https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje
https://www.ris-dr.si/
http://www.zniders.com/

POLITIKA

Mag. Jožef Kovač: Vaš glas zame se bo slišal v prihodnost!

 

Sem Jožef Kovač, magister pravnih znanosti z opravljenim državnim pravniškim izpitom, sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve. 

Naj poudarim, da sem bil letos izbran za enega od 10 najvplivnejših pravnikov v državi, na kar sem še posebej ponosen. S strani predsednika republike dr. Danila TüRKA sem bil tudi kot pravni strokovnjak predlagan za člana državnotožilskega sveta v izvolitev Državnemu zboru. Sem Prekmurec, rojen v Andrejcih, kjer sem živel in delal preko 40 let, zato poznam tegobe in probleme Goričkega. Sem član predsedstva Demokratske stranke Slovenije in na teh volitvah gremo v skupen nastop s SMS-Zeleni Evrope. Kandidiram za poslanca na listi SMS-Zeleni Evrope v 8. VE, v  4. volilnem okraju (MS1- Goričko). 

Za kandidiranje sem se odločil, ker menim, da lahko svoje dolgoletne pravne izkušnje in znanje  uporabim za  večjo učinkovitost pravnega sistema, za uveljavitev pravne države in okrepitev institucij pravne države. 

Zavzemam se za okrepitev institucij pravne države. Pravna država mora biti učinkovita že na ravni malega človeka, država mora delovati hitro, učinkovito in njena pravila  morajo veljati za vse enako. Problem je, ker je institut odgovornosti razvrednoten oziroma ga ni. Zelo narobe je, da je dostikrat preganjan tisti, ki opozori na problem, ga prijavi, ne pa dejanski krivci. Predvsem pa je potrebno zakonodajo poenostaviti; sedaj je zakonodaje preveč in se prehitro spreminja. Tako je nepregledna in tudi največji pravni strokovnjaki se težko znajdejo v njej. 

Kadrovsko bo potrebno okrepiti državno tožilstvo, da bodo po obtožbi tudi »velike ribe« obsojene na sodiščih. Zdaj zadeve padajo na procesnih napakah. Potrebna bo temeljita analiza, kje v verigi - od policije do državnega tožilstva - so slabosti. Poseben poudarek bo dan povečanju učinkovitosti državnega tožilstva v primerih organiziranega kriminala, korupcije in gospodarskega kriminala – s ciljem učinkovitega zastopanja obtožb, da  bodo storilci kaznivih dejanj obsojeni. 

Okrepiti je treba vlogo in položaj policista, ne samo kriminalistov NPU. Ta je danes podcenjena in plačno nestimulativna, čeprav so v primerjavi z drugimi delovnimi mesti  policisti dosti bolj izpostavljeni nevarnostim. 

V prvi vrsti se bom zavzel za kadrovsko  okrepitev davčne, tržne in delovne inšpekcije, in to tako, da ne bo več izgovorov, da so samo »administratorke« in da nimajo časa oditi na teren. To bo možno storiti npr. z razporeditvijo carinikov in drugih uslužbencev, ki bodo postali višek ob vstopu Hrvaške v šengenski prostor. 

Zavzemam se za znižanje davčne stopnje na dobiček družb, saj bi s tem onemogočili selitev družb in s tem beg kapitala v tujino, za dvig splošne davčne olajšave – ne 11 %, za uvedbo t.i. socialne kapice, da bodo tisti z višjimi dohodki plačevali manj soc. prispevkov, saj bodo plačevali višjo dohodnino (in obratno), za zvišanje najnižjih, predvsem pa kmečkih pokojnin, da bodo ljudje lahko normalno živeli.

Če bom izvoljen v državni zbor, lahko Goričanci pričakujejo čimprejšnjo izgradnjo vodovoda, saj je absurd, da v 21. stoletju ljudje nimajo pitne vode. Prav tako bo potrebno na Goričkem urediti širokopasovni internet, zato bom dal vse od sebe, da bo država ta denar iz proračuna zagotovila. Ni pošteno, da Goričanci nimajo interneta, medtem, ko po mestih že vsak najmanjši otrok lahko brska po internetu. Kmetje iz Goričkega bi morali imeti možnost, da doma pridelano hrano prodajajo neposredno v domače trgovine, sami, brez  posrednikov. Potrebno bi bilo uvesti tržnice v večjih krajih, saj je doma pridelana hrana tudi bolj zdrava. Predvsem mali kmetje ne morejo živeti samo od svoje doma pridelane solate in krompirja, saj ne pridelajo dovolj niti za plačilo položnic, da o varčevanju sploh ne govorimo. 

Zavzemam se, da v regijo pridejo firme, ki bodo odprle nova delovna mesta. Zakon o razvojni pomoči Prekmurju ne daje rezultatov, saj je namesto pomoči prišlo do kazenskih in drugih postopkov. Spremeniti bo treba strukturo obrtnih in industrijskih con, pripeljati tja nova podjetja in s tem zagotoviti nova delovna mesta, ne pa samo trgovine. Država mora dati določene olajšave, vendar pod budno kontrolo, ne pa da je konkurenčna prednost Goričkega najnižja možna plača. V veliko primerih se sedaj tudi zgodi, da nekdo odpre firmo, dobi od države finančna sredstva, potem pa ljudi odpusti in pošlje na Zavod za zaposlovanje, sebe in svojo firmo pa odseli v tujino. 

Potrebno bi bilo tudi poskrbeti za skupno črpanje sredstev iz EU in vlaganje v enovito obmejno regijo vseh treh držav (Avstrija, Madžarska, Slovenija). 

Potrebno bo izboljšanje mreže hitre medicinske  pomoči na Goričkem. 

NISEM BOREC ZA OBLAST, SEDAJ KANDIDIRAM PRVIČ;  IMAM VELIKO ZNANJA, KI GA BOM Z DOBRO EKIPO LAHKO VNOVČIL ZA DOBRO VSEH NAS IN NAŠIH OTROK.

              VOLITE MENE – VAŠ GLAS ZAME SE BO SLIŠAL V PRIHODNOSTI!

Naročnik PR članka: Stranka mladih - Zeleni Evrope