https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje
http://ris-dr.si/go/563/1063/CENTER_ZA_DRUZINE_MURSKA_SOBOTA
http://www.zniders.com/

GOSPODARSTVO

Kako naj bi izgledal severni del Murske Sobote?

22.10.2014 ob 9:00  

Idejni zasnova za projekt ureditve severnega dela Murske Sobote med Kopališko, Lendavsko oziroma Grajsko ulico in Ledavo, je bila izdelana že v letih 2011 in 2012 v okviru evropskega projekta FATE.


V sklopu tega projekta se je šlo predvsem za revitalizacijo območja vojašnic po Evropi. Zasnovo urbanistične ureditve za ta del Murske Sobote so izdelali v Ateljeju Ostan Pavlin iz Ljubljane.

Želja Mestne občine Murska Sobota je, da bi se vojašnica iz sedanje lokacije preselila približno dva kilometra proti severu. Tam se namreč nahaja zemljišče, kjer je bilo skladišče razstreliva. Večino območja sedanje vojašnice bi po novih načrtih zavzel raziskovalno podjetniški center ter objekti javnega programa, kot so osnovna šola, vrtec, študentski dom, pošta, trgovine, lokali, hotel, dom za starejše, itd.

Od gradu proti severu je načrtovana nova os oziroma promenada ob kateri bi se najprej zvrstil muzejski center z večjim trgom. Naprej ob promenadi bi se muzejski center povezal z izobraževalnim delom in še naprej z razvojnim centrom.

Kampus je zasnovan ob severozahodnem robu obravnavanega območja, ki meji na večjo parkovno ureditev ob stanovanjski pozidavi in reko Ledavo. Programsko se navezuje na izobraževalni center, ki je v neposredni bližini ter po potrebi na razvojni center. Kampus je zasnovan na robu grajenega območja, od stanovanjske pozidave pa ločen z večjim parkom, tako da živahno in pogosto tudi hrupno študentsko življenje ni moteče za okolico.

Področje, namenjeno stanovanjski pozidavi, je umeščeno na jugovzhodni del obravnavanega območja. Tako se smiselno nadaljuje stanovanjska pozidava z bloki ob Lendavski cesti na jugu in individualno gradnjo na vzhodu. Za novo naselje potrebna infrastruktura kot so osnovna šola, vrtec, dom starostnikov, trgovine, pošta, športna igrišča in podobno je zasnovana v neposredni bližini. Stanovanjsko naselje sestavlja več različnih enot. Višine stavb se postopoma nižajo, od juga proti severu, od visokih blokov ob Lendavski cesti pa vse do ravnice ob Ledavi.

Najbližje gradnji je enajst blokov takoj za visokimi bloki ob Lendavski. Omenjene bloke je nameravalo graditi gradbeno podjetje Gomboc, ki pa je sedaj v likvidacijskem postopku, zato se sedaj še išče vlagatelje. Projekt enajstih blokov je ocenjen na 48 milijonov evrov. Murska Sobota bi z izgradnjo teh blokov pridobila kar 484 novih stanovanj. Gradbeno dovoljenje za prvi od enajstih blokov pa je že izdano.

Vir: slo-projekti.si

    Fotogalerija