https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje
https://www.ris-dr.si/
https://www.ris-dr.si/go/555/1684/LUKA_BASI_V_DVORCU_RAKICAN

LOKALNO

Starejše zaposlene delodajalci ocenjujejo kot dragoceni kader

10.09.2019 ob 6:05  

Spodbujanje in omogočanje aktivnega in zdravega staranja prebivalstva predstavlja pomemben izziv na ravni Evropske unije, ki ga prepoznavajo tudi slovenski delodajalci. Skrb za aktivno in zdravo staranje zaposlenih postaja vse bolj pomembno področje tudi za delodajalce, saj so demografske spremembe prebivalstva, pomanjkanje delovne sile in potreba po podaljševanju delovne aktivnosti na trgu dela vedno bolj prisotne.

https://www.ris-dr.si/go/555/1684/LUKA_BASI_V_DVORCU_RAKICAN

V sklopu projekta »Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)« bo razvit in v 120 podprtih podjetjih s sedežem v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija implementiran celovit poslovni model za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (v nadaljevanju model) (na sliki). Delodajalcem bo pomagal pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji ukrepov za spodbujanje aktivnega in zdravega staranja za zaposlene, ravnanju s starejšimi zaposlenimi in zmanjševanju bolniške odsotnosti z dela.

 

Celovit poslovni model za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih

 

Med 63 vključenimi podjetji v prvi fazi projekta je bila izvedena analiza stanja, ki je pokazala, da podjetja sicer ocenjujejo starejše zaposlene kot dragoceni kader, ohraniti jih na delovnih mestih se jim zdi pomembno, a zanje na eni strani nimajo ustreznih delovnih mest, saj sedanja terjajo veliko prilagoditev, po drugi strani nimajo ustreznega znanja, orodij in kadra, ki bi se ukvarjal s starajočo se delovno silo oz. s področjem aktivnega in zdravega staranja v širšem kontekstu.

Zato bo poznavanje procesov staranja in prilagajanje delovnih mest starejšim zaposlenim imelo vedno večji pomen, za dosego večje učinkovitosti in uspešnosti starejših delavcev. Prilagajanj bo, zaradi vedno večjega deleža starejše populacije, torej čedalje več. Ukrepi v podjetju bodo zato morali biti usmerjeni v prilagajanje tako delovnega okolja, organiziranosti dela kot tudi zdravja zaposlenega in njegovega socialnega okolja. Kljub zavedanju, ustrezni ukrepi za upravljanje s starajočo se delovno silo v večini podjetij še niso sprejeti.

V osnovi je potrebno področje aktivnega zdravja vključiti tudi v strategijo in vizijo podjetja, podpora za sprejetje ustreznih ukrepov in postopkov pa mora prihajati od najvišjega vodstva ter delovati kot zaveza in cilj podjetja. Ukrepi promocije zdravja na delovnem mestu (PZDM) so zato ključnega pomena, saj izvajanje aktivnosti PZDM pomembno prispeva k zniževanju bolniških odsotnosti in posledično k zmanjševanju stroškov na ravni delodajalcev kot tudi države. Hkrati je pomembno z ukrepi PZDM ohranjati in krepiti zdravje vseh zaposlenih, ne glede na starost, saj le celovit pristop tekom celotne delovne dobe zaposlenega na dolgo rok lahko prinese zdravega in aktivnega zaposlenega.

V času vpeljave modela bodo sodelujočim podjetjem v projektu POLET ves čas na voljo brezplačna stalna strokovna podpora in svetovanje, izobraževanja ter različna podporna orodja za lažje načrtovanje, implementacijo ali evalvacijo ukrepov s področja aktivnega in zdravega staranja.

Projekt Polet sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Več o projektu POLET na www.projekt-polet.si

PR

    Fotogalerija