https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje
https://www.ris-dr.si/
http://ris-dr.si/go/563/1063/CENTER_ZA_DRUZINE_MURSKA_SOBOTA

POLITIKA

Bo s političnimi manevri zrušeno uspešno vodenje ZD Ljutomer?

Ljutomer, 15.05.2015 ob 18:00  

V teh dneh v Zdravstvenem domu Ljutomer poteka odločanje o prihodnjem direktorju zavoda. Po štiriletnem mandatu, ko je sedanji direktor Nemec zavod popeljal iz rdečih številk in dosegel viden razvoj, pa je njegov položaj zaradi političnih vmešavanj, resno ogrožen. Bo tudi tokrat politika z vmešavanjem v zdravstvo obrnila hrbet svojim občanom?


Iz rdečih številk v zgodbo o uspehu

Preverili smo delovanje ZD Ljutomer v preteklih štirih letih. Pred štirimi leti se je ZD Ljutomer nahajal v rdečih številkah, večjih vlaganj v obstoječe prostore ni bilo, prav tako ne novih dejavnosti, zdravnikov pa je bilo premalo. Nekateri posamezniki so bili nepravilno razporejeni na bolje plačana delovna mesta,  bilo je tudi nekaj spornih izplačil za nadure in pogodbeno delo, materialni stroški poslovanja so bili visoki. Po nastopu novega vodstva, direktorja Nemca in strokovne vodje zdravnice Bavčeve, ki sta vodenje prevzela leta 2011, se je marsikaj spremenilo, uvedli sta se novi dejavnosti fizioterapije in kardiologije, predvsem pa je zdravstveni dom zaposlil šest mladih zdravnikov specializantov, ki večinom prihajajo iz domačega okolja. Pacientom se približujejo z dnevi odprtih vrat, za njih in za druge uporabnike organizirajo številna predavanja o preventivi in zdravem življenjskem slogu, organizirajo pohode, pripravljajo oddaje o zdravju in podobno. 

Načrti: Prihodnje leto naj bi bil zdravstveni dom v celoti prenovljen

ZD je tako v zadnjih štirih letih skupno ustvaril okoli 900.000 evrov kumulativnega presežka, ki ga sedaj v celoti vlaga v razvoj  (prizidek, obnove prostorov, opremo). Presežek so deloma že porabili za ureditev atrija, novo fasado, zgradili sodobno opremljen nadzidek in tako dobili tri ambulante, referenčno ambulanto, dvigalo, sanitarije za invalide, upravne prostore s predavalnico. V finančnem načrtu sedanje vodstvo načrtuje nadaljevanje prenove, pri čemer so tik pred izbiro izvajalca za celotno prenovo otroškošolskega dispanzerja, medicine dela in fizioterapije, nadaljevati pa nameravajo tudi s prenovo pritličja. Trenutno je v teku tudi razpis za nov prenosni ultarazvok in defibrilator za urgentno vozilo, kar omogoča še učinkovitejšo diagnostiko in reševanje.

Ko v dogajanje poseže politika

Dogajanje v javnem zavodu Zdravstveni dom Ljutomer pa je postalo vroče s pričetkom tega leta. Da želi ljutomerska županja Olga Karba spodnesti direktorja ZD, se je slutilo, ko je mimo občinskega poslovnika v tednu, ko je bil objavljen razpis za direktorja ZD, občinski svet brez tehtnih razlogov razrešil in zamenjal vse predstavnike občine v javnih zavodih. V teh dneh se bo odločilo, kdo bo novi direktor ZD Ljutomer. Za direktorski položaj se potegujeta dva kandidata, in sicer dosedanji direktor Tomislav Nemec, ki ta položaj zaseda od junija 2011 in zdravnica splošne medicine Suzana Makoter.

Odstop namestnika predsednika zavoda

Na včerajšnji seji sveta javnega zavoda ZD Ljutomer naj bi se glasovalo o novem direktorju, vendar do glasovanja ni prišlo, saj je pred tem odstopil vodja seje in namestnik predsednika sveta zavoda Drago Legen. Njegovemu odstopu je botroval predlog Boruta Paniča, enega izmed dveh predstavnikov zaposlenih v svetu zavoda, ki je med drugim predlagal, da se z dnevnega reda umakne tudi finančni načrt za letos. Kot je po odstopu pojasnil Legen, je odstopil, saj ne namerava sodelovati v tovrstnih političnih igricah. Svet zavoda ZD Ljutomer  sicer sestavlja devet oseb, to so trije predstavniki občine Ljutomer, predstavniki občin Križevci, Veržej in Razkrižje, dva predstavnika iz vrst zaposlenih in predstavnik zavarovancev. Prav med predstavniki Občine Ljutomer sta tudi zdravnik, ki je zaradi preveč izplačanih plač v sodnem postopku zdravstvenemu domu lani moral povrniti preveč izplačane plače ter bivši podžupan, ki je že v preteklosti podobno kot Karbova menil, da ZD mora voditi zdravnik.

Makoterjeva se ne namerava izločiti iz glasovanja o sebi

Na včerajšnji seji sveta občine Križevci so podprli dosedanje delo Nemca, želijo, da delo nadaljuje, podporo bi naj imel tudi pri ostali dveh občinah in predstavniku zavarovancev, medtem ko naj bi predstavniki občine Ljutomer ter oba predstavnika zaposlenih glasovali za Makoterjevo. Pri tem bode v oči dejstvo, da je druga predstavnica zaposlenih prav omenjena zdravnica, ki bi v primeru, da bi prišlo do glasovanja, odločala sama o sebi. Čeprav zakon o integriteti in preprečevanju korupcije posebej ne določa, da član sveta zavoda v istem zavodu ne sme kandidirati za direktorja tega zavoda, pa isti zakon naroča, da mora biti član sveta zavoda, ki kandidira na mesto direktorja tega zavoda, v celoti izključen iz vseh faz tega postopka. V tem primeru bi se morala zdravnica Makoterjeva odpovedati glasovanju, kar pa naj ne bi imela namena.

Bo zmagala politika ali vsebina?

Na odločitev o prihodnjem direktorju ZD Ljutomer ter o tem, ali bo zmagala politika ali pa se bo odločalo vsebinsko, bomo torej morali počakati (vsaj) do nadaljevanja seje sveta zavoda, ki bo naslednji torek. Do takrat pa ostajajo odprta vprašanja o tem, zakaj se sredi dela želi zamenjati vodstvo zdravstvenega doma, ki se razvija in ima načrte za celotno prenovo?

    Fotogalerija