https://www.pomurec.com/vsebina/70240/Za_praznike_se_zahvalite_s_praznicno_voscilnico_na_Pomurec_com
https://www.pomurec.com/go/203/LOKALNO
https://www.ris-dr.si/go/1011/1886/DRUZINSKI_CENTER_POMURJE

LOKALNO

Lendavski župan predstavil pomembnejše investicije v letu 2021

Lendava, 26.10.2021 ob 18:00  

Občina Lendava 28. oktobra praznuje 25. občinski praznik. Župan Občine Lendava Janez Magyar je danes, 26. oktobra, na novinarski konferenci ob prazniku občine predstavil dobitnike občinskih priznanj, pomembnejše dogodke v občini v preteklem letu ter investicijsko dogajanje v občini Lendava v letu 2021.

Največ pozornosti je župan Janez Magyar namenil projektom in investicijam v občini Lendava.

Na področju mobilnosti in prometne infrastrukture so letos zaključili s projektom IronCurtainCycling, v sklopu katerega so med drugim vzpostavili mobilne hiške za prenočitev v Čentibi ter vzpostavili več kolesarskih počivališč. V sklopu LAS projekta so zgradili tudi e-kolesarnico, ki bo namenu predana spomladi 2022.

Izvajajo se projekti izgradenj kolesarskih stez Lendava-Velika Polana- Črenšovc in Lendava – Dobrovnik – Kobilje. V pripravi pa je tudi projekt kolesarske steze Lendava – Pince. Sredi oktobra se so se zaključila vzdrževalna dela na gozdnih cestah, še vedno pa se izvaja investicijsko vzdrževanje občinskih cest. Trenutno se izvajajo dela v Pincah in Dolini.

Na področju gospodarstva je župan izpostavil razširitev industrijsko poslovne cone v Lendavi. Na področju okolja pa je spomnil so letos uredili meteorno kanalizacijo v Lendavskih Goricah in izgradili kanalizacijsko omrežje v Čentibi.

Izvaja se tudi obnova in novogradnja vodovodnega omrežja. Zgradili so že vodovodno prečrpavališče za dvig tlaka v Kidričevi ulici ter štiri hidrante v Čentibi. V izdelavi je projektna dokumentacija za obnovo vodovodnega omrežja ob državni cesti Lendava-mejni prehod Pince, načrtujejo pa tudi obnovo vodovodnega omrežja v naselju Kapca.

Na področju energetike nadaljujejo s posodobitvijo neustrezne razsvetljave na območju celotne občine. Uredili so javno razsvetljavo v Gaberju, Dolgovaških Goricah in Lendavskih Goricah, izgradili javno razsvetljavo v Benici, v načrtu pa je še izgradnja oz. posodobitev cestne razsvetljave v Gornjem Lakošu ter posodobitev javne razsvetljave na pokopališčih.

Ob slednjem je župan izpostavil še, da trenutno poteka obnova mrliških vežic v Čentibi in Gaberju, v Lakošu pa načrtujejo izgradnjo nove mrliške vežice. Prav tako bodo na pokopališčih v Kapci, Lakošu, Dolini in Radmožancih po prazniku spomina na mrtve zamenjali žive meje.

S področja zaščite in reševanja so letos zaključili s projektom FRISCO 2.0, v sklopu katerega so zgradili protipoplavni nasip ob naselju Benica. Nabavili so tudi opremo za Center za zaščito in reševanje Lendava in sofinancirali nabavo gasilskega vozila za PGD Kapca. V nabavi je tudi novo gasilsko vozilo za PGD Gornji Lakoš. Načrtujejo pa še sanacijo brežine pod Lendavskim gradom, ki naj bi bila izvedena v letih 2022 in 2023.

Na področju »pametna občina« so zaključili s projektom Store4HUC v sklopu katerega so posodobili kotlovnico v stavbi Knjižnice Lendava, ki po novem za ogrevanje uporablja geotermalno energijo.

Na področju vzgoje in izobraževanja so sofinancirali opremo in prenovo objektov za osnovno šolstvo in vrtec, v načrtu pa je tudi izgradnja prizidka k objektu DOŠ I Lendava.

Na področju zdravja in socialnega varstva se je Občina Lendava vključila v projekt »Občina po meri invalidov« s katerim želi postati invalidom prijazna občina na vseh področjih dela in življenja. Nekdanji objekt Dvojezične srednje šole želijo spremeniti v prostore stanovanjske skupnosti za aktivno preživljanje prostega časa starejših, za odrasle invalidne osebe in varovana stanovanja. Prav tako načrtujejo dozidavo Zdravstvenega doma Lendava.

Na športnem področju so se letos sanirale pokrite tribune na nogometnem stadionu v Lendavi. V prihodnje pa načrtujejo izgradnjo Športno rekreacijskega parka pori DSŠ Lendava za katerega so že pridobili sofinancerska sredstva.

Na področju turizma je župan izpostavil projekt zipline, katerega izgradnja se bo pričela kmalu. S področja verskih skupnosti je izpostavil prenovo cerkve na Hotizi, ki jo je sofinancirala tudi občina.

Poleg omenjenih so v občini izvedli še druge investicije. Vse pa so podrobneje predstavili tudi v aktualni številki Lendavskih novic, ki je na voljo tudi v spletni različici tukaj.

 

 

 

    Fotogalerija