https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje
https://www.ris-dr.si/
http://www.zniders.com/

LOKALNO

Radenčani še vedno vztrajajo pri pobudi za referendum

Radenci, 30.01.2013 ob 7:00  

V začetku meseca je Civilna iniciativa Občine Radenci županu podala pobudo za razpis občinskega referenduma v zvezi s podražitvami komunalnih storitev, kar je Občina zavrnila. Po dopolnjeni zahtevi, ki jo je v imenu Civilne iniciative Radenci podal mag. Zlatko Herceg, in ki jo je občina prav tako zavrnila, so sklicali tiskovno konferenco. Občina Radenci trenutno, zaradi vladne uredbe, ne izvaja spornega sklepa.

Kot smo že poročali, je skupina občanov Občine Radenci (dne) 3. januarja 2013 županu Janezu Rihtariču izročila pobudo za vložitev zahteve za razpis občinskega referenduma v zvezi s podražitvami komunalnih storitev v radenski občini. S strani Ministrstva za pravosodje in javno upravo je nato radenska občina sprejela stališče, da pobuda ni dopustna, saj se ne  nanaša na sprejeti splošni akt občine ali njegov del, pač pa le na zapisnik občinskega sveta.  
Skupina volivcev Občine Radenci je zato preko pooblaščenega odvetnika mag. Zlatka Hercega, (dne) 18.1.2013, vložila dopolnitev pobude volivcev za referendum z dne 3.1.2013, ki jo je občina Radenci ponovno zavrnila, z enako obrazložitvijo, kot jo je podalo Ministrstvo za pravosodje in javno upravo. Iz tega razloga so danes sklicali tiskovno konferenco, na kateri sta g. Roman Leljak in mag. Zlatko Herceg podala izjavo, s katero želita seznaniti vse občane radenske občine, prav tako pa tudi vse ostale opozoriti predvsem na to, da so bolj pozorni na postavke na položnicah, ki jih prejemajo. 
Ker so dopolnjeno zahtevo za referendum zavrgli, so se odločili, da jo bodo poslali v preverjanje na Upravno sodišče. G. Roman Leljak je na Direktorat za javne službe ministrstva za kmetijstvo in okolje poslal tudi e-dopis, v katerem je zapisano, da so ugotovili, da v njihovi občini ni bilo predhodno od ministrstva pridobljeno soglasje, če bo podražitev (soglasje o podražitvi večje) večja od 30%. Jasno so, po njegovih besedah, potrdili, da župan zavaja javnost, ko javnosti razlaga, da bo podražitev celo položnico povečalo različno glede na lokacijo. Vztrajajo pri tem, da je 30% odstotna podražitev dovoljena samo na vodarino in omrežnino, nikakor pa se za izračun ne more uporabljati okoljska dajatev, vodna povračila in ostale obveznosti na položnici. Mag. Zlatko Herceg bo prav tako začel postopek glede zakonitosti sklepov seje občinskega sveta, ki je bila 27.12.2013.
Slab dialog med Občino in Civilno iniciativo ( Skupino volivcev občine Radenci)
Civilna iniciativa, s predsednikom Romanom Leljakom, prav tako ugotavlja, da kljub jasno izraženi nameri, občinska uprava dialoga z njimi ne želi in vztraja pri rešitvah, ki jih je v škodo občanov in v svojo materialno korist predlagalo podjetje SIM. 
»Sklep je pravnomočen, občina ni predlagala, da ga prekliče, in dokler preklica ni, bomo mi vztrajali«, je poudaril g. Roman Leljak. Pobudo bodo umaknili v primeru, da se z občino dogovorijo o strategiji podražitve vode, in če bo tak dogovor sprejet in podpisan. Civilna iniciativa bi dala soglasje za 30 % podražitev vodarine  in omrežnine (ki je v Občini Radenci na novo, tu bi se strinjali z izenačitvijo z občino Gornja Radgona), kar bi bilo v skladu z uredbo vlade.
Mag. Zlatko Herceg, ki so ga pooblastili za vložitev dopolnitve referendumske pobude, je izjavil, da so pravni argumenti na strani civilne iniciative in je zavrnitev referendumske pobude s strani župana občine Radenci neutemeljena odločitev. »V prihodnje bomo sprožili ustrezne postopke pred upravnim sodiščem, in bomo preko sodnega varstva uveljavljali pravno argumentacijo, za katero sami smatramo da je pravilna. Istočasno bomo v vezi s sklepom, ki predstavlja povečanje cene vodarine sprožili tudi pred ustavnim sodiščem ustrezen postopek ocene ustavnosti in zakonitosti sprejetega sklepa, ker smatramo, da je sprejeti sklep, ki predstavlja povečanje cene vodarine, sprejet tako s proceduralnimi kakor tudi z vsebinskimi napakami, v vezi z vladno uredbo, ki ureja to zadevno področje«, je še povedal. 
Spregovorili o izvajalcu del – podjetju SIM
Pregledali so tudi položnice podjetja SIM in ugotovili, da je slednje nekaterim strankam napačno obračunavalo vodno povračilo, saj so pri tem uporabljali napačni parameter in sicer 0,5550, kar je pomenilo, da so občani plačevali mesečno desetkratno ceno vodnega povračila. Kolikšno je točno število oseb, ki so oškodavane, ne vedo (na podjetje SIM omenjajo, da jih je 8). Nekaterim posameznikom so sicer vrnili denar, a brez obrazložitve. Zaradi nezakonitih previsoko obračunanih dajatev je Roman Leljak tudi podal ovadbo na policijsko postajo Gornja Radgona.
V prihodnje posvet z občani?
Civilna iniciativa v naslednjem tednu vabi na posvet oziroma srečanje vse občane. Predvidenih imajo 10 posvetov, na katerih želijo pojasniti nastalo situacijo in predlagati v podpis naslednjo pobudo: Občani občine zahtevamo, da občinski svet oziroma župan prične s postopkom, da s obstoječimi kadri ustanovi svoje občinsko javno podjetje, v skladu s statutom občine, ki bi prevzelo pogodbene obveznosti, katere sedaj izvaja podjetje SIM. V primeru, da se pobuda ne sprejme, občani pričakujemo odstop župana.
Občina Radenci : ceno bi le izenačili s sosednjo občino
Župan Janez Rihtarič je povedal, da se cena v Radencih ni spremenila že od leta 2001, s povišanjem cene pa bi le-to izenačili s ceno v Gornji Radgoni. »Za primer, radgonski vodovod oskrbuje področje Janževega vrha, oni nam zaračunavajo 65 centov za kubik vode, mi pa občanom nekaj čez 21 centov, kar ni pošteno, saj se preostanek pokriva iz proračuna, slednji pa je namenjen za vse občane,« je obrazložil. Stroški pa so iz leta v leto naraščali in doslej so jih pokrivali iz proračuna (cca. 67 000 evrov letno). Za letos teh sredstev v proračunu ni predvidenih (namenjeni so za druge zadeve), zato se obeta morebiten rebalans. Trenutno spoštujejo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (U.l. RS št. 87/2012) in Uredbo o dopolnitvi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (U.l. RS št. 109/2012) in zato trenutno ne izvajajo sklepov s seje občinskega sveta z dne 27.12.2012, ki se vežejo na spremembo cen izvajanja javne gospodarske službe v Občini Radenci. V skladu s 30. členom navedene uredbe in v njej predpisano metodologijo bodo sprejeli cene v skladu s to uredbo na eni izmed prihodnjih sej občinskega sveta.
Povedali so tudi, da imajo s podjetjem SIM pogodbo iz leta 2001, a bo v kratkem prišlo do sprememb, saj so pričeli postopke z javnim podjetjem Prlekija. 

