https://www.apms.si/
http://www.gtz.si/
http://www.ac-andrejek.si/
http://www.m-energetika.si/
https://www.saubermacher-komunala.si/
https://www.pomurec.com/vsebina/50328/Za_praznike_se_zahvalite_na_Pomurec_com
https://www.puconci.si/
https://www.facebook.com/SR%C5%A0A-parketarstvo-in-trgovina-482767995154662/
http://www.center-maximus.si/si/
https://www.facebook.com/Cvetli%C4%8Darna-Andreja-380603335338336/
http://www.obcinaljutomer.si/
http://www.jelka-beltinci.si/

LOKALNO

FOTO in VIDEO: Občina Moravske Toplice - Največja v Pomurju

09.10.2018 ob 6:00  

Občina Moravske Toplice je po površini največja občina v Pomurju in meri 144,5 km², o njej in investicijah, ki so jih izvedli v zadnjem mandatu pa nam je povedal župan Alojz Glavač. Na dnu članka si lahko ogledate še predstavitveni video občine.

Pomembnost infrastrukture

Glede na velikost občine ni presenetljivo, da je glavnina njenih investicij usmerjena v infrastrukturo, ki jo tako veliko območje zahteva. Poleg tega so Moravske Toplice največji turistični kraj v Pomurju s 3.144 ležišči, ki beleži letos od januarja do avgusta 105.686 prihodov turistov in 359.983 prenočitev turistov glede na podatke SURS. Krepitev turistične dejavnosti pomeni prav tako velik pritisk na infrastrukturo, ki se mora prilagajati trendom krepitve turizma v občini ter potrebam gostov in prebivalcev občine. Osnovni namen vlaganja v infrastrukturo je izboljšanje in dvig kakovosti življenja in bivanja za vse, ki v občini živijo, delajo in jo obiščejo.

Financiranje projektov

Velike investicijske projekte je Občina Moravske Toplice finančno pokrivala in jih bo tudi v prihodnje v največji možni meri pokrivala s sofinanciranjem iz EU skladov oz. s sredstvi Republike Slovenije. Daleč največji projekt Pomurja, kjer je bila vključena tudi Občina Moravske Toplice, je prva faza Pomurskega vodovoda. Druga faza projekta je v pripravi v okviru Dogovora za razvoj regij.

Foto: Čistilna naprava

Sanacija vodovoda, cest, pločnikov...

Med investicijskimi naložbami je potrebno v zadnjem štiriletnem obdobju izpostaviti še naslednje naložbe: med najpomembnejšimi je celovita infrastrukturna obnova vasi Bogojina, ki zajema sanacijo vodovoda, cest, pločnikov in javne razsvetljave v skupni višini 975.000,00 EUR, kanalizacija in čistilna naprava Filovci v skupni višini 1.700.000,00 EUR. Večjih investicijskih vlaganj v zadnjih štirih letih so bili deležni Martjanci v skupni višini cca. 736.000,00 EUR. Občina vlaga tudi v kolesarsko omrežje, ki se navezuje na Euro Velo 13 oz. kolesarsko pot ob železni zavesi v skupni višini 53.800,00 EUR. Rekonstrukcije cest in pločnikov v občini so znašale 2.163.000,00 EUR. Velik projekt je tudi komasacija in agromelioracija Prosenjakovci v višini 693.000,00 EUR.

Foto: Preplastena cesta 

Ostali projekti

Občina pa ne vlaga samo v infrastrukturo. Pomemben del razvojnih projektov so mehki projekti, ki se navezujejo na razvoj turizma, malih in srednje velikih podjetij in prostorskega načrtovanja. Tu gre posebej izpostaviti Občinski prostorski načrt, ki je bil sprejet v letu 2017. Velik delež sredstev v projektih, ki jih občina namenja mehkim vsebinam, sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija iz različnih virov. 

Znak Slovenia Green Destination

Razvojni korak naprej predstavlja zelena politika, h kateri se je zavezala Občina Moravske Toplice pri pridobivanju znaka Slovenia Green Destination, saj ta vključuje poleg turističnega gospodarstva in turistov tudi druge lokalne deležnike in prebivalce. Poleg tega gre za močno spodbudo lokalnemu turističnemu gospodarstvu, ki lahko z inovativnimi zelenimi produkti in doživetji prodre na nove trge. V okviru okoljskih naložb občanov Občina spodbuja tudi gradnjo malih čistilnih naprav v maksimalni višini 1.500,00 EUR na posamezno stanovanjsko hišo oz. do 50% investicijske vrednosti čistilne naprave.

Video

Za vas smo pripravili tudi video za lažje razumevanje in vizualni prikaz zgoraj napisanega.

Več fotografij v spodnji galeriji...

    https://lekarna-springer.si/
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100009901243698

    Fotogalerija

    https://yes-pohistvo.si/