https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje
https://www.ris-dr.si/go/1013/3270/DRUZINSKI_DAN_V_DVORCU_RAKICAN
https://www.ris-dr.si/go/1013/3269/VALENTINOVO_V_DVORCU_RAKICAN_2023

INTERVJU

Občina Veržej: Po ureditvi vaškega jedra in vodovoda mora priti na vrsto novi vrtec

Veržej, 06.08.2013 ob 20:53  

V seriji intervjujev pomurske župane sprašujemo o aktualnem delovanju pomurskih občin, večjih projektih, ki se jih lotevajo na občinski ravni, težavah v občinah in o delovanju občinske uprave. Ob mnenju župana povprašamo tudi nekaj članov iz občiskega sveta, da izrazijo svoj pogled na delovanje občine v trenutnem mandatu.


V tokratnem intevjuju je bil naš sogovornik župan občine Veržej, Slavko Petovar.

Kako ocenjujete storjeno v občini v tem mandatu. Ste zadovoljni, ali bi se dalo storiti še kaj več?

Vedno se da storiti kaj več, toliko samokritični že moramo biti, pri čemer pa, če pogledam to triletno obdobje, lahko rečem, da izvajamo to, kar smo si zadali. Izvedli smo dve veliki investiciji, in sicer ureditev osrednjega dela naselja Veržej in ureditev kanalizacijskega omrežja v Bunčanih v lanskem letu. V letošnjem letu je pred začetkom izgradnja Pomurskega vodovoda, ki je prav tako izjemno velik projekt za našo občino in to je ob nekaj manjših projektih to, kar smo si v tem mandatnem obdobju zadali in kar do konca leta 2014 računamo, da bomo še uredili. Razvoj teče tako, kot smo si ga zadali, seveda bi si želeli še kaj več, vendar je to pogojeno tudi z obsegom lastnih sredstev, ki jih imamo na voljo za sofinanciranje. Občine ne bi želeli preveč zadolžiti, zato se tudi razvoj giblje v teh okvirih.

Kateri so trenutno večji projekti, ki jih izvajate v občini?

Trenutno se pripravljamo na izvedbo Pomurskega vodovoda, ki bo prinesel manjkajoči del vodovoda še v preostali dve etapi v Veržeju in vas Bunčani, ki bo dolgoročno rešil oskrbo pitne vode na celotnem območju občine Veržej. Mi imamo namreč v večjem delu v Banovcih in v večjem delu Veržeja vodovodno omrežje že zgrajeno in ni starejše od 10 let, v teh delih pa še manjka in to bo največja investicija v letošnjem letu.

Kako ocenjujete proračun za letošnje leto. Ste kaj "zategnili" pasove, ali je optimistično zastavljen?

Lahko rečem, da je letošnji proračun realistično zastavljen, mi smo dejansko imeli v proračunu še eno investicijo, nadaljevanje ureditve osrednjega dela v Veržeju. Ker pa so bile ponudbe višje kot so bila naša razpoložljiva sredstva, smo se odločili, da v skladu z  pogodbo, ki jo imamo o sofinanciranju, investicijo prestavimo v naslednje leto in ta sredstva, ki so bila v letošnjem letu namenjena za to investicijo ostanejo kot nerazporejena in jih bomo drugo leto z dodatkom še nekaterih drugih sredstev izvedli. Drugače pa poskušamo varčevati na vsakem koraku, kjer se da. Moram reči, da pri delu društev, sociali in podobnih stvareh nismo kaj posebej zategovali pasu, ker se nam ta nevladni sektor zdi izjemno pomemben, da funkcionira in da se ljudje vključujejo. Tudi v sami občinski upravi smo dejansko s štirimi zaposlenimi in jaz kot nepoklicni župan nekako na minimumu tega, kar občina potrebuje za funkcioniranje, poskušamo pa pri raznih javnih naročilih in pri dobavi različnih materialov vedno kaj izpogajati, tako da tukaj se trudimo maksimalno privarčevati.

Kakšna je trenutna zadolženost občine in ali do konca mandata planirate še kaj dodatnih zadolžitev?

Naša trenutna zadolženost je na današnji dan 586.928,82 evra, kar po osebi pomeni 419 evrov. Zadeve imamo zastavljene tako, da se do konca tega mandata ne bi bilo potrebno več zadolževati. V lanskem letu smo bili prisiljeni za največjo investicijo osrednjega dela najeti dolgoročni kredit, pri čemer nam čez dve leti  že izteče, tako da je ta zadloženost med 200 in 450 evri stalnica naše občine.  Glede na majhnost našega proračuna najemamo kredite, je pa res, da smo se lani izjemno ugodno zadolžili, če lahko tako rečem, ker noben kredit ni ugoden, ta pa je bil preko regionalnega sklada v Ribnici z izjemno ugodno obrestno mero euribor plus 0,3 pribitka, kar je v današnjem času zelo ugodno.

