https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje
https://bolleblu.si/
http://www.zniders.com/

LOKALNO

Javnosti predstavljeni študiji povezani s projektom energetske izrabe reke Mure

19.03.2015 ob 7:20  

V okviru priprave postopka državega prostorskega načrta so se kot investiror udeležile javne predstavitve študij, povezanih s projektom energetske izrabe reke Mure, Dravske elektrarne Maribor. Kot nosilec postopka umeščanja v prostor ga je organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor.


Študiji z naslovom Raba energetskega potenciala geotermalne energije v Pomurju, ki jo je izdelala pod vodstvom prof. dr. Alojza Poredoša Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani in Možnosti energetske izrabe reke Mure z alternativnimi tipi turbinske in generatorske opreme, ki jo je izdelala pod vodstvom prof. dr. Andreja Predina Fakulteta za energetiko Univerze v Maribor skupaj z Inštitutom za energetiko Krško in ZEL-EN d.o.o., sta bili izdelani v času regijske konference na zahtevo javnosti.

Javnost je od pripravljavca prostorskega načrta želela strokovno oceno, ali geotermalna in kinetična energija lahko predstavljata ekvivalentno alternativo projektu načrtovane hidroelektrarne Hrastje-Mota. Obe študiji sta pokazali, da je o tovrstnih oblikah energetske izrabe v prihodnosti vredno razmišljati, vendar pa ne v okviru zamenjave načrtovanih razvojnih projektov. Zaključki študij so lahko v duhu novih potencialnih virov energije v namene dodatne delne samooskrbe posameznih občin Pomurja relevantni. 

Za vse energetsko razvojne projekte veljajo enaki postopki umeščanja v prostor ter obsegajo številne strokovne študije in celovito presojo vplivov na okolje. O zahtevnosti postopkov priča dejstvo, da sta strokovni podlagi le del številnih analiz vseh segmentov okolja za oceno sprejemljivosti projektov v okolju. Šele na podlagi verodostojnih podatkov in strokovnih ocen je mogoče ovrednotiti kje je, na sprejemljiv in trajnosten način, umestitev objekta hidroelektrarne dopustna in mogoča.