https://www.lust.si/
https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje

POLITIKA

Svet zavoda RIS Dvorec Rakičan ima nove člane

15.09.2023 ob 10:00  

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je na 7. redni seji potrdil razrešitev zadnjega člana sveta javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan in imenoval nove.

Mestni svetniki so na 7. redni seji mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota obravnavali tudi predlog za razrešitev zadnjega člana Sveta zavoda RIS Dvorec Rakičan in hkrati tudi predlog za imenovanje novih članov sveta javnega zavoda, in ju po obravnavi tudi sprejeli.

Svet zavoda RIS Dvorec Rakičan sestavljajo sedaj Mojca Breščak, Petra Cajnko, Franc Kramar in Uroš Bagari. Štiriletni mandat novih članov začne teči z dnem konstituiranja sveta. 

Naj spomnimo za tem, ko je svet zavoda izglasoval predlog razrešitve direktorja Roberta Celeca zaradi domnevnih nepravilnosti, je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja prejela odstopne izjave treh članov sveta zavoda, kmalu za tem pa še četrto od predstavnice zaposlenih v zavodu. Svet zavoda so sestavljali Jožef Varga, Nives Cajnko, Matjaž Durič in Silvo Jakob, slednji izjave o odstopu do zadnej seje ni podal. 

Mestna občina Murska Sobota kot ustanoviteljica javnega zavoda, imenuje svoje štiri predstavnike v svet zavoda, eden član pa je predstavnik zaposlenih. 

Foto: arhiv Pomurec

    Fotogalerija