https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje
https://www.ris-dr.si/
https://www.ris-dr.si/go/555/1684/LUKA_BASI_V_DVORCU_RAKICAN

POLITIKA

FOTO: V Lendavi so se predstavili županski kandidati

Lendava, 14.11.2018 ob 6:00  

V nedeljo, 11. novembra, je v Gledališki in koncertni dvorani v Lendavi potekalo osrednje soočenje županskih kandidatov, ki kandidirajo na območju občine Lendava.

https://www.ris-dr.si/go/555/1684/LUKA_BASI_V_DVORCU_RAKICAN

Srečanja se je udeležilo vseh pet županskih kandidatov: Igor Kulčar, dr. Mihael Kasaš, Franc Laj, Dejan Süč in Janez Magyar. V več kot dveh urah so kandidati spregovorili o številnih aktualnih temah na področju demografije, infrastrukture, gospodarstva in drugo.

Kandidati so najprej predstavili sebe in svoje razloge za kandidaturo, nato pa odgovarjali na vprašanja, ki so jih postavljali voditelj soočenja Sandor Kovacs, navzoči v publiki in pa vprašanja, ki so jih za kandidate že pred soočenjem občani poslali preko e-pošte.

Vprašanja so se najprej dotaknila povprečne starosti prebivalcev občine Lendava, ki je visoko nad povprečjem prebivalcev Slovenije. Ob vprašanju, kako bi Lendavo naredili zanimivo za mlade in preprečili njihovo odseljevanje se je večina kandidatov strinjala, da je to možno le tako, da se mladim zagotovijo delovna mesta. Da pa bodo nova delovna mesta lahko nastala, sta po mnenju nekaterih potrebna razvoj v industriji in vzpostavitev podjetniškega inkubatorja.

Ker pa je starejših občanov čedalje več, je potrebno poskrbeti tudi zanje. Ob tem se večina kandidatov zaveda, da je dom starejših občanov Lendavi prenatrpan, zaradi česar nekateri menijo, da bi prazne objekte po vaseh, ki so v lasti občine morali preurediti in tam omogočati oskrbo za starejše ljudi. Večina kandidatov vidi velik pomen tudi v oskrbi na domu, ki starejšim omogoča, da kolikor se da dolgo uživajo v kakovostnem življenju doma. Poudarek pa večina kandidatov daje tudi povečanju mobilnosti za te občane, saj so vasi v občini zelo razkropljene. Kulčar je ob tem predlagal, da bi se v Lendavi uvedel avtobus »Lendavčan« po modelu Sobočanca v Murski Soboti.

V nadaljevanju so se vprašanja nanašala na infrastrukturo občine, predvsem je bilo govora o objektih v lasti občine ter o ureditvi Glavne ulice. Večina kandidatov je menila, da je nekatere objekte v lasti občine potrebno obnoviti, ob čemer so posebej omenili dotrajane vaške domove, mrliške vežice in stavbe v starem mestnem jedru. Po mnenju nekaterih bi bilo treba vzpostaviti prosti Wi-Fi, internetno povezavo pa omogočiti tudi odročnim vasem v občini. Laj je v tem sklopu omenil še potrebno obnovo stopnic med Lendavo in Dolgovaškimi goricami ter kolesarsko povezavo Lendava-Pince.

Prav vsi kandidati so se strinjali, da je nujno potrebna izboljšava cestne infrastrukture. Problem sta predvsem prometna varnost na Glavni ulici in povečan promet na cesti, ki vodi do stolpa Vinarium. Kandidati menijo, da bi bilo potrebno Glavno ulico, kolikor je mogoče, zapreti za promet, še pred tem pa zgraditi obvoznico. Glavno ulico večina želi spremeniti nazaj v mestno jedro, kjer bo prostor za obiskovalce, pešce in kolesarje pa tudi za ponudnike raznih storitev in prebivalce. Magyar pa je pri tem poudaril, da je pri tem potrebno pritegniti domače in ne tuje arhitekte.

Problematiko ceste do Vinariuma bi nekateri kandidati skušali rešiti z razširitvijo obstoječe ceste, koliko je to mogoče. Večina jih meni, da avtobusi ne bi smeli peljati do stolpa, ampak bi morali parkirati spodaj. Nekateri kandidati so predlagali, da bi se uvedel prevoz z majhnimi avtobusi do 15 ljudi ali pa da bi se tisti, ki so mobilni, lahko do stolpa podali kar peš. Kasaš pa je podal še eno rešitev, turistični vlakec, ki bi ne samo vozil do Vinariuma, ampak bi krožil po celotnih Dolgovaških goricah. S strani nekaterih kandidatov je bila omenjena tudi vzpostavitev druge trase cestne povezave.

Večina kandidatov si deli mnenje tudi pri ukrepih, s katerimi bi lahko izboljšali pogoje za delovanje gospodarstva, in sicer da je to možno z omogočanjem ustreznih pogojev za nove investicije in pa z zagotovitvijo gradbenih zemljišč. Süč je poudaril še pomen vzgojno-izobraževanlnih ustanov, saj se investitorje lahko privabi tudi z zagotavljanjem ustreznega kadra. Večina kandidatov je omenila tudi to, da je ob razvoju industrije potrebna skrb, da ta razvoj ne bo vplival na razvoj turizma in pa seveda na zdravje ljudi ali okolje.

Proti koncu soočenja so kandidati odgovorili še na krajša vprašanja, prejeta preko e-pošte. Ob tem so vsi pritrdili, da so po volitvah pripravljeni zagotoviti neposredne prenose vseh sej občinskega sveta. Večina kandidatov je tudi mnenja, da je možno pričakovati, da se bodo zmanjšali prispevki recimo za odvoz smeti, plačilo vode in nadomestila za stavbno zemljišče.

Več fotografij v spodnji galeriji ...

    Fotogalerija