Kot smo že poročali, je skupina občanov Občine Radenci dne 3. januarja 2013 županu Janezu Rihtariču izročila pobudo za vložitev zahteve za razpis občinskega referenduma v zvezi s podražitvami komunalnih storitev v radenski občini. S strani Ministrstva za pravosodje in javno upravo je takrat radenska občina prejela pravno mnenje, da pobuda ni dopustna, saj se ne nanaša na sprejeti splošni akt občine ali njegov del, pač pa le na zapisnik občinskega sveta.  

Skupina volivcev Občine Radenci je zato preko pooblaščenega odvetnika mag. Zlatka Hercega, dne 18.1.2013 vložila dopolnitev pobude volivcev za referendum z dne 3.1.2013, ki jo je občina Radenci ponovno zavrnila, z enako obrazložitvijo, kot jo je podalo Ministrstvo za pravosodje in javno upravo. Iz tega razloga so včeraj sklicali tiskovno konferenco, na kateri sta g. Roman Leljak in mag. Zlatko Herceg podala izjavo, s katero želita seznaniti vse občane radenske občine, prav tako pa tudi vse ostale opozoriti predvsem na to, da so bolj pozorni na postavke na položnicah, ki jih prejemajo. 

Slab dialog med Občino in Civilno iniciativo ( Skupino volivcev občine Radenci)

Civilna iniciativa, s predsednikom Romanom Leljakom, ugotavlja da, kljub jasno izraženi nameri, občinska uprava dialoga z njimi ne želi in vztraja pri rešitvah, ki jih je v škodo občanov in v svojo materialno korist predlagalo podjetje SIM. 

»Sklep je pravnomočen, občina ni predlagala, da ga prekliče, in dokler preklica ni, bomo mi vztrajali«, je poudaril g. Roman Leljak. Pobudo bodo umaknili v primeru, da se z občino dogovorijo o strategiji podražitve vode, in če bo tak dogovor sprejet in podpisan. Civilna iniciativa bi dala soglasje za max. 30 % podražitev vodarine in omrežnine (ki je v Občini Radenci na novo, tu bi se civilna iniciativa strinjala z izenačitvijo z občino Gornja Radgona - 1,8 evrov), kar bi bilo v skladu z uredbo vlade.

