https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje
https://bolleblu.si/
http://www.zniders.com/

POLITIKA

Volilna pravila za Lokalne volitve 2018 na Pomurec.com

20.08.2018 ob 8:00  

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK, Uradni list RS, 41/2007) spletni medij Pomurec.com določa in objavlja obseg, pogoje in način izrabe programskega časa za predstavitev političnih strank in njihovih programov za lokalne volitve 2018, razpisane za dne 18. november 2018.


Medij določa način, pogoje in obseg opravil medija za izrabo programskega časa oziroma medijskega prostora za predstavitev kandidatk in kandidatov, političnih strank in list.

Uredništvo medija Pomurec.com v skladu z veljavnimi predpisi in s svojo uredniško politiko omogoča objektivno, enakomerno in primerno predstavitev stališč in mnenj, volilnih programov kandidatk in kandidatov. O vsebini, obsegu, pogojih in načinu novinarskih člankov in prispevkov, ki obravnavajo volilno kampanjo, kandidatke in kandidate, politične stranke in liste, odloča uredništvo medija samostojno, objektivno in uravnoteženo. Medij obvešča javnost s celovito predstavitvijo različnih pogledov in mnenj, v skladu z uredniško politiko, ki temelji na statutu in programski zasnovi medija.

Kandidatkam in kandidatom, političnim strankam in listam medij ne omogoča brezplačne predstavitve stališč in mnenj ter volilnih programov. Pri popravkih oziroma odgovorih, ki se nanašajo na objavljene informacije, poskusih izrabljanja medijskega prostora za posredno volilno kampanjo, bo medij v času volilne kampanje ravnal po določilih Zakona o medijih.

Medij Pomurec.com oglaševalcem za predstavitev kandidatk in kandidatov političnih strank in list zagotavlja enake pogoje za objavljanje volilnih propagandnih sporočil oziroma zakup oglaševalskega prostora na spletnih straneh medija. Oglasno gradivo mora biti vsebinsko pripravljeno v skladu s predpisi. V skladu s 7 . členom zakona o volilni in referendumski kampanji je treba volilne oglaševalske vsebine vedno objaviti z navedbo naročnika. Poleg impresuma je treba navesti tudi naročnika take vsebine. Za pravilnost in resničnost besedila oziroma navedb v oglasu odgovarja naročnik objave oglasa.

Na podlagi 50. člena Zakona o medijih je za resničnost in točnost navedb oz. podatkov v oglasu odgovoren naročnik, za skladnost oglasa z zakonom in programsko zasnovo medija pa njegov izdajatelj. Naročena volilno-propagandna sporočila bomo objavljali v skladu s splošnimi pogoji in po ceniku, ki velja za čas volilne kampanje za lokalne volitve.

Vse podrobnosti o ceniku oglaševanja v času volitev dobite na marketing@pomurec.com.

    Fotogalerija