https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje
https://www.ris-dr.si/
http://www.zniders.com/

LOKALNO

Minister Janko Veber: Župan mora znati organizirati delo in imeti posluh za ljudi

Murska Sobota, 25.09.2014 ob 7:00  

V sredo popoldne je Aleksander Jevšek, kandidat za župana MO Murska Sobota, v prostorih restavracije Zvezda v Murski Soboti gostil ministra za obrambo RS, Janka Vebra. Na foruma sta razpravljala o zaščiti in reševanju. Prisotni so bili tudi predstavniki gasilskih društev MO Murska Sobota, Potapljaške zveze Slovenije, veteranskih organizacij in krajevnih skupnosti. Pogovor je vodil Dušan Grof.

Novi minister za obrambo o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter gasilstvu

Minister za obrambo RS Janko Veber se je najprej dotaknil delovanja prostovoljnih in ostalih enot, ki delujejo v primeru naravnih in drugih nesreč, predvsem prostovoljnih gasilskih društev. Po Vebrovih besedah imamo v Sloveniji okrog 150 tisoč prostovoljnih gasilcev. Veber se kot novi minister za obrambo zavzema za sprejetje novega nacionalnega programa za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Podal je tudi apel, da naj bi se v osnovnošolsko izobraževanje uvedel predmet zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami.  V gasilske organizacije je vključenih veliko mladih. Če to uspejo prenesti še v šole, bi vzgojili generacije, ki bodo solidarne do drugih in pomagale, ko bo to potrebno.

Poudaril je še, da je potrebno pred posegi in načrtovanjem posegov v okolje slediti občinskim prostorskim aktom. V MO Murska Sobota vidi kot problem predvsem poplave, suše in izpostavlja skrb za podtalnico.

Zaščiti pred nesrečami bi morala po njegovem mnenju posvetiti več pozornosti tudi vlada. Želi si predvsem več sredstev za te namene, saj se je zmanjšanje proračuna poznalo prav na opremljanju gasilskih društev, ki pa brez prave in ustrezne opreme tudi ne morejo delovati.

Poudaril je tudi pomen vključevanja vojske v reševanje v primeru nesreč. Določeno število pripadnikov vojske bi lahko usposobili v ta namen.

Veber je spregovoril še o vprašanju statusa gasilcev. Odnos med prostovoljnimi gasilci in njihovi delodajalci naj bi bil po njegovih besedah že urejen, potrebno pa je še urediti odnos med prostovoljnimi gasilci in državo. Predlagal je, da bi gasilci lahko bili deležni določenih davčnih olajšav, predvsem operativci, ki so bolj ogroženi.

Jevšku sta problematika in delo gasilcev dobro poznana

Aleksander Jevšek je v razpravi o gasilstvu in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami povedal, da je pri svojem delu v preteklosti imel pogosto stik s predstavniki prostovoljnih gasilskih društev. Organiziranost gasilstva zelo dobro pozna in tudi ljudi, ki so ga pri nas ustvarjali. Gasilce je označil za vztrajne in energične ljudi.  Poudaril je, da mora za zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami občina storiti vse, da se le te preprečijo. Veliko se da po njegovem mnenju že z vzdrževanjem vodotokov, potrebni pa so tudi dolgoročni ukrepi. Gasilsko društvo Murska Sobota je regijski center, vendar ni uspešno brez medsebojne pomoči ostalih akterjev v prostoru.

Svoj slogan za lokalne volitve Povezani za razvoj je prenesel na obravnavano tematiko in z njim zaključil, da je potrebno povezovanje med društvi čin to čim im prej ter z najboljšo opremo za učinkovitejšo pomoč.

Minister Veber je podprl kandidaturo Jevška za župana MO Murska Sobota

Jevšek je sicer že uvodoma poudaril, da mu kot Sobočanu ni vseeno kaj se v mestu dogaja, saj tu živi z družino, hkrati pa se zaveda, da bo treba še veliko narediti.

Minister Veber je bil nad življenjepisom Jevška navdušen in meni, da je dober kandidat za župana MO Murska Sobota. Kot bivši župan in to v več mandatih, še kako dobro ve, da je zelo pomembno, da župan zna organizirati delo v občinah. Poleg izjemno pomembnega posluha za ljudi  in organizacijo vseh služb, je Veber izpostavil še dobro sodelovanje s poslanci in vlado, sosednjimi občinami ter širše s tujino. Jevšek po njegovem mnenju vse to zna in ima izkušnje, še posebej pri organizaciji dela in mednarodnem sodelovanju.

Podrobnejši program pa bo Aleksander Jevšek predstavil na srečanjih po naseljih občine v naslednjih dneh.

Več fotografij v spodnji galeriji...

    Fotogalerija