Občinski svet je namreč konec leta 2012 sprejel sklep, po katerem bi se z začetkom letošnjega leta vodarina za gospodinjstva zvišala za 300 odstotkov z 21 na 65 centov po kubičnem metru vode, omrežnina pa bi znašala 2,3 evra s petdesetodstotno subvencijo občine.

Mag. Zlatko Herceg, ki so ga pooblastili za vložitev dopolnitve referendumske pobude, je izjavil, da so pravni argumenti na strani civilne iniciative in je zavrnitev referendumske pobude s strani župana občine Radenci neutemeljena odločitev. »V prihodnje bomo sprožili ustrezne postopke pred upravnim sodiščem, in bomo preko sodnega varstva uveljavljali pravno argumentacijo, za katero sami smatramo da je pravilna. Istočasno bomo v vezi s sklepom, ki predstavlja povečanje cene vodarine sprožili tudi pred ustavnim sodiščem ustrezen postopek ocene ustavnosti in zakonitosti sprejetega sklepa, ker smatramo, da je sprejeti sklep, ki predstavlja povečanje cene vodarine, sprejet tako s proceduralnimi kakor tudi z vsebinskimi napakami, v vezi z vladno uredbo, ki ureja to zadevno področje«, je še povedal. 

Spregovorili o izvajalcu del – podjetju SIM

Pregledali so tudi položnice podjetja SIM in ugotovili, da je slednje nekaterim strankam napačno obračunavalo vodno povračilo, saj so pri tem uporabljali napačni parameter in sicer 0,5550 eura na m3 odvzete vode, kar je pomenilo, da so občani plačevali mesečno desetkratno ceno vodnega povračila (pravilno je 0,0555). Kolikšno je točno število oseb, ki so oškodavane, ne vedo (na podjetje SIM omenjajo, da jih je 8). Nekaterim posameznikom so sicer vrnili denar, a brez obrazložitve. Zaradi nezakonitih previsoko obračunanih dajatev je Roman Leljak tudi podal kazensko ovadbo na policijsko postajo Gornja Radgona.

V prihodnje posvet z občani?

Civilna iniciativa v naslednjem tednu vabi na posvet oziroma srečanje vse občane. Predvidenih imajo 10 posvetov, na katerih želijo pojasniti nastalo situacijo in predlagati v podpis naslednjo pobudo: Občani občine zahtevamo, da občinski svet oziroma župan prične s postopkom, da s obstoječimi kadri ustanovi svoje občinsko javno podjetje, v skladu s statutom občine, ki bi prevzelo pogodbene obveznosti, katere sedaj izvaja podjetje SIM. V primeru, da se pobuda ne sprejme, občani pričakujemo odstop župana.

Občina Radenci : ceno bi le izenačili s sosednjo občino

Župan Janez Rihtarič je povedal, da se cena v Radencih ni spremenila že od leta 2001, s povišanjem cene pa bi le-to izenačili s ceno v Gornji Radgoni. »Za primer, radgonski vodovod oskrbuje področje Janževega vrha, oni nam zaračunavajo 65 centov za kubik vode, mi pa občanom nekaj čez 21 centov, kar ni pošteno, saj se preostanek pokriva iz proračuna, slednji pa je namenjen za vse občane,« je obrazložil. Stroški so iz leta v leto naraščali in doslej so jih pokrivali iz proračuna (cca. 67 000 evrov letno). Za letos teh sredstev v proračunu ni predvidenih (namenjeni so za druge zadeve), zato se obeta morebiten rebalans. Trenutno spoštujejo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (U.l. RS št. 87/2012) in Uredbo o dopolnitvi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (U.l. RS št. 109/2012) in zato trenutno ne izvajajo sklepov s seje občinskega sveta z dne 27.12.2012, ki se vežejo na spremembo cen izvajanja javne gospodarske službe v Občini Radenci. V skladu s 30. členom navedene uredbe in v njej predpisano metodologijo bodo sprejeli cene v skladu s to uredbo na eni izmed prihodnjih sej občinskega sveta.

Povedali so tudi, da imajo s podjetjem SIM pogodbo iz leta 2001, a bo v kratkem prišlo do sprememb, saj so pričeli postopke z javnim podjetjem Prlekija. 

  Fotogalerija

  Komentarji

  info_outline

  Opozorilo

  Slovenski knjižni jezik je samo naš, zato ga cenimo. Na Pomurec.com želimo vzpodbujati njegovo rabo, zato vas naprošamo, da vaš komentar podate v slovenskem knjižnem jeziku. Pri tem sledite tudi načelom kakovostnega komentiranja. Najboljše komentarje bomo ob koncu leta nagradili.

  Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Pomurec.com. Pozivamo vas k strpni in argumentirani razpravi brez sovražnega govora.

  Po Kazenskem zakoniku KZ-1 je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter za grožnjo, da bo napadel življenje ali telo druge osebe. Pomurec.com bo v primeru obrazložene zahteve državnih organov, ki temelji na zakonski podlagi, podatke o komentatorjih, s katerimi razpolagamo, tem tudi posredoval.