Katerih projektov (reševanja katere problematike) bi se bilo po vašem mnenju v občini v bližnji prihodnosti (nujno) še potrebno lotiti?

Mi smo v preteklih 15 letih občine zelo dobro poskrbeli za osnovno infrastrukturo. Naša vsa naselja imajo kanalizacijsko omrežje, čistilne naprave, v letošnjem letu bodo imela zdravo pitno vodo, naselja Banovci imajo na novo zgrajeno cestno infrastrukturo, razen enega manjšega dela, naselje Bunčani je bilo tudi lani deležno nove cestne infrastrukture ob izgradnji kanalizacije in ob letošnjem vodovodu se bo ta še dokončno dogradila. Na infrastrukturnem delu ostane še za urejanje naselje Veržej, kar pa je nujno v naslednjem obdobju, so vlaganja na področju šolstva. V naslednjem programskem obdobju, ali pa v naslednjem mandatu, kdorkoli ga bo že vodil, mora kot prioriteto vzeti izgradnjo novega vrtca. Naš vrtec je star čez 30 let in je montažne izvedbe kot vsi ti v Pomurju. Tukaj bo prvo težišče občine. Potem  dograditev osnovne šole, veliko stavimo tudi na turizem, potrebno bo zgraditi še kakšno kolesarsko stezo in pa naslednja finančna perspektiva je usmerjena v obnovljive vire energije. Razmišljamo o izrabi geotermalne vode, ki je pri nas, za ogrevanje šole, vrtca, javnih stavb. To so glavna tri težišča,  poleg cestne infrastrukture v Veržeju, na ketrih bo potrebno narediti še en korak naprej.

Kako poteka delo v občinskem svetu – je sodelovanje korektno, se da normalno delovati, ali je včasih težko?

Moram reči, ker sem od nastanka občine Veržej že ves čas prisoten, da ima občina Veržej izjemno veliko srečo pri sestavi občinskega sveta. Namreč, v našem občinskem svetu ni pozicije in opozicije, ampak je, če lahko tako rečem, koalicija za razvoj. Naše seje potekajo konstruktivno, vendar še daleč od tega, da mnenja ne bi bila različna. Pri svojem delu dajem veliko težo delu odborov. Zagotovo so seje odborov tiste, kjer se različna mnenja krešejo in tudi izdelajo. Ponavadi so seje posameznih odborov bistveno daljše, kot seje občinskega sveta. Druga pomembna zadeva je, da se pri nas ne gremo politike. V teh 15 letih v našem občinskem svetu še niso bile izrečene besede kot so: naša stranka želi, bi želela, zahteva ipd. Skratka delujemo povsem drugače kot verjetno večina občinskih svetov v Pomurju, kjer se pač zaradi nekih ozkih političnih interesov tudi dogajajo kakšne “čudne stvari”. Tako, da tukaj imamo veliko prednost in zato je tudi dosti lažje delati na takšnem nivoju. Res dobro sodelujemo, svetniki imajo vedno na voljo vse informacije in jih tudi neformalno sproti obveščamo o vseh zadevah. Ob takem načinu dela ni slabih občutkov  in to samo pozitivno vpliva na vse. Srečo imamo, da smo mali občinski svet, ki je izvoljen po večinskem sistemu. Kljub temu, da smo nekateri člani politično opredeljeni, naši občani volijo človeka, ne pa stranke in to je bistvena prednost ped nekaterimi drugimi okolji.

 

Za mnenje o delovanju v občini in zadovoljstvu z doslej opravljenim delom smo povprašali tudi občinski svet. Svoj pogled na delovanje občinske uprave sta nam zaupala svetnica Nada Bunderl Rus in svetnik Andrej Sraka.

Kako ocenjujete storjeno v občini v tem mandatu. Ste zadovoljni, ali bi se dalo storiti še kaj več?

Nada Bunderl Rus: “V tem mandatu občina Veržej smelo uresničuje cilje, ki si jih je zadala. Z največjo investicijo v zgodovini občine Veržej, ureditvijo osrednjega dela naselja Veržej ter Trga Slavka Osterca, je osrednji del Veržeja dobil lepšo podobo. Hkrati je bila izvedena izgradnja kanalizacijskega omrežja in preplastitev ceste v naselju Bunčani. Obe investiciji sta bili vrednosti 1.637.297,65 eurov ali 65,47% proračuna. Pridobljenih je bilo 941.203,38 eurov nepovratnih sredstev. Ker spadamo med manjše občine, se lahko velikih projektov lotimo samo s sofinaciranjem EU in države. Seveda gre na tem mestu pohvala županu in občinski upravi, da je občina na teh razpisih uspešna. Letos je najpomembnejša investicija izgradnja vodovoda "Sistem C" in s tem dolgoročna oskrba občanov z zdravo pitno vodo. Naslednje leto bomo dokončali cestno infrastrukturo na delu trškega jedra (treh ulic) in ureditev parkirišča med trgovino in cerkvijo.Seveda je zelo pestra društvena aktivnost (od nogometa do kulture), zato se posamezna društva s svojimi programi javljajo na razpis občine”.

