https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje
http://www.zniders.com/
https://www.ris-dr.si/

POLITIKA

Kandidata občine Lendava pred drugim krogom volitev

30.11.2018 ob 6:05  

Bliža se drugi krog lokalnih volitev, zato smo oba kandidata za župana Občine Lendava povprašali o nekaterih ključnih vprašanjih. Odgovore Janeza Magyarja in Dejana Süča vam podajamo spodaj.

 

Janez Magyar

1. Že več kot deset let uspešno vodite svoje podjetje. Kako to, da ste se odločili za župansko kandidaturo in kako bo z vodenjem podjetja v primeru, da postanete župan?

Da, podjetje uspešno deluje že dvanajsto leto. Menim, da imam dovolj izkušenj na različnih področjih delovanja, ne samo na gospodarskem, tudi v delovanju v kulturi, sem tudi dejaven v različnih društvih, ne nazadnje sem neposredno izvoljen član Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava in tudi član Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti! Se zadosti ambiciozen, poln energije, poln idej in poštenih namenov za delo za dobro Občanov Lendave! Moja sinova sta že vrsto let delavna in živita z podjetjem. Del lastništva sem pred časom prepustil starejšemu sinu Alenu! Mlajši Matej pa po dobil delež podjetja, ko diplomira, ki bo pa v kratkem! Vsekakor pa z pomočjo izvrstnih zaposlenih, ki so že vsi dalj časa v podjetju, so lojalni podjetju, na njih tudi lahko zelo zanesemo, saj so že marsikatere probleme sami reševali.


2. Sami delate na področju gospodarstva, s kakšnimi ukrepi boste skušali spodbuditi razvoj malega gospodarstva in podjetništva v občini Lendava?

Planiramo oblikovanje stalnega fonda pomoči oz. subvencij domačim podjetjem za nove zaposlitve, mlade začetne podjetnike in samozaposlitve! Domačim podjetjem ponuditi ugodnejši nakup nepremičnin za svojo dejavnost! Sodelovati na poslovnih vlagateljskih konferencah - ena velika bo v naši okolici v mesecu Januarju 2019 - na takih konferencah v polni in pravi luči ponudit občinske resurse za potencialne vlagatelje! Vzpostaviti strokovno ekipo potrebne za pripravo dokumentacije za Podjetnike, ki se želijo prijavljati na določena sredstva! V najkrajšem možnem času zaključit in sprejet na Občinskem svetu Prostorski plan! Aktivna vloga pri izgradnji železniških povezav z Slovenijo in tudi z Madžarsko. Sedaj je povezava mogoča le prek Hrvaške!

3. Veliko se je in se še dela na tem, da bi znova oživili staro mestno jedro. Kaj bi tam še postorili, da bi res zaživelo?

Kot prvo, bi bilo potrebno preusmerit odvečni promet z velikimi gradbeni stroji, kmetijsko mehanizacijo, in tovorni promet. Zato je zelo potrebno izgradit južno obvoznico Lendave, za razbremenitev centra. Bomo finančno podpirali subvencioniranje najemnin za obrtnike in storitvene dejavnosti za najemanje praznih lokalov v središču Lendave!

4. Kaj bi po vašem mnenju Občina Lendava najbolj potrebovala (lahko razčlenite na podeželje in mesto) in kateri bo prvi projekt, ki se ga boste lotili v primeru izvolitve?

Vsekakor so najbolj potrebna obnova vaških -kulturnih -gasilskih domov, saniranje cest po naseljih, ureditev - čiščenje odvodnih jarkov, saniranje plazovitih območij v Lendavskih goricah, izgradnjo in ureditev obstoječih kolesarskih poti. Urediti lastniške odnose v vseh vaških, športnih in drugih objektih zaradi lažje prijavljanje na razpise za določena potrebna vlaganja. Pa še ogromno različnih konkretnih predlogov, pripomb sem videl ob predstavitvah po naseljih v Lendavi ni na podeželju...

Dejan Süč

1. Velik problem v Lendavi sta odseljevanje mladih in staranje prebivalstva. S kakšnimi ukrepi bi trend staranja prebivalstva zaustavili in mogoče celo obrnili?

