https://www.ris-dr.si/basket
https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje
https://www.pomurec.com/vsebina/75056/KOBAL_TRANSPORTI_zaposluje
https://www.pomurec.com/go/203/LOKALNO

INTERVJU

Drago Dervarič: »Velik poudarek dajemo izobraževanju in informiranju zaposlenih«

Murska Sobota, 29.12.2021 ob 6:00  

V okviru projekta Pomurske novice, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za kulturo, vam predstavljamo podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o.. Pogovarjali smo se z direktorjem podjetja Dragom Dervaričem.

https://www.ris-dr.si/basket
 

30 let delovanja

Dejavnost podjetja Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o., ki je 2. aprila 2021 obeležilo 30 let delovanja, je gospodarno ravnanje z odpadki. Aktivnosti gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov izvajajo na območju 18 občin UE Murska Sobota in UE Lendava, kar pomeni zagotavljanje storitev navedene javne službe za več kot 20.000 gospodinjstev. Na področju zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov so prisotni tudi izven Pomurja, vse do Primorske. 

Način zbiranja in ravnanja z odpadki se je od ustanovitve podjetja do danes zelo spreminjal, modernizirala se je tudi oprema za zbiranje in vozila za odvoz. In kar je najpomembnejše: močno se je spremenil tudi odnos in zavest ljudi do odpadkov, saj jih ti na izvoru vse bolj ločujejo.

Podjetje je leta 1991 začelo poslovati s 17 zaposlenimi, zaradi povečanega obsega dela pa jih danes zaposluje že 56.  "Iz leta v leto smo uvajali nove storitve, vse z namenom, da bi čim več frakcij odpadkov prevzeli čim bližje njihovemu nastanku, in bi s tem na odlagališču res končali le tisti odpadki, ki jih ni mogoče ponovno uporabiti. Hvaležni smo uporabnikom naših storitev, da sledijo tem ciljem.

Ves čas se trudimo, da svojim uporabnikom nudimo prijazne, kakovostne in nove storitve in jih pri ločevanju odpadkov tudi vzgajamo. Še posebej aktivno smo v zadnjih letih v svoje poslovanje vključili številne novosti na področju digitalizacije. Zadnja taka pridobitev za stranke je mobilna aplikacija Saubermacher – Komunala, ki je luč sveta ugledala v začetku letošnjega leta," pove Drago Dervarič, direktor podjetja Saubermacher - Komunala Murska Sobota.

     

 

Razvoj podjetja v letih 1991-2021 je podrobneje predstavljen v izredni številki internega glasila Smetarske novine, ki so ga izdali aprila letos, ob praznovanju 30. rojstnega dne in je dostopno tudi na njihovi spletni strani na tej povezavi.

Družbena odgovornost

Družbena odgovornost je že od začetkov poslovanja vpeta v vsakodnevno delo in vse segmente poslovanja. Brez nje podjetje ne bi moglo dihati. "Pomaga nam, da so storitve kakovostne in okolju prijazne, da so z njimi zadovoljni kupci, ki jih tudi učimo in osveščamo, da imamo zavzete, zadovoljne in odgovorne zaposlene, ki nimajo težav z usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja, stalne in zanesljive dobavitelje, do katerih pravočasno poravnavamo obveznosti, zadovoljne lastnike, ki podpirajo naš razvoj, da širimo idejo družbene odgovornosti in v svoje okolje prinašamo novosti ter si prizadevamo za trajnostno poslovanje," pojasni Dervarič.

Dobrodošel pripomoček za lažje uresničevanje družbene odgovornosti in stalni razvoj so jim certifikati Družbeno odgovoren delodajalec, Družini prijazno podjetje in Trajnostno podjetje ter standardi kakovosti ISO 9001, ravnanja z okoljem ISO 14001 ter varnosti in zdravja pri delu ISO 45001, kakor tudi samoocenjevanje v skladu z Nagrado Horus.

Prejemnik Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2021

Nagrada Horus je potrditev njihovega družbeno odgovornega poslovanja in pravilne usmerjenosti delovanja. "Pomeni, da ohranjamo ravnotežje v odnosu do naših deležnikov, ob tem pa delujemo razvojno naravnano. Je nagrada za vložen trud, hkrati pa motivacija za dobro delo v prihodnje in tudi zaveza, da našo družbeno odgovornost nenehno nadgrajujemo, vzdržujemo in prenašamo v okolje, v katerem delujemo. Da je ta nagrada že večkrat prišla v naše roke, pa dokazuje, da se je družbena odgovornost v tem času že zapisala v DNK našega podjetja in ni le rezultat enkratnih aktivnosti. Na kratko povedano pomeni prejem nagrade Horus za podjetje Saubermacher - Komunala  še eno potrditev več, da »Ustvarjamo zdravo okolje« in to na družbeno odgovoren način," pove direktor podjetja. 

 

Odlični rezultati v letu 2021

V podjetju Saubermacher - Komunala težijo k sistemskemu pristopu delovanja. Izdelan imajo strateški razvojni program 2025. Na podlagi tega vsako leto avgusta pripravijo plan poslovanja za naslednje leto. Skozi izvajanje procesov merijo rezultate njihovega dela in v primeru odstopanj ustrezno odreagirajo. Spremljajo tveganja in se na njih pripravljajo. "Seveda pa je vse v ljudeh, zato dajemo velik poudarek izobraževanju in informiranju zaposlenih. Posledica tega so odlični rezultati v 2021. Prvič v zgodovini podjetja bomo presegli mejo 5 milijonov € realizacije. S koronakrizo smo se do sedaj uspešno spopadali. Ne beležimo večjih izpadov zaposlenih iz delovnih procesov zaradi okužb. Uspešno pa smo nadomestili tudi določene izpade prihodkov na tržnem delu poslovanja," izpostavi Dervarič.

Vizija podjetja

"Vizija podjetja Saubermacher - Komunala je, da postajamo vodilno podjetje v Sloveniji, ki nudi celovite rešitve gospodarnega ravnanja z odpadki. Vendar ne merjeno z obsegom realizacije, ampak merjeno s stopnjo zadovoljstva zaposlenih in strank ter inovativnostjo. Še naprej bomo uresničevali naše poslanstvo: "Ustvarjamo zdravo okolje". In tega želimo ustvarjati za vse naše deležnike. Skrbeli bomo za dosledno zasledovanje strateškega razvojnega načrta 2025. Če bomo pri tem uspešni, potem bomo izpolnili ne samo našo vizijo in poslanstvo, ampak bomo dosegli tudi vse strateške in operativne cilje. Za leto 2025 imamo namreč cilj doseči 6 milijonov € realizacije in 50 tisoč € dodane vrednosti na zaposlenega. Glede na dosedanje rezultate me kot direktorja, ob odličnih sodelavcih, prav nič ne skrbi, da cilja 2025 ne bi dosegli," zaključi Dervarič.

Foto: Pomurec.com in Saubermacher - Komunala 

    Fotogalerija