https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje
https://www.ris-dr.si/go/555/1807/Jesenske_pocitnice_s_konji_2020
https://www.ris-dr.si/go/540/313/ROJSTNODNEVNE_ZABAVE
http://www.zniders.com/

POLITIKA

Moravske Toplice: kmetje nameravajo izvesti drugi kmečki punt

Moravske Toplice, 30.08.2013 ob 12:13  

Svetniki Občine Moravske Toplice so se sestali na 24. redni seji. Poleg letnih poročil in sprejetja nekaterih predlogov so se na seznamu znašle tudi bolj "vroče" teme.

Uspešna poročila OŠ Bogojina in JKP Čista narava

Poročilo OŠ Bogojina za leto 2012 je predstavila ravnateljica Sabina Juhart in dobila same pohvale. Oglasil se je le svetnik Alojz Trplan, ki je potarnal nad ceno najema telovadnice, ki je previsoka za društva. Ravnateljica je odgovorila, da je njihova cena med najnižjimi v regiji, zato je ne gre znižati.

Poročilo za leto 2012 je predstavil tudi direktor Javnega komunalnega podjetja Čista narava. Tudi njegovo poročilo je bilo deležno pohval glede številk. Kot zanimivost je Šrok povedal, da so lani porabili 182 ton soli za posipanje cest in pločnikov, v začetku letošnjega leta pa že 328 ton. Župan Glavač je izrazil željo, da bi se Čista narava potegovala za funkcijo podizvajalca pri izgradnji pomurskega vodovoda, s čimer so se vsi strinjali.

Na mesec samo 583,3 evra najemnine za 20 hektarjev golf igrišč

Pri vprašanjih je nekaj prahu dvignil Tibor Vöröš st., ki je župana spraševal, zakaj so ukinili krajevni urad v Martjancih. Župan je očitke zavrnil in dodal, da se to dogaja tudi v drugih občinah, razlog pa je racionalizacija oziroma varčevanje. Vöröš je nadalje izrazil nezadovoljstvo glede parkirišč pred Zdravstvenim domom Martjanci, katerih je po njegovem mnenju občutno premalo. Župan je odgovoril, da je nekaj parkirišč pri lekarni, pri Bistri hiši in pri cerkvi. Svetniki so bili presenečeni nad najemnino, ki jo računajo za golf igrišča, ki so v občinski lasti. Za 20 hektarov golf igrišč zaračunavajo 7.000 evrov letno, kar je 583,3 evra na mesec.

V obdobju od 01.01.2013 do 30.06.2013 so realizirali 3.041.407,52 evra, kar predstavlja 34,39 % veljavnega proračuna. V istem obdobju so realizirali 2.732.487,83 evrov, kar pomeni 26,08 %.

Občina bo k 2 milijona vrednemu vrtcu primaknila nekaj več kot polovico

Na dnevni red je župan uvrstil novo točko, ki se je navezovala na spremembo naziva projekta financiranja novogradnje vrtca, na konec so dodali "2. faza". Razlog je bila možnost pridobitve novih sredstev na podlagi financiranja po 23. členu Zakona o financiranja občin v višini 398.600 evrov. Skupaj so pridobili okrog 900.000 evrov, občina pa je dodala še 1,1 milijona evrov. Vrtec bo tako stal 2 milijona evrov.

Za javnost zaprli točko o podelitvi naziva častni občan

Za javnost pa so zaprli točko o predlogu Komisije za priznanja in nagrade za podelitev naziva častni občan, nagrade, velike zahvalne listine in priznanj ter predlog sklepa o višini nagrade zaradi varnosti osebnih podatkov.

Svetniki so soglasno sprejeli predlog sklepa o pristopu h konvenciji županov. Cilj projekta SEAP PLUS je predvsem motivirati župane k podpisu Konvencije županov ter vzporedno k izdelavi kvalitetnega in h Kjotskemu protokolu usmerjenega Akcijskega načrta za trajnostno energijo (SEAP - Sustainable Energy Action Plan). H Konvenciji županov so že pristopile občine: Ljutomer, Lendava, Beltinci, Cankova in Odranci.

Pomurski kmetje nameravajo septembra izvesti drugi kemčki punt

Za konec je sledila še nova točka predsednika odbora za kemtijstvo Tiborja Vöröša st., ki je predstavil problematiko v kmetijstvu. Najprej je izrazil nestrinjanje z namero Vlade RS, da tistim kmetom, ki so med lansko sušo utrpeli škodo manjšo od 239,94 evra, zavrne odločbe. S tem bi oškodovali veliko manjših kmetij. Nezadovoljstvo je izrazil tudi nad županom in predsednico, ki se nista udeležila okrogle mize Strategija kmetijstva v Prekmurju, oba sta nato opravičila svojo odsotnost. Na okrogli mizi se je med drugim debatiralo o namakanju kmetijskih površin v Ivancih. Tam namakalni sistem upravlja zadruga Kapljica, ne vedo pa kdo je lastnik sistema. Župan je zavrnil očitke, da zavira razvoj, je pa priznal, da mogoče ne stori vsega, kar bi lahko. Večina je glasovala za to, da se na eni izmed naslednjih sej problematiko v kmetijstvu doda na dnevni red, predebatira možnosti in šele nato sestane s predstavniki KGZ in direktorjem Krajinskega parka Goričko dr. Bernardom Goršakom.

Tibor Vöröš st. je svetnikom pokazal tudi pismo, katerega je naslovil na ministra za kmetijstvo in okolje mag. Dejana Židana. V njem je izrazil nezadovoljstvo nad neizpolnjeno obljubo realizacije sanacije škode, dano s strani Vlade RS in DZ RS. Med drugim je zapisal še sledeče: "Gospod minister, obljub, ponižanj, in necenjenosti slovenskih kmetov naprej ne bomo dopustili, zato bomo v mesecu septembru pomurski kmetje ustanovili neodvisni kmečki sindikat, z neobremenjenimi ljudmi v vodstvu, s katerim bomo izvedli drugi kmečki punt, ki bo poskušal ublažiti življenje kmečkega ljudstva v RS".

 

    Fotogalerija