https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje
https://www.pomurec.com/go/203/LOKALNO
https://www.ris-dr.si/go/1011/1886/DRUZINSKI_CENTER_POMURJE

FOKUS

Dr. Edith Žižek-Sapač - Direktorica Zdravstvenega doma MS, ki je zagovornica mediacije

31.7.2013  

Dr. Edith Žižek-Sapač, direktorica Zdravstvenega doma Murska Sobota spoštuje vsakega posamezika v medicinskem osebju. Ceni njihovo požrtvovalnost, se zavzema za mediacijo in verjame v prehajanje na primarno raven zdravstvenih storitev. Predvsem pa se zaveda, da moramo naprej.

Z rubriko FOKUS želimo fokusirati in razkrivati okuse pomurskih vodstvenih kadrov za posel, vodenje in ravnanje s človeškimi viri.

Direktorica Zdravstvenega doma Murska Sobota, dr. Edith Žižek Sapač je svojo sedanjo funkcijo začela v začetku leta 2012. Sicer se je v ZD Murska Sobota kot vodja Prehospitalne enote zaposlila že leta 2002, po končani Medicinski fakulteti v Ljubljani, ko je specializirala iz družinske medicine.

Vodenje ZD Murska Sobota zahteva svoje specifike

Kot omeni Žižek-Sapačeva v začetku, prevzem vodenja Zdravstvenega doma MS v začetku leta 2012 ni bila lahka naloga. ZD Murska Sobota je kot neprofitni javni zavod, ki je vključen v javno zdravstveno mrežo in deluje na območju občin ustanoviteljic in skrbi za 59.700 prebivalcev naseljenem na 692 km2, velik in specifičen zavod. Zavod je organiziran za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti s sedežem v Murski Soboti ter dislociranih enotah in sicer v zdravstvenih postajah Beltinci, Rogašovci, Grad in Gornji Petrovci, splošnih ambulantah Puconci, Marjanci, Prosenjakovci, Kuzma, DSO Rakičan, DSO Murska Sobota, DSO Beltinci, DSO Rogašovci, DSO Kuzma in Zavodu za prestajanje kazni Murska Sobota.

Foto: ZD Murska Sobota

Ustanoviteljice ZD Murska Sobota so občine in sicer jih je 12 ( MO M.Sobota, Beltinci, Tišina, Moravske Toplice, Puconci, Cankova, Rogašovci, Grad, Kuzma, Gornji Petrovci, Šalovci, Hodoš).

Zdravstveni dom Murska Sobota je zato specifičen in poseben napram ostalim zdravstvenim domovom v Sloveniji. Pokriva veliko površino, redko poseljeno, ima 14 dislociranih enot in 12 ustanoviteljic, to pa zahteva s strani vodenja svojo specifiko. Kot spomni direktorica, sta na poslovanje zavodov vplivala tudi Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) in Zakon o izvajanju proračuna RS 1314 (ZIPR) ter sprejet aneks k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2012.

»Ukrepi, ki jih že nekaj časa sprejemata ZZZS in Vlada RS, zdravstvenim domovom zmanjšujejo sredstva za izvajanje zdravstvene dejavnosti do te mere, da je že ogroženo nemoteno izvajanje osnovne dejavnosti in že posegajo v substanco zavodov in onemogočajo razvoj.«

Kriza je prinesla v zdravstvene ustanove preobremenjenost in izgorelost delavcev

Svoj izziv vodenja zavoda je prinesla tudi gospodarska kriza, ki se je v tem letu poglobila in spravila na rob preživetja množice in tako tudi vplivala na delo v zavodu, potrdi direktorica ZDMS: »Skrajni čas je bil, da se soočimo z danimi razmerami in prilagodimo naše želje in potrebe trenutnim razmeram. Že nekaj let opažamo, da je sredstev za primarno raven v zdravstvu vedno manj. Dela je vedno več, delavci so preobremenjeni in izgoreli.« 

Moje vodilo je, da se moramo zavedati, da moramo naprej

Svoje doprinese k izgorelosti zdravstvenega osebja tudi narava medicinskega dela, ki je polna soočenj z izgubami, stiskami, strahovi, žalostjo in boleznijo. Izgube se dotaknejo medicinskega osebja, jemljejo osebno, vse to pa zahteva svojo ceno v njihovem psiho-fizičnem počutju.

»Moje vodilo je, da se moramo zavedati, da moramo naprej, če hočemo ali ne in bolje bomo hodili, če bomo gledali naprej, kakor če se bomo nenehno ozirali nazaj,« izpostavi svoje prijeme v smislu dela s človeškimi viri, katerih se ob zavedanju vseh že omenjenih težav poslužuje, doda pa še, kako zelo se zaveda, da je pri izvajanju njihovega poslanstva pomemben vsak od njenih sodelavcev, zato izredno ceni in spoštuje njihovo požrtvovalno delo.

Vodje zdravstvenih domov se na žalost morajo ukvarjati z kadrovskimi problemi

Žižek-Sapačeva se zaveda, da je za uspešno delovanje zdravstvenega osebja pomembna pozitivna klima, za katero se v njihovem zavodu zelo prizadevajo. Probleme rešujejo sproti, sama pa poskuša biti zmeraj vsem dosegljiva. Zato večinoma njenega delovnega časa preživi med sodelavci in zelo malo v pisarni.

