https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje

POLITIKA

Pomurec.com E-soočenje: Kodila ali Glavač?

22.10.2010 ob 16:37  

Kot zadnja v E-soočenju na Pomurec.com pred drugim krogom lokalnih volitev za župana, ki bodo v nedeljo, soočamo kandidata v Moravskih Toplicah.

ALOJZ GLAVAČ

Kaj boste spremenili v vaši občini v primeru, da boste izvoljeni za župana?

1. Poskrbeli bomo za oskrbo s pitno vodo v vseh naših naseljih.

2. Opremili bomo naše kraje z modernimi širokopasovnimi komunikacijami.

3. Izpolnili vse pogodbene obveznosti občine do občanov.

4. Zgradili vrtec v Moravskih Toplicah.

5. Dokončali gradnjo kanalizacije v Sebeborcih.

6. Začeli gradnjo kanalizacije v Filovcih.

7. Prispevali za vsakega novorojenca v občini 1000 evrov.

8. Spodbujali in podpirali delovanje vseh društev.

9. Okrepili vlogo KS.Podpirali delovanje  madžarske narodne skupnostji občine Moravske Toplice.

10. Okrepili obmejno in sodelovanje s kraji v R. Madžarski.

Kateri so vaši glavni poudarki programa in v čem se razlikujejo od vašega protikandidata?

Kakovost življenja naših občanov dajem na prvo mesto. Mladi, starejši in družine bodo naša posebna skrb. Skrb za infrastrukturo in okolje, spodbujanje sonaravnega kmetijstva, izkoriščanje turističnih potencialov in spodbujanje drobnega gospodarstva.

Katere so vaše glavne osebnostne lastnosti, ki se jih boste kot župan posluževali?

Strpnost, pravičnost, delavnost, partnerski odnosi, odgovornost, družina in dom so moje osebne vrednote. Nimam zasebnih podjetij kot protikandidat, zato bom deloval za blaginjo občank in občanov. V kampanji ne delim čokoladic in bombončkov ter ne obljubljam funkcij in položajev. Ne grozim s kadrovskimi zamenjavami. Obljubljam izvedljive stvari in držim besedo. 

 

ŠTEFAN KODILA

Kaj boste spremenili v vaši občini v primeru, da boste izvoljeni za župana?

Delovanje občinske uprave in občinskih podjetij/organizacij bom popeljal na tisti nivo, da bo z njimi zadovoljna večina občank in občanov občine Moravske Toplice.

Moje vodilo je, da bomo vsi v skladu z zmožnostmi občine živeli boljše, ne pa le tisti, katerih "prijatelji" ali sami sodelujejo z občino. Predlagal bom takšen proračun, ki bo razvojno naravnan in odprt do novih delovnih mest, ki bo imel poudarek na enakomernem razvoju občine in v katerem bodo projekti, ki jih bomo resnično potrebovali ter želeli uresničiti, ne pa le obljube na papirju, z namenom, da si občina kupuje čas in mir pred volivci.

Kateri so vaši glavni poudarki programa in v čem se razlikujejo od vašega protikandidata?

V štirih mandatih županovanja sedanjega župana in prav tako štirih mandatih v občinskem svetu mojega protikandidata so se nabrale neizpolnjene obljube, zato so te ključne v mojem programu 2010-2014: 

1. Vodo oskrba: Izpolnitev zapadlih pogodbenih obveznosti po prioritetnem programu,

2. Cestna infrastruktura: Asfalitranje po prioritetnem programu z izpolnitvijo zapadlih pogodbenih obveznosti,

3. Vrtci in Osnovna šola Fokovci: Izvedba sanacij in investicij, izgradnja novega vrtca v Moravskih Toplicah,

4. Internet in televizija: Izgradnja širokopasovnega omrežja, ki bo pripeljala svet in seje občinskega sveta v vsako hišo.

