https://www.ris-dr.si/go/1013/3219/Ples_noc_carovnic_v_dvorcu_Rakican_2022
https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje
https://www.pomurec.com/go/203/LOKALNO
https://www.ris-dr.si/go/1011/1886/DRUZINSKI_CENTER_POMURJE

POLITIKA

Občina Ljutomer izrazila nezadovoljstvo z elaboratom

Ljutomer, 21.12.2017 ob 12:20  

Občinski svet ni podprl predloga, ki bi za 300 odstotkov zvišal cene vode za podjetja ter za skoraj 100 odstotkov zvišal cene vode za občane.

https://www.ris-dr.si/go/1013/3219/Ples_noc_carovnic_v_dvorcu_Rakican_2022

Občina Ljutomer je 14. decembra 2017 prejela predlog izračuna cen vode za leto 2018. Predlog - imenovan elaborat - je pripravilo Javno podjetje Prlekija d.o.o. Po prejemu elaborata je občina zaprosila za simulacijo vplivov predlaganega izračuna na podjetja v ljutomerski občini, ki so jo prejeli v nedeljo, 17. decembra 2017.

Javno podjetje Prlekija d.o.o. je v skupni lasti osmih prleških občin, ki so pridobila evropska sredstva za izgradnjo novega vodovoda. Javno podjetje Prlekija d.o.o. mora upravljati z opremo, cevmi, črpališči in skupnim vodovodnim omrežjem sodelujočih občin.

Občina Ljutomer se je takoj odzvala in obravnavala predlog elaborata. Najprej na Obrtno-podjetniškem strateškem svetu, nato na odborih občinskega sveta in na koncu na Občinskem svetu Občine Ljutomer in nikjer ni dobil podpore.

Razlogov za zavrnitev predlaganega izračuna je več, predvsem, ker se ne odgovarja na naslednje:

-          Višje obremenitve gospodarstva za nekaj manj kot 300 % (oz. 50.000 EUR letno več)

-          Višje obremenitve občanov za nekaj manj kot 100 %.

-          V predlaganem elaboratu za 2018 je višji strošek omrežnine za 20 % napram predlaganemu elaboratu za 2017, ki ga je Občinski svet Občine Ljutomer tudi zavrnil.

-          Nepregledni stroški dela in storitev v izračunu cene (v izračunu ni jasno kateri stroški so se upoštevali, kako je s stroški pripojitve drugih komunalnih podjetij, ki so dejavnost opravljale na območjih posameznih občin in predvidenimi stroški storitev, kaj je zajeto v splošnih stroških - kljub zaprosilu lastnice, Občine Ljutomer, jih upravljalec JPP ne posreduje).

-          Odklanjanje zmanjšanja vodnih izgub (vse občine niso soglasne glede ustanovitve vodnega sklada, s katerim se bi zagotovila sredstva za zmanjšanje izgub iz sedanjih 40 % v območju UE Gornja Radgona in 30 % v območju UE Ljutomer na skupaj 20 % po celotnem območju Sistema C).

-          Odklanjanje priključevanja vseh občanov v vseh osmih občinah na izgrajeno javno vodovodno omrežje.

-          Neenotni tehnični standardi v občinah.

-          Nedorečena lastnina na stari infrastrukturi.

Občina Ljutomer je dan po seji Občinskega sveta, to je včeraj, obvestila Javno podjetje Prlekija d.o.o. o sklepu in prosila za pripravo novega elaborata, na način, da se celotni Sistem C razdeli na dva podsistema  C1 in C2, saj sistem C tako tehnično deluje (od Vučje vasi naprej ni pretoka vode v območje UE Ljutomer). S tem bi bil strošek za občanke in občane ter podjetja pravično razdeljen, menijo na občini. Ob tem so zaprosili, da se tako popravljen izračun pripravi do konca leta 2017.

Kot pa naj bi se že odzvali v javnem podjetju Prlekija, pa novega izračuna ne želijo pripraviti.

    Fotogalerija