Zagotovo se trend odseljevanja mladih in posledično s tem tudi naglega staranja prebivalstva občine Lendava, ne da ustaviti čez noč, saj so demografski trendi tisti, ki potrebujejo največ časa, da spremenijo smer. Težava, ki jo omenjate, se ni zgodila čez noč, zato je nerealno pričakovati, da jo preko noči saniramo, obenem pa se moramo zavedati, da negativni demografski prirast in pospešeno staranje prebivalstva ni težava samo v občini Lendava, ampak tudi v drugih prekmurskih občinah, saj je naglo staranje prebivalstva in odseljevanje mladih pereče tudi v njih.

Sam župan na negativni demografski prirast in na trend staranja prebivalstva ne more imeti neposrednega vpliva, lahko pa ustvarja pogoje, ki mladim omogočajo zaposlovanje v domačem kraju in hkrati s tem tudi pogoje za bivanje v domačem kraju. Vsekakor župan lahko vpliva na razvijanje domačega kadra ter na spodbujanje mladih k delu, tudi s spodbujanjem študentskega dela, predvsem pa s povezovanjem mladih s potencialnimi delodajalci preko različnih projektov.

2. Kakšne kadrovske menjave lahko pričakujemo v občinski upravi v primeru vaše izvolitve? Ali bi se po vašem mnenju na Občini Lendava lahko zmanjšalo število zaposlenih glede na prikazane rezultate zadnjih štirih let?

Večjih kadrovskih menjav ne bo. Menim, da so vsi zaposleni v Občinski upravi kompetentni, vendar pa bom, če bom izvoljen za župana, po pogovoru z zaposlenimi pripravil reorganizacijo. Želim si, da bi vsak zaposleni v občinski upravi opravljal delo, za katerega je kompetenten in ki mu je strokovno blizu. Obenem se bom trudil racionalizirati stroške OU.

3. Izgradnja stolpa Vinarium je pomembno prispevala k večji turistični prepoznavnosti Lendave, ob tem pa se je zmanjšala kvaliteta življenja ljudi, ki živijo ob cesti, ki vodi do omenjenega stolpa. Kako bi se lotili reševanja nastalega problema?

Strinjam se, da je potrebno dostop do stolpa razbremeniti, saj pogosto prihaja na cestah, ki vodijo do Vinariuma, do kaosa. Nagibam se k dvema možnostma, in sicer, da se do stolpa Vinarium spelje nova pot, ki bi vodila preko Dolgovaških Goric ali pa, da se v mestu, na zemljišču pred DSŠ Lendava uredi parkirišče, obiskovalci pa imajo možnost dostopa do stolpa z električnimi minibusi. O tem, ali je možno speljati cesto preko Dolgovaških Goric, bodo seveda odločali strokovnjaki, saj menim, da slednji lahko najdejo najboljšo rešitev.

4. Kaj bi po vašem mnenju Občina Lendava najbolj potrebovala (lahko razčlenite na podeželje in mesto) in kateri bo prvi projekt, ki se ga boste lotili v primeru izvolitve?

Občina Lendava trenutno potrebuje urejen center mesta, ničto toleranco do sovražnega govora, prijazno občinsko upravo ter enakomeren razvoj vseh krajevnih skupnosti. Prvi projekt, ki ga bom, v primeru, da bom izvoljen za župana, speljal, bo obnova stavbe stare blagovnice v starem mestnem jedru, na mestu katere bo zrasla stavba nove Knjižnice in izobraževalnega centra. Hkrati s tem projektom pa bom po sestanku s predsedniki vseh KS določil prioritete pri obnavljanju vaških domov in mrliških vežic ter nabave gasilske opreme ter obenem imenoval osebo, ki bo skrbela za komunikacijo med krajevnimi skupnostmi in občinsko upravo, saj želim, da se vsaka krajevna skupnost razvija skladno in po njenih najboljših močeh. Prav za potrebe krajevnih skupnosti, javnih zavodov in nevladnih organizacij bom že v prvem letu ustanovil razvojno pisarno, ki bo slednjim pomagala pri pripravi projektov za različne javne razpise ter vodenju slednjih, če bodo posamezni projekti izbrani.


    Fotogalerija