5. Turizem: Povezovanje subjektov in poenotenje politike ter razvoja turizma v občini, s poudarkom varovanja okolja,

6. Program »OAZA ZDRAVJA«, ki sloni na razvoju zdravstvenega turizma bom nadaljeval po zastavljenem občinskem načrtu s kvalitativnimi vsebinami in z dodano vrednostjo za občane,

7. Kmetijstvo: Izkoristiti razvojne potenciale manjših in večjih specializiranih kmetij, izvedba komasacij,

8. Kanalizacija: Zaključek obstoječih in izgradnja klasičnih kanalizacijskih omrežij (Sebeborci, Filovci, Moravske Toplice) – stroškovna optimizacija obstoječih sistemov čiščenja,

9. »Kanalizacija Goričko« – postopna izgradnja majhnih biološko čistilnih naprav po vaseh/zaselkih, kot     zaključenih celotah, za celotni gorički del občine, s sredstvi iz EU razpisov,

10. Povrnitev pomena krajevnih skupnosti: Uvedel bom 28 samostojnih krajevnih skupnosti (KS), z večjo vključenostjo KS vodstev z vaščani v razvoj občine in razpolaganjem z večjimi sredstvi,

11. Izgradnja obrtnih con Prosenjakovci in Bogojina ter Martjanci, s čimer bomo spodbujali tudi razvoj malih podjetij in obrtnikov,

12. Društvena dejavnost: Spodbujanje in razvoj nemotenih pogojev delovanja uspešnih športnih, kulturnih, turističnih, gasilskih in drugih društev,

13. Občanom sporočam, da bom imel vsak teden čas za njih, od tega bo en dan v tednu vedno namenjen njim.

Nisem obremenjen s prepletenimi lovkami delovanja občine, ki je že več kot desetletje podobno, zato verjamem, da bom s svežim pristopom in motivacijo zaposlenih na občini naredil več za dobro vseh nas. Moj protikandidat gospod Glavač je občinski svetnik 16 let, od tega podžupan zadnja štiri leta. Ljudje v večini dobesedno hrepenijo po spremembah in povečanju njihovega zadovoljstva z občino, zato menim, da bodo to dvoje dejansko dosegli le z menoj, kajti človeka je najlažje in najbolj zanesljivo soditi po dejanjih in ne le po obljubah in zgolj povezovanju.

Katere so vaše glavne osebnostne lastnosti, ki se jih boste kot župan posluževali?

Poštenost in pravičnost, odločnost, energija in predanost delu, vizionarstvo, vztrajnost in motivacija, tovarištvo, biti dober sogovornik in še boljši poslušalec, vse to in še posebej sodelovanje ter timsko delo z ljudmi za ljudi.

 

Posvojitve otrok istospolnih partnerjev, legalizacija marihuane, znižanje DDV v Sloveniji, uvedba in število pokrajin v Sloveniji, združljivost županske in poslanske funkcije

 

Kakšno je vaše stališče do:

- posvojitve otrok homoseksualnih parov?

GLAVAČ: Proti.

KODILA: Vprašanje formalno pravne ureditve istospolnih zvez bo na državni ravni urejal Družinski zakonik, ki je zaenkrat še v obravnavi v našem Državnem Zboru in zakone je treba spoštovati in uveljavljati. Sam sem mnenja, da je tovrstna vprašanja v današnji družbi nujno urediti tudi pravno, saj smo vsi ljudje enakovredni in je tudi drugačnost potrebno spoštovati. V kolikor pa lahko istospolna zveza pripomore k izboljšanju življenjskega položaja otroka, jo vsekakor podpiram. Poleg tega sem prepričan, da je veliko bolj pomembno, da se povrne družini, skupnosti in skrbi za okolje ugledno mesto v našem zmedenem sistemu vrednot.

- legalizacije marihuane?

GLAVAČ: Proti.