Svetnica Nada Bunderl Rus.

Andrej Sraka: “Občina Veržej je po običajnih merilih majhna občina, vendar je po rezultatih vidnih na vseh področjih skupnega v očeh občanov, tudi mojih, zelo uspešna. Sam sem član občinskega sveta od ustanovitve občine, torej že četrti mandat in to s podporo skupine volivcev, saj nisem član nobene stranke. Slednje mi omogoča uspešno delo občinskega svetnika, saj uresničujem potrebe okolja od koder prihajam po vsebini in to brez pozicijskih ali opozicijskih ovir. Ta mandat predstavlja v vseh treh naseljih občine Veržej izjemno uspešno obdobje, tako na infrastrukturnih projektih same občine kot skupnih projektih z ostalimi občinami kot tudi na preostalih družbenih področjih iz naslova nalog lokalne skupnosti. Glejte, nikoli ni tako, da se ne bi dalo narediti česa boljše ali celo več, vendar občina, ki skoraj v celoti porabi vse primerno porabo za neinvesticijski del proračuna, hkrati pa z uspešnimi prijavami na razpise ta znesek početveri ali še več, mora veljati za uspešno lokalno okolje. Menim, da je ravno zato potrebno skrbno gospodarjenje na vseh postavkah poslovanja občine in proračunskih porabnikov in pogodbenikov, čemur je večkrat namenjen tudi moj kritičen pogled skozi vlogo predsednika odbora za gospodarjenje kot tudi člana občinskega sveta”.

Svetnik Andrej Sraka.

Kako ocenjujete proračun za letošnje leto. Ste kaj "zategnili" pasove, ali je optimistično zastavljen?

Nada Bunderl Rus: Vsako leto je proračun občine Veržej zastavljen razvojno optimalno. S proračunom 2013 smo lahko zelo zadovoljni, saj je "težak"poltretji milijon eurov. Seveda pa država nalaga občinam nove obveznosti, hkrati pa jim znižuje finančna sredstva.

Andrej Sraka: Letošnji proračun naše občine z načrtom razvojnih programov je naravnan razvojno, res pa je, da se nismo mogli izogniti manjšemu zadolževanju, kar pa omogoča izpeljavo predvidenih investicijskih projektov kot tudi sprotno poplačilo obvez iz naslova že izvedenih del. Predvidevamo podpis pogodbe za dokončanje drugega dela urejanja infrastrukture osrednjega dela naselja Veržej, seveda po pridobitvi izvajalca v okviru razpoložljivih sredstev, saj si ne želimo rebalansa dokumenta, ki je nastal s soglasno podporo vseh članov občinskega sveta. Slednje je sicer stalna praksa pri sprejemanju sklepov, ki jih pred sprejemom uskladimo do te mere, da so sprejemljivi za predstavnike vseh okolij naše občine. Ja, tudi pri našem proračunu smo znižali določene postavke predvsem na odhodkovni strani, saj se vztrajno manjšanje zaposlenih pozna tudi v občini Veržej. Vendar pri tem nismo posegali na občutljiva področja sociale in oskrbe občanov. Z določenimi spodbudami skušamo vsa leta in tudi letos obrniti trend manjšanja števila prebivalcev naše občine navzgor, hkrati pa v prihodnje zagotoviti mikavne naselitvene pogoje za mlade družine, tako iz naših treh naselij kot iz okolice in širše. Lepota Murskega polja in neokrnjene bližine reke Mure bi s skoraj popolno komunalno opremo mnogih nezazidanih parcel posebej v trškem naselju Veržej moral biti razlog za bivanje v občini Veržej. Sam to lahko povem dovolj verodostojno, saj z družino izpovedujem tako zgodbo z zadovoljstvom že več kot četrt stoletja.

Je kakšen projekt/investicija, ki bi bila v občini nujno potrebna, pa ni dobila mesta v letošnjem proračunu?

Nada Bunderl Rus: Želja je veliko, vendar moramo biti realni.V naši občini imajo prednost projekti, ki so v dobršni meri sofinancirani s strani EU in države.Seveda bi bilo nujno vlagati v energetsko obnovo osnovne šole v Veržeju in izgradnjo vrtca v Veržeju. Žal bosta obe investiciji morali biti realizirani v naslednjem mandatu.