Foto: ZD Murska Sobota

»Vodenje zdravstvenih domov je prepuščeno iznajdljivosti in iniciativnosti posameznikov ob tem pa ni izdelanih meril kakovosti vodenja,« še opiše specifiko vodenja zdravstvenih zavodov, ob tem pa še doda: »Žalostno pa je, da zaradi odsotnosti vizije organiziranosti službe na primarni ravni s strani države direktorji zdravstvenih domov trošijo energijo s kadrovskimi problemi, nepotrebnimi spori s koncesionarji in lokalno politiko in se manj ukvarjajo s tem, kako zagotoviti ustrezno zdravstvo.« 

Na področju avtoritete  zagovornik mediacije

In kako je na področju avtoritete? »Na nobenem področju in v nobeni situaciji ne zagovarjam avtoritativnega vodenja in ne avtoritativnega vedenja. Sem zagovornik mediacije, katere glavni cilj je reševanje spornih zadev z dogovorom. S pomočjo mediacije se izboljšajo medosebni odnosi, ponovno se vzpostavi prekinjena komunikacija, izboljša se sodelovanje, odpravijo se razlogi za stres. V resnici je tako, da se vsa živa bitja združujejo, ustvarjajo vezi, živijo znotraj drug drugega in se vračajo k načinu kako so prej imeli urejene zadeve ter se razumejo z drugimi kadarkoli je to mogoče.«

Tudi na področju moralne avtoritete podaja direktorica ZD zanimive pristope in postavlja pod vprašaj prenekatero rigidno razmišljanje, ki je resnici na ljubo tako značilno za mnoge vodstvene kadre: »Dandanes ni mogoče postati in ostati avtoriteta s tem, da si postavljen na določeno mesto. Avtoriteto bi si naj pridobili z dejanji, z odločitvami in stališči, ki se pokažejo, da so pravilna in korektna, etično nesporna in skladna s prepričanji. S prepričanji pa je en problem, kajti, če se ljudje rigidno oklepajo svojih prepričanj, je to znak velike negotovosti, zato moramo raziskati razloge za negotovost, namesto, da se rigidnosti prestrašimo. To pomaga, da se izognemo simetrični eskalaciji, ki vodi v nedostopnost.«

Dokazov, da s krepitvijo primarnega zdravstvenega varstva izboljšujemo zdravje prebivalstva je vsak dan več

Žižek-Sapačeva se ob koncu v pogovoru dotakne problematike sedanje organiziranosti in delovanja javne zdravstvene službe v Republiki Sloveniji, ki temelji na številu oz. na starostni strukturi prebivalstva, njegovega zdravstvenega stanja in potreb ter s tem povezane organizacije dela, ki je veljalo in bilo primerno za drugo polovico prejšnjega stoletja.

»Staranje prebivalstva prinaša s seboj spremenjene vzorce obolevnosti in drugačne potrebe po zdravstvenih storitvah. Mislim, da dosedanja organizacija zdravstvene dejavnosti ni pripravljena na nove izzive, ki jih prinaša razvoj.«

Ob tem navede, da so v zadnjem desetletju v obolevnosti in umrljivosti v ospredje stopile kronične nenalezljive bolezni, med katere prištevamo bolezni srca in ožilja, rak, sladkorno bolezen, bolezni dihal in duševne bolezni. Tako so poglavitni vzroki smrti tako v EU kot v Sloveniji bolezni srca in ožilja (38% vseh smrti). Beležen je tudi velik porast debelosti, posebej pri mladostnikih.

Foto: ZD Murska Sobota

»Dokazov, da s krepitvijo primarnega zdravstvenega varstva izboljšujemo zdravje prebivalstva je vsak dan več. Dobra dostopnost poveča zadovoljstvo uporabnikov in zmanjša stroške za zdravstvo. Stroškovno najbolj učinkovito je prehajanje zdravstvenih storitev iz sekundarne na primarno raven,« zaključi svoja razmišljanja v smeri rešitev izboljšanja zdravstvenih reform.

Recept za uspeh je volja do dela in življenja, kar je tudi  vrednota

Direktorica Zdravstvenega doma Murska Sobota verjame v delavnost, resnico, mir, otroke, ljubezen, varnost, zvestobo, zdravje in čas - ki so visoko na njeni lestvici življenjskih vrednot, med tem ko pravi, da uspeh v življenju prinese volja do dela in življenja samega. Slednje zajema tudi prosti čas, ki ga ob njeni funkciji sicer ni veliko, a takrat  ko obstaja, je zapolnjeno s knjigami in naravo.

 

TOP 5 Edith Žižek Sapač

Naj svetovni voditelj oz. navdihujoča oseba: Kraljica Elizabeta II

Naj glasbena skupina/izvajalec: Đorđe Balaševič

Najljubša knjiga: Jane Austen: Prevzetnost in pristranost

Najljubši kraj v Pomurju: Rakičan

Želja v življenju: ostati zdrava


    Fotogalerija