https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje
http://www.zniders.com/
https://www.ris-dr.si/

POLITIKA

Pred nedeljskimi volitvami smo županskima kandidatoma občine Tišina zastavili zanimiva vprašanja

30.11.2018 ob 6:00  

Pred drugim krogom lokalnih volitev smo nekaj vprašanj namenili tudi kandidatoma Občine Tišina. Spodaj vam podajamo odgovore Ivana Horvata, trenutnega protikandidata župana občine Tišina Franca Horvata.

1. Prvi krog županskih volitev je za nami, kako ste zadovoljni z rezultatom in kaj pričakujete v nedeljo, ko se boste v 2. krogu potegovali za županski stolček?

Ivan Horvat: Res je, da bi si želel boljše izhodišče za drugi krog, vendar tudi to ni tako slabo, da ga ne bi mogli spremeniti v zmago.

Franc Horvat: Pri petih kandidatih za župana v občini Tišina je bilo zelo težko doseči zmago v prvem krogu, zato sem z rezultatom zelo zadovoljen. V drugem krogu pa pričakujem gladko zmago!

2. Veliko se omenja urejanje okolice reke Mure oziroma vzporedno s tem urejanje kolesarskih poti povezanih z Radenci in sosednjo Avstrijo. Na kakšen način in kje boste pridobivali finančna sredstva in kolikšnem času bi lahko bil projekt končan?

Ivan Horvat: Občine ob reki Muri  imajo srečo, da je bilo končno  letos razglašeno biosferno območje (Unescov sistem biosfernih rezervatov) reke Mure, saj to prinaša neki novi moment, v okviru katerega se bo dalo pridobivati sredstva tudi za namene ureditve konkretno turizma oz. kolesarskih poti. Avstrija ima na področju kolesarskega turizma- ponudbe storjenega že veliko, ob sami Muri ima kar urejene kolesarske poti. Tudi na naši strani je nekaj v tej smeri narejeno, vendar še premalo. Tako na levi kot na desni strani reke bo potrebno urediti nadaljevanje kolesarskih poti iz Avstrije vse do Hrvaške in Madžarske. V okviru tega bo potreben tudi kakšen kolesarski most kot v Cmureku.
Povezovanje za pridobitev projektov bo obvezno tako s sosednjo občino Radenci, Avstrijo in v bistvu z vsemi občinami, ki imajo reko Muro in še dalje. Torej, pridobitev finančnih sredstev s pomočjo razglasitve biosfere, kohezijska sredstva, obvezno povezovanje s občinami in Avstrijo.
Projekt bi potreboval 1-2 leti za izdelavo in pripravo dokumentacije, ter sama realizacija 3- 4 leto.

Franc Horvat: Občina Tišina je pristopila k projektu Murske kolesarske poti, kjer je projekt vključeno 13 občin na levi in desni strani reke Mure. Projekt je že vključen v Državni kolesarskih povezav, ki ga pelje Direkcija RS za infrastrukturo. V projektu Državnih kolesarskih povezav bo projekt v celoti pokrila Direkcija za infrastrukturo. Celoten projekt bi se izvedel v letih 2019 - 2022.

Foto: Občina Tišina

3. Kaj trenutno ponuja občina Tišina turistom? Ali menite, da je to dovolj? Kje vidite še potencial razvoja turizma v občini Tišina?

Ivan Horvat: Trenutno občina Tišina ne ponuja kaj dosti turistom, bi pa z malo pomoči oz. organizacije s strani občine lahko ponudila kaj več. Imamo ribnike v Gradišču, konjeniški klub Zaton na Petanjcih, Paintball na Petanjcih, spust po reki Muri, ogled vrta Spominov in tovarištva na Petanjcih, gostince, ki lahko ponudijo okusno domačo ekološko pridelano hrano… Torej, če znamo vse to povezati v ponudbo lahko dobimo dobro eno ali dvodnevno ponudbo, žal pa nimamo prenočitvenih možnosti.
O prenočitvah bi bilo potrebno razmisliti, vsekakor pa na tem področju moramo izkoristiti letošnjo razglasitev biosfernega rezervata Mure v okviru katerega se bodo našle sigurno kakšne možnosti.

Vsekakor, kot je bilo že prej omenjeno v prejšnjem vprašanju ne smemo pozabiti na kolesarski turizem.

Franc Horvat: V občini Tišina se lahko turist ustavi v Ribnikih v Gradišču, Zatonu na Petanjcih, si ogleda cerkev na Tišini in obnovljeni Bathyanijev dvorec na Tišini, ali obišče Vrt spominov in tovarištva na Petanjcih, ter nadaljuje naprej na poligon paintballa v Petanjcih. Z odlično ponudbo za kosilo, večerjo pa je poskrbljeno v naših gostilnah. Za večji potencial turizma in bolj pestro ponudbo se pripravljajo načrti za ureditev TIC-a v prostorih nekdanjega mejnega prehoda Gederovci, katerega smo v tem mandatu pridobili od države. V objektu bi ob TIC-u uredili tudi, - trgovino z izdelki domače obrti, kmetijskimi pridelki in izdelki, ter spominčki, - servisno delavnico za kolesa idr.

