, ne doživlja stresno, ker v tem delu uživa, je pa potrebno večkrat spremeniti prioritetne naloge, saj so vezani na roke, rezultate razpisov, javne pozive … : "Dokler ne bo urejena javna mreža (kar se ne kaže v bližnji prihodnosti), se borimo za vsak program, vsakega udeleženca in vsak cent sofinanciranja. In borimo s se s kakovostjo,  strokovnostjo in izkušnjami."

Na vprašanje, ali si je kdaj zamišljala, da bo delala v vlogi direktorice, odgovarja: "V rani mladosti zagotovo ne. Prej sem se videla kot ambasadorko izobraževanja v kakšni revni deželi, daleč od ponorelega sveta."

V prostem času, pravi, jo najbolj razveselijo trenutki, ko se začuti takšno, kot je – idealistko, polno optimizma in vedrine: "Največkrat mi to uspe na kakšnem potepanju z družino, ko se umaknem iz ustaljenega ritma življenja in spletam dneve iz naključnih trenutkov in sproščenega smeha. Ali pa v družbi s prijatelji, ki me vedno znova spomnijo, da v življenju ne smeš pozabiti na ljudi, ki ti ponujajo drugačne poglede, iskrene besede, »naše pesmi« in tople objeme. Tudi to mi daje zagon za nadaljnje korake."

 

NAJ 5 Alenke Kučan:

Svetovni voditelj: Bi bilo čudno, če bi rekla TITO? Zame je vedno bil velika in močna osebnost, ki je nas pionirčke opominjala, da je naše delo učenje… Pa Nelson Mandela. In v zadnjih letih morda bivši brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva, ki je uvedel ustrezne ukrepe na področju reševanja revščine, predvsem na področju izobraževanja revnih prebivalcev, ki so bili dolga leta izpuščeni iz izobraževalnega sistema.

Glasbena skupina/izvajalec: Verjetno Nick Cave - čeprav jih imam mnogo, vsakega za posebno razpoloženje.

Knjiga: Tudi tukaj se ne morem opredeliti za najljubšo, ampak morda za »prelomno« - to je bila knjiga Mojster in Margareta od Bulgakova.

Kraj v Pomurju: Soboški park.

Želja v življenju: Hmmm, samo ena?  Naj mi bo zadnja misel – bilo je super!

 

PRIPOROČAMO:

VSI FOKUSI NA POMUREC.COM

  Fotogalerija

  Komentarji

  info_outline

  Opozorilo

  Slovenski knjižni jezik je samo naš, zato ga cenimo. Na Pomurec.com želimo vzpodbujati njegovo rabo, zato vas naprošamo, da vaš komentar podate v slovenskem knjižnem jeziku. Pri tem sledite tudi načelom kakovostnega komentiranja. Najboljše komentarje bomo ob koncu leta nagradili.

  Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Pomurec.com. Pozivamo vas k strpni in argumentirani razpravi brez sovražnega govora.

  Po Kazenskem zakoniku KZ-1 je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter za grožnjo, da bo napadel življenje ali telo druge osebe. Pomurec.com bo v primeru obrazložene zahteve državnih organov, ki temelji na zakonski podlagi, podatke o komentatorjih, s katerimi razpolagamo, tem tudi posredoval.