https://www.ris-dr.si/basket
https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje
https://www.pomurec.com/vsebina/75056/KOBAL_TRANSPORTI_zaposluje
https://www.pomurec.com/go/203/LOKALNO

GLOBALNO

Povečanje števila turističnih prihodov za 116 odstotkov

16.11.2018 ob 18:00  

Po podatkih SURS-a se je število turističnih prihodov v izbranem časovnem obdobju (v trenutnem županskem mandatu) v Sloveniji povečalo za 58 odstotkov. Število prihodov domačih turistov se je povečalo za 28 odstotkov in število tujih gostov za kar 73 odstotkov.

https://www.ris-dr.si/basket

Število turističnih prihodov se je, predvsem na račun večjega prihoda tujih turistov, najbolj povečalo v občini Šentilj. Turizem se je najbolj povečal v Murski Soboti, medtem ko je ta v Kopru manjši za 20 odstotkov. Rast turizma gre v večji meri pripisati gospodarskemu okrevanju in globalni rasti, vendar so to nekatere občine dobro izkoristile, nekatere pa malce manj.

Za primerjavo vam predstavljamo število turističnih prihodov pred nastopom na župansko funkcijo (obdobje med septembrom 2013 in avgustom 2014) ter število turističnih prihodov v zadnjem letu (med septembrom 2017 in avgustom 2018). Gre za seštevke mesečnih prihodov, saj so po podatkih SURSA upoštevani samo nastanitveni objekti z vsaj desetimi ležišči.

Največja rast turističnih prihodov v občini Šentilj

Število turističnih prihodov se je najbolj povečalo v občini Šentilj, in sicer s 350 na 5.001. Hkrati se je za 160% povečalo število sob za turistične namene. Število domačih turistov se je več kot podvojilo, rast prihodov tujih turistov pa je več kot 4.000-odstotna. Turisti iz tujine so tako ustvarili 68 odstotkov turističnih prihodov v zadnjem letu, od tega jih več kot polovica prihaja iz Avstrije. Župan občine Šentilj Štefan Žvab pojasnjuje, da gre največ zaslug izgradnji novega hotela Kazino Mond. V občini se veliko posvečajo trajnostnemu turizmu in sobivanju z naravo, kjer gostom ponujajo kolesarske in pohodniške poti, prek kmečkega turizma pa jih privabljajo tudi s kulinariko, svojo naravno in kulturno dediščino.

Med občinami, ki ne ležijo ob meji, se je število turističnih prihodov najbolj povečalo v občini Železniki in sicer v zadnjih štirih letih beležijo skoraj štirikratni povečani obisk. Zasluga gre predvsem tujim gostom, število domačih turistov se ni niti podvojilo. Največ prihodov so beležili v juliju in avgustu, saj so takrat največ prihodov ustvarili turisti iz Češke, Francije in Nemčije. Število sob se je v izbranem časovnem obdobju povečalo za slabih 40 odstotkov.

Murska Sobota najbolj uspešna med mestnimi občinami

Med mestnimi občinami je najvišjo rast turističnih prihodov beležila občina Murska Sobota, in sicer se število turističnih prihodov povečalo za 116 odstotkov. Ta odstotek se je povečal predvsem na račun domačih turistov, ki so ustvarili 151 odstotkov več prihodov, kot jih je občina beležila pred nastopom sedanjega županskega mandata. Tudi število prihodov tujih gostov se je povečalo, in sicer za 75 odstotkov, število sob pa za dobro polovico.

V občini Rogašovci in Selnica ob Dravi je število turističnih prihodov v letu 2018 padlo na nič in tako sta ti dve občini na vrhu med občinami z najvišjim upadom turizma. Občina Rogašovci je tako pred lokalnimi volitvami beležila 810 turističnih prihodov, Selnica ob Dravi pa 2.282. Največje zmanjšanje števila turističnih prihodov beležita mestna občina Koper in občina Slovenj Gradec, saj sta beležili upad turističnih prihodov. V Kopru je obisk tujih turistov ostal skoraj nespremenjen, pri domačih turistih pa je upad več kot 40-odstotni. Število sob se je v tej občini povečalo za dobre štiri odstotke.

    Fotogalerija