https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje
https://www.ris-dr.si/
http://www.zniders.com/

LOKALNO

Delavnica »Neaktivni na trgu dela« poteka tudi v Gornji Radgoni

25.01.2014 ob 7:00  

V Gornji  Radgoni, v prostorih tamkajšnje Ljudske univerze, poteka eksperimentalna delavnica pod nazivom "Neaktivni na trgu dela".  Program je namenjen spodbujanju neaktivnih oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela, za njihovo ponovno vrnitev oziroma ponovni vstop na trg dela, s poglobljeno individualno in skupinsko obravnavo.

 

Moduli delavnic

Delo poteka v skupini, v kateri člani medsebojno komunicirajo ter obravnavajo posamezna gradiva, glede na temo aktivnega dne. Ciljna skupina delavnic so posamezniki, ki so dlje časa oddaljeni od trga dela in so prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije.  Po vsebini  je delavnica sestavljena iz 4. modulov.  Prvi modul imenovan "Motivacijska delavnica" traja dve uri in se posameznike informira o aktivnostih, v katere bodo vključeni. Glavni cilj je predvsem informiranje oseb o ciljih, namenu in poteku programa ter motivacija za vključitev v program.

V drugem modulu, imenovan "Triaža" se v obdobju 15. ur izvaja skupinsko in individualno. Predvidena skupina je najmanj 8 in največ 12 oseb. Razmerje med skupinskim in individualnim delom se prilagodi potrebam udeleženca. Cilji so prepoznavanje ključnih ovir in prednosti udeleženca pri njegovi aktivaciji in izbor potrebnih aktivnosti, da bo udeleženec izkoristil svoj potencial za vrnitev na trg dela.

V tretjem modulu, imenovan "Delavnica za učinkovit vstop na trg dela", ki traja 4 mesece oziroma 240 ur in je med moduli najobširnejši, se izvajajo predvsem odpravila ovir udeleženca pri vključevanju na trg dela ter pridobitev razvoja kompetenc za iskanje zaposlitve. Ta modul je namenjen poglobljenemu in sistematičnemu reševanju okoliščin, ki jih mora udeleženec predhodno razrešit za uspešno reševanje svoje socialne problematike. Glavna vsebina tretjega modula je motivacija, pomoč pri reševanju psihomatskih težav in morebitnih odvisnosti, pomoč pri razvijanju pozitivne samopodobe, razvijanje socialnih spretnosti in veščin, spodbujanje udeležencev pri širjenju in krepitvi lastne socialne mreže in pomoč pri obvladovanju stresa. V naštetih procesih se izvajajo tako svetovanja, analiza poklicnih interesov, analiza kompetenc za iskanje zaposlitve, pomoč pri izboru zaposlitvenih ciljev, predstavitev možnosti za vključevanje v posamezne storitve, pomoč pri telefonskih, elektronskih ali osebnih stikov, pomoč pri uporabi računalnika, pomoč pri oblikovanju osebne mape ter obiski in ogledi podjetij in raznih institucij.

V četrtem modulu, imenovan "Spremljanje in podpora udeležencu pri izvajanju dogovora o aktivnostih za vstop na trg dela", ki traja 3 mesece, se izvaja individualno. Cilj modula je predvsem spremljanje in realizacija dogovora o aktivnostih in individualna podpora udeležencu pri njegovi uspešni vrnitvi na trg dela.

 

Potek dela

Udeleženi smo bili v 3. modulu, po vsebini najobsežnejšem,izveden pod vodstvom trenerke mag.  Nataše Lorber, ter povprašali posamezne kandidate o mnenju in koristi samega obiska ter udeležbe na delavnicah.

Gospod Anton nam je pojasnil lastno mnenje o tem, kako se počuti v delavnici. "V delavnicah se dogaja natanko tisto, za kar je namenjeno, pri čem nam povedo kar se mora delati ampak, malo je za res ali pa tudi ne. Večinoma govorimo o zaposlitvi, kako pisat prošnje. Na žalost v naših letih (50 let), je skoraj da nemogoče prit do dela. Ni dolgočasno.Ga. Nataša nam na zabaven način predstavi probleme. V naši skupini se pa vsi srečujemo z zdravstvenimi težavami. Najbolj bi izpostavil, da nas starejše pošiljajo v  tovrstne delavnice, medtem ko mladi sedijo doma in ne dobijo službe."

Z besedami gospoda Antona, se je strinjala večina skupine, kajti pogovor je potekal z vsemi udeleženci.  Tema pogovora  je tekla tudi o dodatnem delu preko Zavoda za zaposlovanje, v katerem se opravlja delo na kmetiji. Tovrstno delo nekateri udeleženci zaradi zdravstvenih težav ne opravljajo, ostali so izpostavili, da se jim prilagodi zahtevnost dela njihovim možnostim.

 

Skromne želje udeležencev

Ob vprašanju, kakšen zaslužek bi si želeli, da bi lahko popolnoma normalno zaživeli, so podali presenetljiv, morda celo šokanten odgovor.

Gospod Dominik je odgovoril :"Ne potrebujem veliko, morda bi bilo dovolj 700 €"

V skladu z objavo statističnega urada o inflaciji v letu 2013 je ob koncu leta bilo objavljeno, da bo nova višina minimalne plače v letu 2014 znašala: 789,15 EUR, kar je za 5,49 EUR več kot je znašala minimalna plača v letu 2013. Ta znesek bo ministrica za delo določila, če se ne bo uporabilo ostalih opcij za povečanje minimalne plače iz 3 člena ZMinP; po predhodnem posvetu s socialnimi partnerji. Objavljen pa bo v mesecu januarju 2014 v UL RS.

V zadnjem času je bilo s strani gospodarstvenikov slišati, da bo zaradi dviga minimalne plače ogroženih na tisoče delovnih mest, vendar pa se je ponovno izkazalo, da gre za zavajanje in sprenevedanje.

 

 

 

 

 

 

 

    Fotogalerija