Andrej Sraka: Seveda so tudi pri nas želje oziroma kar potrebe vedno večje od realnih zmožnosti, kar nekako krpamo v razvojnih programih občine. Tu je namen izgradnje novega vrtca v Veržeju, izgradnja parkirišč in spremljajoče infrastrukture v središču Veržeja, celostna ureditev čiščenja komunalnih voda vseh treh naselij občine, izgradnja večstanovanjskega objekta za potrebe predvsem neprofitnega bivanja mladih družin v Veržeju, ureditev odvodnjavanja površinskih voda v naselju Veržej po predhodni zamenjavi vodovodnega omrežja severnega dela naselja in celostni ureditvi cest s preplastitvijo asfaltiranih površin, obnovo objekta Sršenovo v središču Veržeja po vsebini podobni že izdelanim idejnim zasnovam v preteklosti, po predvidoma še letošnjem sprejetju novih občinskih prostorskih načrtov občine pa zagotovitev razvoja tako gospodarske - poslovne kot poselitvene dimenzije širitve naših treh naselij. Naštete aktivnosti in še mnoge druge bi zagotovo lahko označili kot »nujne«, vendar so vsled tudi kasnejši ustanovitvi občine priložnost za prihodnost tako skozi občinski proračun kot tudi s pomočjo zasebnih investitorjev.

Kako poteka delo v občinskem svetu in z županom - je sodelovanje korektno, se da normalno delovati, ali je včasih težko?

Nada Bunderl Rus: Delo v občinskem svetu poteka dobro in konstruktivno. Vsi akterji, ki sodelujejo pri tem, ne delujejo po strankarskem principu, ampak delujejo nestrankarsko v dobrobit občanom, saj smo dobili mandat zato, da pošteno delamo, se trudimo, da sredstva, ki so na razpolago, optimiziramo in da se občina vsestransko razvija. Ob tem gre pohvala županu, s katerim vedno najdemo optimalno rešitev v danem trenutku. Seveda se je potrebno dotakniti težnje po združevanju in ukinitvi majhnih občin, pod krinko zmanjševanja stroškov in racionalizacije. To širijo ljudje, ki ne morejo razumeti, da so lahko tudi male občine uspešne in da se s tem podeželjsko okolje razvija hitreje. Trdno sem prepričana, da v svoji nameri ne bodo uspeli, saj je centralizacije in eksperimentiranja v naši družbi dovolj.

Andrej Sraka:  Delovanje občinskega sveta občine Veržej je na srečo vsled »majhnosti« občine že z volilnim sistemom opredeljeno kot vsebinsko, brez preglasovanj na osnovi koalicijske pripadnosti. To ne glede na morebitno strankarsko pripadnost omogoča korektno delo na konkretnih nalogah, ki se usklajujejo na osnovi argumentov, ne na osnovi večine. Čudovita priložnost za dobro delo teles občinskega sveta kot tudi sveta samega, kar v Veržeju resnično koristimo. Sodelovanje in delo z občinsko upravo in županom doživljam kot skrbno in nadvse korektno, posebej ker župan naše občine opravlja to funkcijo neprofesionalno, vendar zagotovo enako uspešno. Tudi zato, ker je podlaga dela prejšnjega župana v prvih dveh mandatih in sedanjega iz predhodnega mandata trdna osnova za profesionalno delo pri nas uspešne občinske uprave. Upam, da občanom občine Veržej s kakšnim neumnim političnim preglasovanjem o ukinjanju malih občin ne bo vzeta priložnost razvoja že nekoč s strani avstroogrskega dvora prepoznanega kraja, ki si je že takrat prislužil trške pravice. Trdim, da bi si jih z marljivim delom vseh občanov zaslužili tudi danes.

 

 

 

  Fotogalerija

  Komentarji

  1. gost
   08.08.2013 ob 16:07 traner gost

   Župan vse dobro

   0 1 replyOdgovori Prijavi neprimerno vsebino

  info_outline

  Opozorilo

  Slovenski knjižni jezik je samo naš, zato ga cenimo. Na Pomurec.com želimo vzpodbujati njegovo rabo, zato vas naprošamo, da vaš komentar podate v slovenskem knjižnem jeziku. Pri tem sledite tudi načelom kakovostnega komentiranja. Najboljše komentarje bomo ob koncu leta nagradili.

  Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Pomurec.com. Pozivamo vas k strpni in argumentirani razpravi brez sovražnega govora.

  Po Kazenskem zakoniku KZ-1 je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter za grožnjo, da bo napadel življenje ali telo druge osebe. Pomurec.com bo v primeru obrazložene zahteve državnih organov, ki temelji na zakonski podlagi, podatke o komentatorjih, s katerimi razpolagamo, tem tudi posredoval.