Sam projekt bo nadgrajen in v objektu se bodo uredile prenočitvene kapacitet v zgornjem delu (nadstropju), Hostel s standardi specializacijo kolesarski

Ob samem objektu pa se načrtuje tudi Počivališče - postajališče s servisom oskrbo za avtodome.

4. Če boste v nedeljo izvoljeni za župana, kaj bo vaša prva poteza?

Ivan Horvat: Priprava projektov za nadaljnje pridobivanje sredstev.

5. Katerega projekta se boste lotili najprej, čemu boste dali prioriteto in zakaj?

Ivan Horvat: Končanje oz. da čim prej zaživi center za dnevno varstvo odraslih (prostori že čakajo več ko 1-leto), končanje izvedbe  sanacije državnih cest, nekaj bi že moralo potekati, za nekatere se pa pridobiva dokumentacija, oživitev turistične ponudbe občine s pomočjo TIC-a. Dokončna ureditev s preskrbo z vodo, pridobitev sredstev za večnamensko dvorano. Razbremenitev družinskih proračunov in občino, ki bo prijazna do mladih družin, kot tudi spodbuditi raziskovalno delo mladih, pritegniti predvsem študente z izdelavo diplomskih, raziskovalnih in projektnih nalog na izzive v občini Tišina. Na ta način bomo prišli do idej, mladi pa se bodo čutili dobrodošli, da ostanejo v občini in v naših vaseh.

6. Menite, da je dosedanje vodstvo počrpalo dovolj državnih in evropskih finančnih sredstev oziroma menite, da so bili dovolj uspešni pri pridobivanju le-teh? Kako se boste vi lotili pridobivanja sredstev, če boste izvoljeni?

Ivan Horvat: Bila so počrpana sredstva na področju kmetijstva - komasacija, agromelioracija, nekaj na področju ureditve okolice-ureditev parka na Tišini, vendar vse skupaj premalo, nekaj malega za ureditev infrastrukture.

Pridobitev sredstev za večnamensko dvorano, pridobivanje sredstev za reševanje poplavnosti- ureditev nasipov v okviru biosfernega območja, ureditev kolesarskih poti – povezovanje – biosfera, skratka skrbno spremljanje razpisov in prijavljanje nanj tako na področju infrastukture kot na vseh ostalih področjih.

7. Katere programe bi izpostavili v času vašega županovanja in kateri so ostali nedokončani in bi jih želeli nadaljevati, če boste izvoljeni? Kje se je zataknilo, da niste dokončali vseh zastavljenih ciljev?

Franc Horvat: V preteklem mandatu 2014 – 2018 so bili pripravljeni in izvedeni, tudi z 2,2 MIO € EU sredstev, naslednji projekti,: - Agromelioracije v 9 vaseh, za katera so nam bila dodeljena sredstva v višini 2 mio €, - Obnovili smo Bathyanijev dvorec, ter zgradili Zdravstveni center in lekarno s pomočjo javno zasebnega partnerstva, - Obnovili smo cesto na Krajni z pločniki, ulično razsvetljavo in vodovodnim omrežjem,

- Občina Tišina je postala lastnik nekdanjega mejnega prehoda Gederovci, - Uvrstili smo kolesarsko stezo Vanča vas - Tišina med Kohezijske projekte EU, - Pridobili EU sredstev za obnovo parka na Tišini, - Pridobili gradbeno dovoljenje za Večnamensko športno dvorano pri OŠ Tišina, - Sprejet je bil novi Občinski prostorski načrt – OPN,

- Zgrajen je zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov na Petanjcih,

- Pridobili smo prostore za vzpostavitev centra za starejše občane,

- Izvaja se rekonstrukcija državne ceste Tišina – Tropovci, ...

Kot ena izmed prioritet v novem mandatu je izgradnja Več namenske dvorane pri OŠ Tišina za katero smo v tem mandatu pridobili gradbeno dovoljenje. Žal v treh letih tega mandata ni bilo razpisov za izgradnjo športnih in vel namenskih dvoran ne na državni ravni, ter tudi ne na ravni EU. Če želimo projekt pričeti moramo imeti zagotovljena sredstva.

8. Kdaj bo dokončan projekt dotrajanega vodovodnega omrežja? Ali že imate finance ali kako jih boste pridobivali?

Franc Horvat: Občina Tišina je vključena v projekt Vodovod sistema B II. Faza. V projektu prenove vodovodnega omrežja se predvideva zamenjava vodovodnega omrežja v vaseh: Murski Črnci,Gradišče, Tropovci, Tišina, Petanjci, Murski Petrovci, Sodišinci, Gederovci, delu Krajna, Rankovci, delu Vanče vasi in Romskem naselju Vanča vas – Borejc. Ta projekt je vključen v Dogovor za Razvoj Pomurske razvojne regije iz katerega bo ta projekt sofinanciran.

    Fotogalerija