KODILA: Marihuana? Kaj je to? Mislite tisto hitro raslo in zdravilno zel iz katere so tisočletja naše prababice tkale svoja oblačila in vreče ter naši pradedje pletli vrvi za lov in stiskali olje. Ali morda mislite tisto rastlino iz katere je bil narejen papir, na katerem je bila natisnjena prva ameriška deklaracija? No, če me pa sprašujete o indijski konoplji se pridružujem stališčem, ki jih ima do vprašanja legalizacije drog Stranka mladih - zeleni Evrope, da je poleg že legaliziranih drog v našem okolju, kot so denimo alkohol, tobak in premnoge tablete, ki jih lahko kupujemo v naših lekarnah in drogerijah, potrebno legalizirati tudi druge vrste drog in s tem izkoreniniti prodajo teh substanc našim otrokom na črno, v domeni kriminalnih združenj. Vse prihodke pa nameniti za obveščanje in promocijo zdravega življenja oziroma promocijo NE uživanja vseh vrst drog.

- znižanja DDV v Sloveniji?

GLAVAČ: To je nerealno.

KODILA: Sem mnenja, da je v Sloveniji nujno potrebno spremeniti razmerja davčnih stopenj. Morda ste seznanjeni z dejstvom, da so zaposleni, torej delojemalci, v Sloveniji med najbolj obdavčenimi v Evropi, delodajalci pa med najmanj obdavčenimi v Evropi. Zame je to nesprejemljivo. Davčne olajšave so nujne v mnogih segmentih naše družbe. Ta se mora od vrednotenja denarja preusmeriti k vrednotenju skupnosti, družine in okolja, torej k tistemu, kar nosi resnično vrednost, ne pa denar.

Kar se tiče davka na dodano vrednost, verjamem, da bi bilo za povečanje konkurenčnosti poslovnega okolja in uskladitev z drugimi konkurenčnimi gospodarstvi potrebno DDV ohraniti na 20% stopnji, davek od dobička zmanjšati na 17,5%, dajatve od plač pa delavcem znižati za 27%. Pravni subjekti pa bi plačevali prispevke na izplačane OD v enem znesku na en račun. Takšno stališče se mi zdi dobro in ga povzemam po predlaganem sklepu slovenske vlade v senci imenovane Zelene vlade.

- podpirate uvedbo pokrajin in koliko naj jih bo, če jo podpirate?

GLAVAČ: Da, 12 naj jih bo.

KODILA: Zakon o lokalni samoupravi predvideva možnost povezovanja občin v regije. Prepričan sem, da lahko povezovanje deluje sinergično, saj se večina problemov in težav ne konča na meji s sosednjo občino. Združevanje občin, ljudi in znanj po regijskem ključu lahko prinese marsikatero rešitev za vse, tako na gospodarskem kot socialnem in okoljskem področju. Prav tako pa verjamem, da bi z regijskim pristopom lahko pridobili še mnogo več nepovratnih evropskih sredstev kot jih lahko kot posamezne občine. Regije naj bodo po mojem mnenju sestavljene kot moderne upravne enote, z elementom povezovanja in ne narejene po nekem zgodovinskem, kulturnem ključu, ki bi lahko slovenski narod še bolj razkosal in razdelil med seboj.   

- podpirate združljivost županskih in poslanskih funkcij?

GLAVAČ: Ne.

KODILA: Nikakor ne. Osebno si ne želim živeti v občini, kjer je človek aktiven na dveh tako pomembnih in drugačni funkcijah, saj pri tem vsaj eno zagotovo zanemarja. Menim, da bi morali tovrstno podvajanje funkcij zakonsko prepovedati in sankcionirati, saj je jasna meja med nezdružljivostjo izvršilne in zakonodajne veje oblasti. Menim, da je takšno podvajanje funkcij v posmeh vsem občanom in občankam v lokalnih skupnostih in državljankam in državljanom Republike Slovenije.

Preberite tudi:

Soočenje BELTINCI: Gomboši ali Kerman?

Soočenje LJUTOMER: Karbova ali Jurša?

Soočenje RADENCI: Rihtarič ali Mir?

    Fotogalerija